Gmina Borkowice Zaprasza
 
News & Updates
     
     
 

Władze

URZĄD GMINY

 

 

 

 

Robert Fidos
Wójt Gminy
Sławomir Tamioła
Sekretarz Gminy
Marlena Tarka
Skarbnik Gminy
Marzena Cieślik
Kierownik USC

 

 

RADA GMINY

 


 


Tomasz Zdral
Przewodniczący Rady
  Alina Fronczak Wiceprzewodnicząca
Wojciech Wojcik
Wiceprzewodniczący
Sławomir Plaskota Radny
Wojciech Brodecki

Teresa Dąbrowska
Radny

Radna
Mirosław Włodarczyk Radny
Mirosław Długosz Radny
Mieczysław Głuch
Radny
Katarzyna Dumin Radna
Elżbieta Szcześniak Radna
Tadeusz Świerczyński Radny
 Zbigniew Najdzik Radny
Wiesława Stando Radna
Tomasz Bielawski Radny
KOMISJE STAŁE RADY GMINY

 

Komisja Rewizyjna Mieczysław Głuch  Przewodniczący
Stando Wiesława
Świerczyński Tadeusz
Szcześniak Elżbieta
Włodarczyk Mirosław
Komisja Gospodarczo-Budżetowa Długosz Mirosław  Przewodniczący
Wójcik Wojciech
Brodecki Wojciech
Fronczak Alina
Plaskota Sławomir
Komisja Spraw Społecznych Dąbrowska Teresa Przewodnicząca
Tomasz Zdral
Bielawski Tomasz
Dumin Katarzyna
Najdzik Zbigniew