Gmina Borkowice Zaprasza
 
News & Updates
     
     
 

Kontakt

Urząd Gminy Borkowice
ul. ks Jana Wiśniewskiego 42
26-422 Borkowice


tel. (048) 675 79 10,

tel. (048) 675 70 27,

tel. (048) 675 79 60,

fax (numer wewnętrzny) 115


Numery telefonów wewnętrznych :


 102 – Skarbnik

 103 – Sekretarz  104 – Urząd Stanu Cywilnego

 105 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 106 – Zamówienia publiczne

 108 – Gospodarka komunalna

 109- Podatki

 112 - Sekretariat

   


Konto Gminy Borkowice oraz Urzędu Gminy w Borkowicach:

(podatki i opłata skarbowa i inne opłaty lokalne)

Bank Spółdzielczy w Przysusze filia Borkowice

05 9145 1079 3100 0374 2000 0001

 Urząd Gminy w Borkowicach NIP 799-14-49-927


 Gmina Borkowice NIP 6010085857