Gmina Borkowice Zaprasza
 
News & Updates
     
     
 

 

Turniej o puchar Wójta

21.07.2013 r.  na stadionie RuszCovii  w Ruszkowicach został rozegrany turniej   piłki nożnej  o puchar Wójta Gminy Borkowice. Tegoroczne zawody  cieszyły  się dużym zainteresowaniem. Do turnieju przystąpiło 6 drużyn z terenu gminy, tj.  Radestowa, Ninkowa, Smagowa, Zdonkowa, Trójmiasta i Ruszkowic. Przy pięknej pogodzie nie zawiedli również kibice, którzy wiernie wspierali swoje drużyny. Podobnie jak w zeszłym roku mecze sędziował p. Sebastian Młodawski  zaś opiekę medyczną świadczyła p. Iwona Kalita. Turniej o puchar Wójta wygrała drużyna z Ninkowa , drugie miejsce zajęła drużyna ze Smagowa a trzecie drużyna z Ruszkowic. Przewodniczący Rady Gminy  Tomasz Zdral w imieniu Wójta wręczył puchary oraz dyplomy. Po zakończeniu rozgrywek drużyny mogły posilić się kiełbaskami z grilla oraz schłodzić napojami. Wszystkim drużynom dziękujemy  oraz zapraszamy w przyszłym roku do udziału w  turnieju  o puchar Wójta.

 

 

 

Zwycięska drużyna z Ninkowa

 


 

  WYCIECZKA  KLUBU  SENIORA  


 Tradycją Klubu Seniora w Borkowicach stały się coroczne wyjazdy na wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

           W dniu 29 czerwca 2013 roku  46 osób udało się na wycieczkę do Wieliczki i Krakowa. Przewodnikiem wycieczki był przyjaciel Klubu Wójt Gminy Robert Fidos historyk, regionalista. Głównym celem wyjazdu było zwiedzanie Kopalni   Soli    w Wieliczce, jednego z najcenniejszych zabytków kultury materialnej i duchowej. Po obiedzie Seniorzy udali się do Krakowa,  jednego z najpiękniejszych polskich miast. Zwiedzili: grób Lecha i Marii Kaczyńskich w Krypcie na Wawelu, Rynek Główny , Kościół Mariacki , Sukiennice. Każdy, kto chociaż raz był w tym mieście, nie zapomni wrażeń jakie zostawia tamten klimat starych murów zamkowych , wzgórza  na Wawelu, urokliwego rynku z przepięknym Kościołem Mariackim. Zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią dopisywał dobry humor , uczestnicy wycieczki poczuli niezwykły nastrój, dreszczyk emocji, jaki towarzyszył odkrywaniu tego co nieznane.

 

 

                                                          Uczestnicy wycieczki


 

 

                                  V Rajd Grunwaldzki

 

 

 

To już piąty  jubileuszowy Rajd Grunwaldzki i oczywiście po raz piąty 5 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Emilii Plater reprezentująca Hufiec ZHP Przysucha bierze w nim udział. W rajdzie  wzięli udział skauci z Litwy i Ukrainy oraz harcerze z Białorusi i Polski. W tym roku rajd odbył się na trasie  Działdowo –Lidzbark, w którym udział wzięło 10 patroli min. z Katowic, Gniezna, Będzina, Łowicza i innych dużych hufców. Pierwszy dzień, miejska gra terenowa w Działdowie i realizacja zadań. Działdowo piękne historyczne miasto, więc jest co zwiedzać a zadania super. Po pierwszym dniu prowadzimy ale konkurencja mocna. Następne dnie z bagażem na plecach  pokonując następne etapy.  Jest gorąco ale dajemy radę. Fabuła na I trasie jest bardzo ciekawa. W roku 2063 wybucha epidemia, niszcząc całą społeczność Polski i Białorusi. Spotykamy Profesora podróżującego w czasie, który uciekł ze swoich czasów w celu odnalezienia antidotum. Niestety, sam też jest chory, dlatego musimy mu pomóc. Otrzymujemy jego pamiętnik, który zawiera teksty o tym, co dzieje się w przyszłości i przeszłości, natomiast na każdej stronie Profesor umieścił tajne szyfry i wskazówki, które (odpowiednio czytane) dadzą podpowiedzi - jak znaleźć poszczególne składniki antidotum. Jeżeli uda nam się zrealizować zadania i zebrać wszystkie składniki, będzie trzeba przygotować na kuchniach polowych lekarstwo i przetestować je na profesorze i na nas. Czy nam się uda?

Aż wreszcie ostatni apel i ogłoszenie wyników i .......... ogromna radość . Zajęliśmy  III miejsce pokonując wiele patroli. Jest powód do satysfakcji. W Lidzbarku zbierają się uczestnicy wszystkich dziewięciu tras-1070 uczestników.  Wspólna zbiórka i przemarsz na Błonie, gdzie odbył się apel z udziałem min. Dh. Naczelnik ZHP kończący rajd. Koncert zespołu "Wszyscy Byliśmy Harcerzami", wspólna zabawa a następnie wręczenie nagród. Wspaniałe przeżycie, odbieramy puchar  i nagrody za zajęcie III miejsca od komendanta rajdu. Wszyscy są bardzo zadowoleni z siebie , nasz 5 rajd i taki sukces. Rajd Grunwaldzki to piękna ścieżka edukacyjna, na której wiele się nauczyliśmy. Zmęczeni ale zadowoleni wracamy do Borkowic i do następnego rajdu grunwaldzkiego. Dziękujemy Gminie Borkowice za pomoc finansową w zorganizowaniu wyjazdu i wsparcie działalności naszej drużyny.            

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  Czuwaj

                                                                                                                                                                                                                  Drużynowy 5 WDH

                                                                                                                                                                                                                  phm. Marek Turek

 


 

 


 

OGŁOSZENIE

 

Urząd Gminy w Borkowicach zaprasza do wzięcia udziału w turnieju piłki nożnej o puchar

Wójta Gminy Borkowice w dniu 21.07.2013 r. na stadionie RuszCovii  w Ruszkowicach.

Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do dnia 12.07.2013 r.

( piątek) do godz. 15.30 pod numerem tel. 48 675 79 60.

Początek turnieju o godz. 10.00.

 

                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                             Robert Fidos  

 


 

 

 


 

2013 – ROK KS. JANA WIŚNIEWSKIEGO (1876-1943)

 

Ks. Jan Wiśniewski, proboszcz parafii Borkowice w  latach 1913-43, kanonik gremialny kapituły sandomierskiej, literat, historyk, społecznik, zbieracz muzealny, kolekcjoner i poeta. Autor i wydawca opisów historycznych kościołów, miast, miasteczek i wsi diecezji sandomierskiej, częstochowskiej i kieleckiej oraz poematów, wierszy, bajek, pamiętników, artykułów. W parafii Borkowice prowadził działalność duszpasterską, regionalną i społeczną. Wyróżniał się niezwykłą charyzmą, pracowitością i niespożytą energią. Drażnił go próżniaczy tryb życia, niechęć do życia religijnego i brak jakichkolwiek zainteresowań. Z piórem i zeszytem wędrował po parafiach, rozmawiał z ludźmi, notował legendy, przysłowia, zagadki oraz zbierał pamiątki minionych czasów. Żył skromnie, nigdy nie żądał wygórowanych opłat za posługi religijne. Potrafił jednocześnie znajdować pieniądze i budować domy parafialne, kaplice, krzyże i figurki. Przyczynił się do powstania dziesięciu szkół, biblioteki, spółdzielni, trzech jednostek straży oraz nowej parafii w Ruskim Brodzie. Dostrzegał w swej parafii problem alkoholizmu. Prowadził Bractwo Wstrzemięźliwości, które zwalczało zwyczaje pijackie i opiekowało się alkoholikami. Dla młodych zorganizował teatr i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które odgrywało ważną rolę w wychowaniu patriotycznym. Dzięki jego bogatym zbiorom mogły powstać muzea w Radomiu, Sandomierzu i Wąchocku. Ks. Jan Wiśniewski zmarł 7 czerwca 1943 r. w Borkowicach i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

 

 

Małgorzata Szot- Wróblewska, Robert Fidos, Tomasz Zdral

 

 


 

Wystawa  ,, Przeszłość – przyszłości…’’

W dniach 13-20 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowicach prezentowana była autorska wystawa Małgorzaty Szot-Wróblewskiej ,, Przeszłość – przyszłości,  ks. Jan Wiśniewski (1876-1943) w 70 rocznicę śmierci’’. Wystawa została sfinansowana ze środków autorki, która do wielu lat zbiera materiały, pamiątki i utwory ks. Jana Wiśniewskiego. Wernisaż odbył się 13 czerwca w Borkowicach. Po mszy świętej mieszkańcy parafii, przedstawiciele władz gminy wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez autorkę na temat działalności wielkiego kapłana, patrioty i kolekcjonera. Zgromadzone przez niego dzieła sztuki sakralnej wystawione w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu, są nie tylko świadectwem wiary minionych pokoleń, ale nadal ewangelizują i uczą miłości do Polski. Religijnego i narodowego dziedzictwa nie zastąpi chwilowa  moda czy tania rozrywka z obcych nam kulturowo środowisk. Współczesne bluźnierstwa przeciw wartościom narodowym, kult tandety i obce wzory, prowadzą nieuchronnie do upadku ducha narodu. Na wystawie prezentowane były prace historyczne, zwłaszcza opisy dekanatów, które wciąż są niewyczerpalnym źródłem dla historyków. Zwiedzających zainteresowały fotografie przedwojennych Borkowic, budowy budynków parafialnych, pomniki, tablice, kaplice, kopie starodruków, cennych obrazów oraz pamiątek rodzinnych. Bezcenne są fotografie wnętrza muzeum zorganizowanego na plebanii w Borkowicach, na których  widać zbiory muzealne, ale również  lekcje historii dla dzieci. Wystawę zwiedziło kilkaset osób, w tym uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Poszczególne grupy szkolne oprowadzane były przez historyka, regionalistę, animatora obchodów poświęconych ks. J. Wiśniewskiemu Roberta Fidosa.

 

Zwiedzanie wystawy ,,Przeszłość –przyszłości’’

 


 

Poświęcenie odnowionego nagrobka ks. Jana Wiśniewskiego

13 czerwca 2013 roku na cmentarzu parafialnym w Borkowicach poświęcony został odnowiony nagrobek ks. Jana Wiśniewskiego. Pomysłodawcą tej inicjatywy był Robert Fidos – wójt Gminy Borkowice. 1 listopada 2012 r. po raz pierwszy w Borkowicach odbyła się zbiórka publiczna na rzecz odnowy nagrobków na cmentarzu parafialnym. Zbiórkę przeprowadziło kilkunastu wolontariuszy: młodzież, pracownicy Urzędu Gminy i GOPS pod nadzorem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i promocji Gminy Borkowice. Wolontariusze rozdawali wydaną przez GOK najnowszą publikację Roberta Fidosa ,, Borkowickie cmentarze”. Kwestujący zebrali 3,0 tys. złotych. Brakującą kwotę zabezpieczył proboszcz parafii w Borkowicach ks. Marek Lużyński. Odnowienie nagrobka wykonał Pan Łukasz Świerczyński z Radestowa pod nadzorem konserwatora zabytków. Zebrani przy nagrobku parafianie wraz z licznie przybyłymi kapłanami z sąsiednich parafii uczcili modlitwą pamięć wybitnego kapłana. Odnowiony nagrobek ks. Jana Wiśniewskiego poświęcił dziekan Dekanatu Przysuskiego ks. kan. Andrzej Szewczyk.

 

Poświęcenie odnowionego nagrobka

 


 

Koncert uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach

 

9 czerwca 2013 roku w kościele parafialnym w Borkowicach odbył się koncert uczniów i nauczycieli szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach w 100-tną rocznicę objęcia parafii przez Ks. Jana  Wiśniewskiego.

Prelekcję na temat bogatej działalności społecznej ks. Wiśniewskiego wygłosił Robert Fidos, podkreślając wybitną rolę jaka odegrał ten niezłomny kapłan na rzecz wychowania młodego pokolenia. Szkoła Muzyczna powstała w 2011 roku, będąca pierwszą szkołą artystyczną w  powiecie przysuskim wpisuje się w ideę zapoczątkowaną przez ks. Wiśniewskiego, której celem było dawanie szansy rozwoju i edukacji dla dzieci z małych miejscowości. Koncert poprowadził dyr. szkoły muzycznej Waldemar Cichawa. Licznie przybyli na koncert mieszkańcy parafii wysłuchali utworów: Concertino G-dur, cz. I Ferdynanda Küchlera  w wykonaniu Marceliny Świercz na skrzypcach, Serenada Franciszka Szuberta w wykonaniu Kamili Duchnik na fortepianie, Carnival of Venice – wariacje H.R. Kenta w wyk. Aleksandry Strzałkowskiej na klarnecie, Wokaliza Sergiusza Rachmaninowa  w wyk. Oliwii Bykowskiej na klarnecie, Polonez Michała Kleofasa Ogińskiego w wyk. Karoliny Siwiec na flecie, Suita angielska R. B. Fitzgeralda w wyk. Patryka Chwalińskiego na saksofonie, Ave Maria F. Schüberta w wyk. Aleksandry Cieluch  na trąbce. W koncercie wystąpił również zespół instrumentów dętych blaszanych w składzie: Maksymilian Prus, Cezary Kiełb, Patryk Chwaliński, Paweł Wrzesień, Aleksander Cieluch, trio fletowe z fortepianem w składzie: Weronika Mondecka, Karolina Siwiec,  Katarzyna  Bykowska oraz nauczyciele: Magdalena Gorczyca i Aureliusz Mandera.

 

Występ uczniów ze Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach

 

 


 

Muzyczna Majówka

Już po raz XI w niedzielne popołudnie tj. 26.05.2013 r. mieszkańcy Gminy Borkowice wybrali się na Muzyczną Majówkę organizowaną na Krakowej Górze w Borkowicach.

Po uroczystej mszy w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Borkowicach,  procesja udała się na Krakową Górę modląc się i śpiewając pieśni religijne. W tym roku Muzyczna Majówka organizowana była z okazji  80-tej rocznicy wybudowania Kaplicy Sobieskiego znajdującej się na Krakowej Górze.

Z Krakową Górą związana jest przekazywana z pokolenia na pokolenie legenda. Otóż król Kazimierz Wielki zmęczony i zagubiony wśród puszczy, wszedł na wzniesienie i oniemiał z wrażenia. Przed nim roztaczał się niezwykły widok, podobny do tego z wawelskiego wzgórza. Od tej pory nazwano je ,, Krakową Górą". Dziś jest tu kamienna kaplica Matki Bożej, wystawiona w 1933 r. na pamiątkę wiedeńskiej wiktorii Jana III Sobieskiego, z łacińskim napisem: "Niech Imię Pańskie będzie błogosławione, przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył 1683-1933". Wewnątrz figurka Matki Boskiej i tablica fundatora ks. Jana Wiśniewskiego. Pan Robert Fidos Wójt Gminy Borkowice  na zakończenie podziękował wszystkim za udział oraz  przybliżył historię związaną z wystawieniem przez ks. Jana Wiśniewskiego pamiątkowej Kaplicy. Na wszystkich uczestników pielgrzymki czekała gorąca grochówka, swojski smalec  i chleb, groch z kapustą oraz słodkie ciasta. Tegoroczny poczęstunek został przygotowany przez Klub Seniora z Borkowic oraz stowarzyszenia działające na terenie gminy: ,,Stowarzyszenie na rzecz Kobiet Kreatywnych” ze Smagowa oraz ,,Czas  kobiet” z Ruszkowic.  Można było również upiec sobie kiełbaskę na ognisku,  słuchając kapeli Jana Wochniaka, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie.

Organizatorami tegorocznej majówki byli: Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Borkowicach, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i  Promocji  Gminy Borkowice, Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowicach,  Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Borkowicach, Klub Seniora, 5 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Emilii Plater oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach.

 

 

 

 

 


 

 


 

ORLIK W NINKOWIE OTWARTY!

 

18 maja 2013 roku w Ninkowie odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych  - Orlik 2012.

 

To ważne dla Gminy Borkowice wydarzenie uświetnili swoją obecnością goście: Stanisław Karczewski – wicemarszałek Senatu RP, Dariusz Piątek – wicewojewoda mazowiecki, Leszek Ruszczyk -  wicemarszałek Województwa Mazowieckiego,  Zbigniew Gołąbek, Leszek Przybytniak, Andrzej Łuczycki – radni sejmiku Województwa Mazowieckiego, Jarosław Bednarski- przedst. Starostwa Powiatowego w Przysusze, Marek Klimek – wójt Potworowa, Witold Studziński – wójt Wieniawy, Marek Modrzecki – wójt Rusinowa, Władysław  Czarnecki – wójt Gielniowa, Marian Kmieciak – wójt Odrzywołu, Bogumił Ferensztajn, radni Rady Gminy w Borkowicach  z przewodniczącym Tomaszem Zdralem, Krzysztof Adamczyk – wójt gminy Chlewiska , ks. Marek Lużyński – proboszcz parafii w Borkowicach. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy Ninkowa oraz młodzież z terenu gminy Borkowice. Wójt gminy Borkowice odczytał listy gratulacyjne od Ministra Sportu i Turystyki Joanny Muchy oraz marszałka Województwa Mazowieckiego  Adama Struzika. Podziękował przedstawicielom Rządu oraz sejmiku za wspólną inwestycję. Słowa podziękowania skierował do radnych Rady Gminy , którzy popierali jego inicjatywę budowy ORLIKA w Ninkowie. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach gratulowali władzom gminy oraz mieszkańcom Ninkowa tak udanej i potrzebnej inwestycji. Przekazali dla dzieci i młodzieży upominki w formie  sprzętu sportowego. W imieniu  mieszkańców Ninkowa radna Elżbieta Fronczak podziękowała Wójtowi, Radzie Gminy, pracownikom Urzędu Gminy za sfinalizowanie budowy ORLIKA. Po przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektów sportowych zebrani obejrzeli i wysłuchali programu artystycznego w wydaniu dzieci z Przedszkola Samorządowego w Ninkowie, formacji tanecznej Flesz  z GOK-u oraz koncertu Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej  pod kierunkiem  Waldemara Cichawy. Po zakończeniu części oficjalnej odbył się turniej piłki nożnej, w którym drużyna z Ninkowa w finale pokonała Borkowice 4:3. Mieszkańcy Ninkowa przygotowali dla wszystkich uczestników imprezy smaczny poczęstunek.

Oddany do użytku kompleks boisk został sfinansowany przez Ministerstwo Sportu  – 669 tys. zł, Urząd Marszałkowski – 164 tys. zł i Gminy Borkowice – 367 tyś. zł.  Kompleks składa się z boiska do piłki nożnej , boiska do piłki koszykowej i siatkówki oraz zaplecza sanitarno – administracyjnego. Obiekt jest monitorowany i posiada oświetlenie nocne. Oddane do użytku boiska będą służyć mieszkańcom gminy jako miejsce sportowej rywalizacji oraz jako miejsce zacieśniania lokalnych więzów. ORLIK- 2012 w Ninkowie spełniający wysokie standardy europejskie, to efekt skutecznych działań samorządu gminy Borkowice i jego owocnej współpracy z Rządem i Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Uroczyste otwarcie ORLIKA 2012

 

 

Uczestnicy otwarcia obiektu

 

 

 

 

 

 


 

Dzień Strażaka

Dnia 19.05.2013 r. w Rzucowie odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka. W uroczystości brały udział ochotnicze jednostki z Gminy Borkowice: Wola Kuraszowa, Rzuców, Ninków i Borkowice, oraz przedstawiciele Gminy:  kierownik zamówień publicznych Zdzisław Świerczyński  oraz przewodniczący Rady Gminy Tomasz Zdral.

Po uroczystej mszy świętej w Rzucowie w kościele pod Wezwaniem Najświętrzej  Maryi Panny pododdziały oraz zaproszeni goście przemaszerowali na wspólne ognisko.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzucowie działa od 1926 r. Obecnie liczy 22 ochotników.


Najlepszy w biegach!

W dniu 11 maja 2013r. odbył się XXXIII Bieg „Szlakiem Walk Hubalczyków”. Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Łąckiego oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Borkowicach -  łącznie 33 uczniów. W biegu na dystansie 1500 metrów wziął udział Sebastian Sikora, który jak się okazało zajął I miejsce                        w klasyfikacji chłopców rocznik 1999-1998. Należy też dodać, że Sebastian nie tak dawno brał udział w finałach Międzypowiatowych w Piastowie, gdzie zajął III miejsce, a kilka dni później uczestniczył w Finałach XV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej  w Sochaczewie, plasując się na 32 pozycji. Sukces który odniósł Sebastian zawdzięcza swojemu treningowi oraz pomocy nauczyciela Pana Pawła Majewskiego. Sebastianowi życzymy wytrwałości w treningach i dalszych sukcesówZwycięzca: Sebastian Sikora


Wystawa Janusza Dziurawca


W niedzielę  12 maja o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowicach, Janusz Dziurawiec otworzył wystawę obrazów pt. „Warszawa w obrazach Janusza Dziurawca”. Janusz Dziurawiec, urodzony w Warszawie w 1950 roku. Jest absolwentem Wydziału Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni prof. Jana Tarasina uzyskał w 1980 r. Tematem szczególnie zajmującym artystę  jest przyroda-góry, lasy, polne rozłogi oraz krajobraz miejski-pejzaże Warszawy, Paryża także stara architektura małych miasteczek na Mazowszu: Przysuchy, Mogielnicy, Odrzywołu. Cechą jego twórczości jest wykorzystanie fotografii jako zapisu realnego obrazu, który przedstawiony na płótnie, kartonie lub papierze staje się nierzeczywisty-poprzez refleksy światła, wyostrzenie lub mglistość wyodrębnionych planów, paletę złamanych barw. Od wielu lat wieś Bolęcin koło Przysuchy jest dla artysty miejscem spokojnego przebywania i artystycznej inspiracji.

 


Uczestnicy wernisażu

Ks. Jan Wiśniewski (1876-1943) i jego dzieła

 

 

 

21 kwietnia 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowicach odbyła się  sesja popularno-naukowa poświęcona życiu i działalności ks. Jana Wiśniewskiego w 70 rocznicę śmierci. W sesji uczestniczyło kilkudziesięciu  mieszkańców gminy Borkowice i Przysuchy. Sylwetkę ks. Jana Wiśniewskiego przedstawili w swoich referatach: dr Agnieszka Zarychta –Wójcicka i mgr Robert Fidos. Zebrani mogli obejrzeć  wystawę fotograficzną o ks. Janie Wiśniewskim, przygotowana przez pracowników Gminnej Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury. Spotkanie uświetnił wykonanymi na pianinie utworami F. Chopina , J.S. Bacha i I.J Paderewskiego – Aureliusz Mandera, nauczyciel Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach. Ks. Jan Wiśniewski urodził się 3 maja 1876 r. w Krępie Kościelnej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1899 roku. Był wikariuszem w Kozienicach, Cerekwi i Ćmielowie. W latach 1906-13 był nauczycielem w szkołach radomskich. W Radomiu zakładał stowarzyszenia robotników chrześcijańskich, terminatorów i kobiet pracujących w rzemiośle. Był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Radomiu. Przekazane miastu zbiory kolekcjonerskie dały początek radomskiemu muzeum. Władze rosyjskie roztoczyły nad nim nadzór policyjny dopatrując się w jego publikacjach wrogiej postawy wobec caratu. Od 1913 r. do śmierci był proboszczem w Borkowicach. Założył tu bibliotekę, trzy jednostki Straży Pożarnej: w Borkowicach, Ruszkowicach i Ruskim Brodzie. Przyczynił się do otwarcia dziesięciu szkół na terenie parafii: w Borkowicach, Kuźnicy, Radestowie, Ruszkowicach, Ruskim Brodzie, Ninikowie, Jabłonicy, Wymysłowie, Bryzgowie i Politowie. W Borkowicach zorganizował Stowarzyszenie Spożywców ,,Przyszłość”, ochronkę dla dzieci i Stowarzyszenie Pań św. Wincentego a Paulo. Utworzył i patronował Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży oraz Akcji Katolickiej. Wybudował nową Plebanię w 1916 r., organistówkę z salą ludową  w 1919 oraz dom parafialny  w 1931,  do którego  sprowadził  w 1939 r. siostry Benedyktynki do prowadzenia ochronki dla dzieci. Był budowniczym kościoła w Ruskim Brodzie. Zorganizował na plebanii  muzeum, do którego przyjeżdżały wycieczki z całej diecezji Sandomierskiej. W 1933 roku wystawił na Krakowej Górze  w 250 rocznicę zwycięstwa Króla Sobieskiego pod Wiedniem, kaplicę pw. Przemienienia Pańskiego. Wystawił kilkanaście pomników i tablic upamiętniających ważne wydarzenia z historii Polski i Kościoła. Na Skłobskiej Górze wystawił obelisk,  poświęcony stoczonej 22 kwietnia 1863 przez oddział płk. Dionizego Czachowskiego zwycięskiej bitwie z Rosjanami. Opublikował wiele prac, głównie o tematyce historycznej, m.in. 13 tomów Dekanatów zawierających opisy i dzieje parafii, Udział księży w diecezji Sandomierskiej w powstaniu styczniowym 1863 r., Katalog prałatów i kanoników sandomierskich. Liczne zbiory jego rękopisów znajdują się w Bibliotece Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Część swoich zbiorów muzealnych przekazał do Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, w którym jednej z sal nadano imię ks. J. Wiśniewskiego. Za swoją działalność otrzymał Odznakę Honorową  za walkę o szkołę Polską, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury oraz  godność Kanonika Kapituły Katedralnej w Sandomierzu.

Zmarł po długotrwałej chorobie 7 czerwca 1943 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Borkowicach. Jego imię nosi główna ulica Borkowic, szkolna biblioteka, oddział PTTK w Radomiu oraz szlak turystyczny (zielony) ze Skrzyńska do Ciechostowic.
  

 

Najlepsza z biologii!

W dniu 9 marca 2013 roku odbył się w Warszawie trzeci etap konkursu biologicznego dla gimnazjalistów województwa mazowieckiego, w którym wzięła udział Agnieszka Górazdowska, uczennica kl.III Publicznego Gimnazjum nr 1 w Borkowicach. Agnieszka pokonując niższe  szczeble  konkursu została laureatem konkursu przedmiotowego z biologii.

   Sukces, który odniosła zawdzięcza swojej wytrwałej pracy, oraz pomocy nauczycielki  Pani Wiesławy Urbańczyk, pod kierunkiem której rozwijała swoją wiedzę i umiejętności.  Agnieszka jako pierwsza w szkole zdobyła tytuł laureata, co zwalnia ją z pisania egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej.

 Życzymy jej dalszych sukcesów i rozwijania swoich zainteresowań.

 

 

 

 


Wójt Gminy Borkowice

                           zaprasza miłośników historii na sesję popularnonaukową

„ Ks. Jan Wiśniewski  i jego dzieła ”  w 70 –rocznicę śmierci.

                           Sesja odbędzie się w niedzielę 21 kwietnia 2013 roku

                                         o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowicach.

  


 

Konkurs „Młody Czytelnik Roku 2012” zakończony.

Przez cały 2012 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Borkowicach oraz Filii Publicznej w Ruszkowicach trwał konkurs „Młody Czytelnik 2012 Roku”. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania literaturą i książką, rozwój emocjonalny poprzez literaturę, zdobycie nowych czytelników oraz rozreklamowanie placówki wśród młodych czytelników. Dnia 22. 03. 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkowicach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród.

 Wyróżnienia otrzymali:

 1. Wiktoria Chmura
 2. Julita Pruchnicka
 3. Paulina Świerczyńska
 4. Wiktoria Bińkowska
 5. Klaudia Wesołowska
 6. Paulina Wełpa
 7. Katarzyna Jagieło
 8. Paulina Wilczak
 9. Wiktoria Próchnicka
 10. Łucja Próchnicka
 11. Magdalena Siudek
 12. Zuzanna Dulęba
 13. Natalia Patyna

 

Nagrody otrzymali uczestnicy którzy w danym roku przeczytali więcej niż 30 książek.

Już od 15 kwietnia 2013 roku rozpoczynamy  kolejną edycja konkursu „Młody Czytelnik Roku 2013”.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych czytelników do wzięcia udziału w konkursie.

 


                                         

 

                                 Zdrowych, spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła

                                           i radości Świąt Wielkanocnych

                              Niech ten świąteczny czas wypełnia rodość płynąca

                                     z przeżywania Zmartwychwstania Pańskiego.

                                                        życzą

                          Przewodniczący Rady Gminy                        Wójt Gminy                                       

                              Tomasz Zdral                                    Robert Fidos


Borkowice, 27.03.2013r.


 

Sukcesy tenisistów z Rzucowa

 

W dniu 7.03.2013 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie odbyły się Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców w grupie szkół gimnazjalnych. Do rywalizacji przystąpiło po sześć drużyn dziewcząt i chłopców z gimnazjów położonych na terenie powiatu przysuskiego. Zawody zakończyły się dużym sukcesem gospodarzy. Klasyfikacja wyglądała następująco: Grupa dziewcząt: I. PG w Rzucowie: Herka Klaudia, Pokorska Aleksandra, II. PG w Gielniowie: Lewandowska Paulina, Wójcik Magdalena, III. PG w Rusinowie: Rogulska Magdalena, Kucharczyk Patrycja, Grupa chłopców: I. PG w Rzucowie: Tamioła Tomasz, Dumin Jakub, II. PG w Przysusze: Neska Kamil, Kusztal Patryk, III. PG w Rusinowie: Socha Dominik, Prażmowski Mateusz. Obydwie drużyny z Rzucowa  będą reprezentowały powiat przysuski na zawodach międzypowiatowych. Nagrody dla najlepszych drużyn ufundował Zarząd Oddziału ZNP w Przysusze.

 

Zwycięzcy  zawodów powiatowych: (od lewej) Dumin Jakub, Tamioła Tomasz, Pokorska Aleksandra, Herka Klaudia. 

 

Dnia 10 03.2013 r. w ZSO w Rzucowie odbyły się zawody w tenisie stołowym o puchar Wójta Gminy Borkowice. Zawody zostały rozegrane w  dwóch kategoriach: kobiet w jednej grupie wiekowej  i mężczyzn w dwóch grupach: do lat 16 oraz 17  lat i starsi. W kategorii kobiet I miejsce zajęła Dworak Julita, II – Herka Klaudia i III – Herka Aleksandra. W grupie mężczyzn  do lat 16 klasyfikacja wyglądała następująco: I miejsce – Tamioła Tomasz, II – Pietras Marcel, III – Dumin Jakub, w grupie 17 lat i starsi: I miejsce- Tamioła Grzegorz, II – Tamioła Damian, III- Pietras Paweł. Wójt Gminy Robert Fidos wręczył zwycięzcom puchary, dyplomy oraz drobne  upominki. Pieczę organizatorską nad zawodami pełnił Pan  Paweł Plaskota.  Zwycięzcom  gratulujemy.

 

Uczestnicy turnieju o puchar Wójta


 

Kiermasz Wielkanocny

 

17 marca 2013 roku w Opocznie odbył się IV Kiermasz Wielkanocny oraz „ Wielkanocna Baba”- prezentacja wielkanocnych stołów.

Podczas kiermaszu można było zakupić  wszelkiego rodzaju ozdoby świąteczne, palmy wielkanocne, barwne pisanki, kraszanki, pyszne  babki i ciasta drożdżowe oraz mnóstwo innych drobiazgów przygotowanych  przez twórców ludowych, pracownie plastyczne, warsztaty terapii zajęciowej, pracownie artystyczne, kwiaciarnie i stowarzyszenia.

Swoje prace na tegorocznym Kiermaszu zaprezentowały również Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Kreatywnych ze Smagowa. Prace naszych Pań cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających,  jak również organizatorów.

Prezentację wielkanocnych stołów regionalnych przygotowały  panie z miejscowości Sołek-Zameczek, Kraszków i Libiszów Kol., pieśni wielkopostne wykonały zespoły  śpiewacze Bukowianki, Kraśniczanki, Sitowianki i Wolowianki, wystąpił Chóru Seniora Zorza oraz odbyła się degustacja potraw świątecznych.

Udział naszych Pań w tego rodzaju przedsięwzięciach  pozwala na poznanie tradycji   regionu opoczyńskiego oraz  jest promocją naszej gminy w regionie opoczyńskim.

 Turniej wiedzy pożarniczej

 

7 marca 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowicach odbyły się eliminacje gminne,  w związku z XI edycją Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem  ,, Młodzież Zapobiega Pożarom” organizowanego przez Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komendę Powiatową  Państwowej Straży Pożarnej.

Turniej został przeprowadzony w trzech  grupach wiekowych:

 1. Grupa  - uczniowie szkół podstawowych
 2. Grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych
 3.  Grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

W eliminacjach gminnych brała udział młodzież z ZSO w Borkowicach, ZSO w Rzucowie  i ZSR w Borkowicach. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą oraz zaangażowaniem. Wyniki eliminacji są następujące: Szkoła Podstawowa: 1. Kamil Ślusarczyk, 2. Adam Juźwik, 3. Paulina Wełpa. Gimnazjum: 1. Daniel Plaskota, 2 Adrian Dacewicz, 3 Damian Sykuła

Szkoła średnia: 1. Bartosz Siemiątkowski, 2. Bartłomiej Głodziński, 3. Jarosław Dziakiewicz.

Młodzież otrzymała drobne upominki  ufundowane przez Wójta Gminy Borkowice Roberta Fidosa  oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Borkowicach.

Eliminacje gminne przeprowadzili druhowie OSP: Robert Siudek, Julian Sikora, Tadeusz Bilski oraz nauczyciele: Zbigniew Banasik i Michał Głuch.

W eliminacjach powiatowych, które odbyły się  15 marca 2013 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry  w  Przysusze w kat. szkół podstawowych III miejsce zajął Adam Juźwik ,zaś w kat. szkół gimnazjalnych IV miejsce zajął Daniel Plaskota. Zwycięzcom gratulujemy!

 
 

I GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

„Gmina Borkowice na starej fotografii”

 

Konkurs jest ogłoszony w 70 rocznicę śmierci ks. Jana Wiśniewskiego , proboszcza parafii Borkowice w latach 1913-1943, społecznika, historyka, archeologa, poety, bajkopisarza i etnografa.

Skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Borkowice- byłych i obecnych.

Celem konkursu jest ukazanie jak na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zmienił się wizerunek naszej gminy.

 

Organizator:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach

 

 

Patronat honorowy Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos

 

Regulamin konkursu na stronie www.gok.cba.pl

  


  

 

 

Turniej o Puchar Wójta Gminy Borkowice

10 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Rolniczych  w Borkowicach odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Borkowice.

W rozgrywkach wzięło udział 7 drużyn: Trójmiasto ( Rudno, Bolęcin, Wymysłów), Borkowice I, Borkowice II, Rzuców, Rusinów, Radestów i Zdonków. Turniej został rozegrany systemem tzw. „ każdy z każdy” . Tegoroczne rozgrywki cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy okrzykami i brawami dopingowali swoich faworytów. W czasie rozgrywek zawodnicy mogli posilić się gorącą grochówką oraz napojami.

Podobnie jak w zeszłym roku, pierwsze miejsce zajęła drużyna z Radestowa w składzie: Paweł Majewski, Michał Sokołowski, Damian Sokołowski, Adam Michałowski, Piotr Hredziuszko i Paweł  Chylak, drugie drużyna z Rzucowa a trzecie – Borkowice II. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary i dyplomy zaś pozostałe drużyny dyplomy za udział w turnieju. Nagrody wręczył w imieniu Wójta Gminy Roberta Fidosa przewodniczący Rady Gminy Tomasz Zdral. Nagrody oraz poczęstunek zostały ufundowane przez Wójta Gminy Borkowice.

Zwycięska drużyna z Radestowa

 

  

Podsumowanie ferii 2013

 

W czasie tegorocznych ferii zimowych w okresie od 28.01 2013 do 08.02.2013 Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka  Publiczna oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach przygotowały dla swoich podopiecznych wiele atrakcji. Okres ferii to wyjazdy do kina, Krainy Marzeń, kręgielni w Radomiu, do Muzeum Animacji SE-MA-FOR w Łodzi oraz na lodowisko do Skarżyska Kamiennej.  W pierwszych dniach ferii zorganizowano konkurs głośnego czytania, w którym udział wzięło 10 uczestników. Najlepiej czytającymi okazały się: Małgorzata Głowacka – najmłodsza uczestniczka konkursu oraz Julia Świercz. W Muzeum Animacji SE-MA-FOR dzieci uczestniczyły w warsztatach animacji lalki oraz zwiedziły wystawy muzeum. Największą radość sprawiły wyjazdy na lodowisko, gdzie dzieciaki mogły nauczyć się jeździć na łyżwach, kręgielni oraz Krainy Marzeń, gdzie choć na chwilę mogły przenieść się w nieznany, kolorowy świat.  7 lutego  odbyło się VI Gminne Borkowickie Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii. Laureatami nagród zostali: Kamil Wojtunik, Aleksandra Ślusarczyk, Olga Włodarczyk oraz w kategorii dla dorosłych pani Maria Skuza ze Zdonkowa. Fundatorem nagród był Wójt  Gminy Borkowice Robert Fidos.

Przez cały okres trwania ferii dzieci i młodzież mogły korzystać  z otwartych świetlic i bibliotek. W świetlicach w Smagowie i Ruszkowicach zorganizowano turniej tenisa stołowego, turniej układania puzzli, konkurs plastyczny, fotograficzny, rzeźby śniegowej, kulinarny oraz warsztaty rękodzieła artystycznego.

Na zakończenie ferii odbyła się zabawa choinkowa.

Opiekę pedagogiczną wszystkim uczestnikom zapewnili nauczyciele i instruktorzy z Gminnego Ośrodka Kultury oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach.

 

 

 

 

 

  

Nagrodzone w Turnieju Tańca „Taneczne Ferie 2013”

Dnia 5 lutego 2013 roku w Radomiu odbył się Jubileuszowy Turniej Tańca „Taneczne Ferie 2013” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu.

Kinga Włodarczyk i Dominika Barwicka zajęły I miejsce w kategorii Duety 16 +, Patrycja Sobczak III miejsce w kategorii Solo 16+, Monika Dworak III miejsce w kategorii Solo 12-15 lat. 

Dziewczyny na co dzień tańczą w formacji „Flesz” działającej w Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowicach a opiekunem jest pani Dorota Okólska.

 

 

 

 


 

 


 


Sylwetki uczestników powstania styczniowego-mieszkańców Gminy Borkowice

150 lat minęło od chwili, gdy naród polski pod zaborem rosyjskim zerwał się do walki o wolność. Wśród zimowych zamieci, licho odziani i uzbrojeni powstańcy szli na święty bój za wiarę i Ojczyznę, nie bacząc na przewagę wroga. Wśród gęstych, okrytych śniegiem borów, przewijały się oddziały powstańcze, zewsząd otaczane przez wyćwiczone wojska moskiewskie, znosząc mróz, głód i inne trudy wojenne.

W roku 1863 dłonie wszystkich stanów splotły się w serdecznym uścisku i stworzyły patriotyczny odruch całego narodu. Brakło wtedy broni, pieniędzy, jednolitego dowództwa , ale nie brakło zapału, ani zdecydowanej woli walki o wolność. Pomimo przegranej, wymiernym sukcesem było wymuszenie na Rosji ustawy wprowadzającej uwłaszczenie chłopów. Marzenie milionów chłopów o własnej ziemi stało się  faktem w 1864 roku. Niepodległość, która przyszła w 1918 r. nie byłaby możliwa bez powstańczych zrywów w XIX wieku.

Najwybitniejszym dowódcą powstańczym 1863 r. w naszym regionie był płk. Dionizy Czachowski, mianowany naczelnikiem województwa sandomierskiego. Ten wybitny zagończyk pokonał Rosjan w wielu bitwach. Najbliższą stoczył 22.IV.1863 r. pod Stefankowem. Do zwycięstwa przyczyniła się dzielna postawa kosynierów pod dowództwem kpt. Dobrogojskiego-Grzmota, który zginął na polu walki. Straty  Moskali wyniosły, prócz jeńców, 60 zabitych. Konający kpt. Dobrogojski przed śmiercią, zmoczył we krwi fotografię narzeczonej i poprosił  strzelców o  przekazanie jej na pamiątkę. W 1932 r. w miejscu bitwy na Skłobskiej Górze ks. Jan Wiśniewski wystawił pamiątkowy obelisk ku czci bohaterów 1863 roku.

W zmaganiach powstańczych wzięło udział wielu mieszkańców Gminy Borkowice. Oto ich sylwetki:

Antoni Gaszyna  - ur. w 1844 r. w Janowie,  syn górnika Ignacego i Marii z Wysockich. W powstaniu 1863 r. najpierw robił kosy dla powstańców, a następnie walczył w oddziałach Jana Rudowskiego i Mieczysława Szamejta. Brał udział w bitwach pod Wirem, Potworowem, Sulejowem i Stefankowem. W bitwie pod Wirem został ranny bagnetem w prawą rękę. Po powstaniu mieszkał w Wymysłowie (Kawy) w parafii Borkowice. Staraniem ks. Jana Wiśniewskiego otrzymał stopień podporucznika Wojsk Polskich, dożywotnią pensję weterana oraz Krzyż Niepodległości z Mieczami. Antoni Gaszyna zmarł w 1934 r. i został pochowany z honorami na cmentarzu w Borkowicach. Kamienną płytę nagrobkową ufundował ks. Jan Wiśniewski.

Napoleon Żarski – ur. w 1844 r. syn Antoniny z Szamolów i dziedzica Ninkowa płk. Franciszka Żarskiego – dowódcy pułku w powstaniu listopadowym. Zaciągnął się do oddziału powstańczej żandarmerii dowodzonej przez Kazimierza Wiśniewskiego. W dniu 30 czerwca 1863 r. w boju pod Mechlinem oddział został rozbity. W grupie poległych znalazł się 19-letni Napoleon Żarski. Powstańcy zostali pochowani w leśnej mogile pod Mechlinem. Dopiero w 1929 r. nastąpiły przenosiny leśnej mogiły na cmentarz w Smogorzowie, gdzie znajduje się pomnik wykonany w 1929 r. w formie kamiennego kopca, upamiętniający 7 bohaterów powstania styczniowego.

Antoni Lityński – ur. w 1847 r. w Smykowie. W lutym 1863 r. wstąpił do oddziału Jeziorańskiego. Brał udział w bitwach pod Przedborzem, Małogoszczem i Kraśnikiem, gdzie został ranny. Po powstaniu osiedlił się w Rzucowie, gdzie pracował jako podleśniczy a następnie bochalter  w rzucowskich zakładach. Po 1918 r. otrzymał stopień ppor. weterana. Zmarł w 1922 r. w Rzucowie. Jego kamienny nagrobek znajduje się na cmentarzu w Chlewiskach.

Kazimierz Lutrowicz – urzędnik dóbr Borkowice, uczestnik powstania w 1863 roku.

Andrzej Kucharski – zmarł w 1893 r. w Politowie. Pochodził z Przysuchy. Brał czynny udział w powstaniu 1863 r. za co został zesłany na Syberię do ciężkich robót. Tam znalazł nowa żyłę srebra, za co car Rosji obdarzył go wolnością. Wróciwszy z Syberii ożenił się z siostrą ks. Gołębiowskiego.

Ignacy Myślakowski – ur. w 1841 r. w Borkowicach, syn urzędnika administracji dóbr, alumn Seminarium Sandomierskiego. Po powstaniu wyświęcony na księdza. Umarł jako proboszcz w Górze Puławskiej w 1898 roku.

Antoni Myślakowski – brat Ignacego, poległ w bitwie pod  Wirem.

Ks. Antoni Gołębiowski (1835-1908) – proboszcz parafii Borkowice, aresztowany i przesłuchiwany w Radomiu, oddany pod dozór policji carskiej, jako podejrzany o namawianie do powstania i odbieranie od powstańców przysięgi.

Erazm Drzewiecki – współwłaściciel wsi Politów, zwany pułkownikiem, zorganizował powstańczy oddział kawalerii.

Błażej Fidos – mieszkaniec parafii Borkowice zesłany za udział w powstaniu na Syberię. Jego losy i pochodzenie jest nieznane.

 

                                                                                                              Cześć ich pamięci

                                                                                                          opracował: Robert FidosBiblioteka w Ruszkowicach ma nową siedzibę!

 

W 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach Filia w Ruszkowicach zmieniła siedzibę. Z budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ruszkowicach została przeniesiona do budynku świetlicy Wiejskiej w Ruszkowicach przy ul. Głównej.Dzięki tej zmianie biblioteka zyskała lepszą lokalizację, gdyż budynek znajduje się przy głównej drodze w centrum wsi. Ta zmiana spowodowała wzrost zainteresowania książkami, co wpłynęło na większą liczbę czytelników wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomieszczenie, w którym mieści się biblioteka jest duże, przestronne i jasne. Oprócz księgozbioru biblioteka wyposażona została w 4 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu. Z inicjatywy wójta gminy Roberta Fidosa, bibliotekarz Kinga Cholewa wraz pracownikiem świetlicy zaczęli tworzyć Izbę Pamięci, która przedstawia pamiątkowe, fotografie przedstawiające historię wsi i Lusztyk.  Oprócz zdjęć można obejrzeć wystawę starych monet i nominałów z czasów zaboru rosyjskiego, okresu międzywojennego oraz czasów PRL.  Oglądając wystawę, można poznać działalność Związku Młodzieży Wiejskiej w Ruszkowicach z lat 1984 - 1990. Wszystkich mieszkańców wsi Ruszkowice, którzy w swoich domowych albumach posiadają stare fotografie zachęcamy do pokazani ich w Izbie Pamięci.  

 Biblioteka czynna jest codziennie w godzinach popołudniowych od 15.00 do 18.00. Serdecznie zapraszamy!Sala bibliotecznaIzba pamięci


 

Zadania inwestycyjne na 2013 rok

W budżecie Gminy na 2013 rok zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

modernizacja drogi w Woli Kuraszowej – 1000 m, zagospodarowanie  przestrzeni publicznej wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Borkowicach, modernizacja drogi w Niskiej Jabłonicy – 110 m, zakup wiaty przystankowej do miejscowości Rusinów, wykonanie łazienek i posadzki w budynku Ośrodka Zdrowia w Borkowicach, budowa placów zabaw w Ninkowie, Politowie i Zdonkowie, zakup pieca CO i instrumentów do szkoły muzycznej w Ruszkowicach, budowa 51 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, modernizacja oświetlenia ulicznego w Ruszkowicach i Bryzgowie, budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Rudno, remonty dróg gruntowych w Rzucowie, ul. Wandów, ul. Polna, Smagowie, ul. Polna.

Gmina zabezpieczyła również 300 tyś. zł na przebudowę drogi powiatowej Janów-Borkowice . W związku ze zmniejszeniem o połowę środków przeznaczonych na realizację NPPDL w 2013 roku powiat przysuski nie otrzymał dotacji wojewody na tę inwestycję. W Radestowie powiat przysuski zaplanował renowację zbiornika wodnego.

 


 

 


Na podstawie Art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 234 poz. 1536  tekst jednolity) oraz Uchwały Rady Gminy Borkowice Nr XX/110/2012  z dn. 30-10-2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Borkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.

Wójt Gminy Borkowice

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2013 r. przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

I.                   Rodzaj zadania:

Zadanie 1

Organizowanie treningów i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy

Zadanie 2

Prowadzenie i utrzymanie młodzieżowej sekcji w zapasach.

II.                Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2013 r.

Zadanie 1 – 80.000 zł

Zadanie 2 – 25. 000 zł
III.             Zasady przyznawania dotacji.
Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14  ustawy  z 24.04.2003r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie   (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 264 poz. 2207).            

Do oferty należy dołączyć:       

 • kopię statutu, potwierdzoną za zgodność
 • aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny 3 m-ce)
 • sprawozdanie merytoryczne za rok 2012
 • sprawozdanie finansowe za rok 2012

Ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, w trybie  otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy  o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie. Uruchomienie środków na realizację zadania  nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotem,  którego oferta zostanie wybrana.
IV.             Termin realizacja zadania:

Zadanie 1 – do 31.12.2013 r.

Zadanie 2 – do 31.12.2013 r.
V.                Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić:

 • pełną nazwę oferenta oraz adres
 • tytuł zadania

w Urzędzie Gminy w Borkowicach ul. Ogrodowa 9 (sekretariat)

 do dnia 07-02-2013 r. do godz. 1530 .

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Bojanowicz- tel. 0 48 675 79 60.

Wzór oferty określa Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 263 poz. 2207).
VI.             Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12-02-2013 r. w Urzędzie Gminy w Borkowicach, ul. Ogrodowa 9.

 • podstawowe kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert określa art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

VII.          Informacja o zrealizowanych w roku 2013 zadaniach publicznych.

W 2013 r. Gmina Borkowice przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej kwotę –  120 819,00  zł.

 


 

 

 

 


 

Komputery dla biblioteki

We wrześniu 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach przystąpiła do programu  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ,,Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 000, 00 zł na zakup trzech komputerów stacjonarnych, zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego, trzech oryginalnych kompletów tonerów, licencji programu antywirusowego  oraz  pakietów aplikacji biurowych. Program ,,Kraszewski. Komputery dla bibliotek” to program,  którego celem jest podniesienie standardu bibliotek publicznych,  poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy, umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line. Nazwa programu nawiązuje do Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego- ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dwusetną rocznicę urodzin. Intencja programu jest zbieżna z działalnością społeczną J.I Kraszewskiego i jego zaangażowaniem we wspieranie edukacji i kultury.

Komputery zapewniają nie tylko łatwy i szybki dostęp do wiedzy, ale stanowią podstawowe narzędzie pracy w nowoczesnej gospodarce. Umiejętność posługiwania się nowoczesnym sprzętem powinny być doskonalone do najmłodszych lat. Komputery mają  przyczynić się  do wyrównywania poziomu zdobywania wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych.

Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego oraz nadchodzącego Nowego Roku 2013 pragniemy wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy Borkowice złożyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy najserdeczniejsze życzenia radości, spokoju i miłości najbliższych w tych świątecznych dniach oraz w całym Nowym Roku.
Niech radość, zadowolenie z realizacji zamierzonych planów i dobre zdrowie będą zawsze z Wami

 

Tomasz Zdral                                                          Robert Fidos            
Przewodniczący Rady Gminy                                 Wójt Gminy Borkowice


 

Dzień Pluszowego Misia

 

26.XI.2012r. przedszkolaki i uczniowie klas I-II ZSO w Rzucowie obchodzili Święto Pluszowego Misia . Uroczystość odbyła się pod hasłem: ,,Gdzie przyjaźń tam radość”Uczennice ze szkolnego wolontariatu przedstawiły młodszym  kolegom historię święta, zapoznały  z dekalogiem przyjaźni. Podczas świętowania dzieci brały udział w różnorodnych konkursach, tańczyły ze swoimi pluszakami, obejrzały film pt. ,,Kubuś Puchatek”
Na zakończenie imprezy wręczono nagrody za wyróżnione prace w konkursie plastycznym  ,,Mój  przyjaciel  miś”,  a wszyscy  uczestnicy otrzymali słodkie,, co nieco”
Zabawa przebiegła w przyjemnej i miłej atmosferze.
W czwartek 22 listopada w ZSO w Rzucowie odbył się III ,,Kiermasz Bożonarodzeniowy”, połączony ze spotkaniem rodziców i nauczycieli.
Kiermasz przygotowały dzieci ze świetlicy szkolnej pod kierunkiem wychowawców.
Na kiermaszu można było kupić ozdoby choinkowe (gwiazdy, bombki, aniołki )  wykonane różnymi technikami , choinki z szyszek i makaronu, stroiki świąteczne, mikołaje , bałwanki, wianuszki i dzwonki z szyszek. Sprzedawano również długopisy w ramach ,,Akcja  Edukacja" .
Dochód ze sprzedaży wesprze biedne afrykańskie dzieci.
Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród rodziców, którzy  chętnie kupowali ozdoby świąteczne zrobione przez swoje pociechy.


Wolontariat w Rzucowie

 "Spałam i śniłam,  że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i  spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych, służyłam i  zobaczyłam, że służba jest przyjemnością" -  z tym stwierdzeniem Matki  Teresy z Kalkuty utożsamiają się uczniowie z ZSO w Rzucowie należący do szkolnego wolontariatu. 

 05. 12. 2012 roku z okazji dnia wolontariatu, młodzież zorganizowała spotkanie przy świecach. Były wspólne życzenia, poczęstunek,  podsumowanie dotychczas przeprowadzonych akcji i plany na przyszłość. Młodzież z Rzucowa nie nuży czynienie dobra. Od kilku lat wolontariusze wspierają świąteczną akcję parafialnego Caritas, zbierając słodycze dla  samotnych z okolic, obdarowując ich  świątecznymi paczkami.

 06.12.2012 roku zorganizowali Mikołaja dla najmłodszych. Dzieciom z klas I-III zagospodarowano przerwy między lekcjami zabawami z Mikołajem.


 

Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego

28 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowicach gościło 14 par świętujących Jubileusz „50 – lecia Pożycia Małżeńskiego”.

Wójt Gminy Borkowice  - Robert Fidos wręczył Jubilatom medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz albumy pamiątkowe ufundowane przez Urząd Gminy Borkowice. Życzenia zdrowia, zadowolenia i niegasnącej miłości złożyły władze Samorządu Gminnego i Starostwa Powiatowego w Przysusze. Spotkanie odbyło się w ciepłej i miłej atmosferze, pełnej wzruszeń. Oprawę muzyczno-artystyczną zapewniły dzieci i młodzież pod kierunkiem Waldemara Cichawy – Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach.

Jubileusz obchodzili:

 1. Józefa i Stanisław Bińkowscy
 2. Marianna i Henryk Gizińscy
 3. Henryka i Stanisław Głuchowie
 4. Teresa i Antoni Jagiełłowie
 5. Halina i Józef Kaliszczakowie
 6. Janina i Henryk Koselscy
 7. Anna i Józef Łyżwowie
 8. Helena i  Mieczysław Najdzikowie
 9. Regina i Jan Pakoszowie
 10. Helena i Marian Rasałowie
 11. Marianna i Stefan Sikorowie
 12. Elżbieta i Edward Tamiołowie
 13. Barbara i Jan Zawiszowie

Perełką wśród jubilatów – 14 parą byli Marianna i Władysław Świerczowie obchodzący 66 lat pożycia małżeńskiego.


 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Akcja odbioru zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i OPON.

Urząd Gminy w Borkowicach  przy współpracy z firmą Optima Recykling z Szydłowca informuje , że 30 Listopada i 1 Grudnia 2012 r. zostanie przeprowadzona na terenie Gminy  bezpłatna

zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych źródeł światła.

Zbiórka obejmuje m.in. sprzęt radiowo – telewizyjny, komputery, sprzęt gospodarstwa domowego  np. lodówki, pralki, zmywarki, żelazka, piecyki elektryczne, wzmacniacze, wiertarki, szlifierki, mikrofalówki, kuchenki, odkurzacze , zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, świetlówki, lampy wyładowcze oraz żarówki kompaktowe i baterie alkaliczne oraz OPONY.

Zużyty sprzęt należy wystawić przed posesję do godz. 10.00

w miejscu łatwo dostępnym, umożliwiającym jego odbiór

Harmonogram odbioru:

 · 30 Listopadaa 2012 r. (piątek) w godz. 800-1400 w miejscowości: Rzuców, Smagów, Wandów, Jabłonica, Ninków, Politów, Radestów, Wola Kuraszowa, Kochanów, Rusinów, Bryzgów.

· 1 Grudnia 2012 r. (sobota) w godz. 800-1400 w miejscowości: Zdonków, Gródek, Ruszkowice, Rudno, Wymysłów, Bolęcin, Borkowice.

Tel. Kontaktowy: 0508-246-066

  


 

 Sprzęt dla OSP

16 listopada w strażnicy w Borkowicach odbyło się  przekazanie nowego sprzętu dla OSP w ramach konkursu organizowanego przez WFOŚiGW  pn: Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego dla strażaków oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Cztery jednostki  z gminy Borkowice otrzymały następujący sprzęt: Wola Kuraszowa – motopompa pływająca Niagara  oraz piła do betonu i stali , OSP Rzuców – piła do betonu i stali oraz zestaw oświetleniowy (agregat prądotwórczy oraz maszt oświetleniowy z najaśniacami), OSP Ninków – motopompa pływająca Niagara oraz piła do betonu i stali, OSP Borkowice – motopompa TOHATSU o wydajności  1600 l/min. W uroczystości  przekazania w/w sprzętu  brali udział:  Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos, prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Borkowicach Tadeusz Bilski,  komendant OSP Robert Siudek, kierownik referatu zamówień publicznych Zdzisław Świerczyński oraz przedstawiciele poszczególnych jednostek.

Łączny koszt zadania to kwota 58 039,35 zł. Zakup zrealizowano dzięki dotacji jaką pozyskała Gmina Borkowice  z: WFOŚiGW w kwocie 23 315,96 zł, Samorządu Województwa Mazowieckiego – 19 871,00 zł ponadto  OSP Borkowice przeznaczyła na  ten cel kwotę  –13 550,00 zł, w tym kwota 10 000,00 zł pozyskana z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego. Gmina przeznaczyła ze środków własnych kwotę 1 302,39 zł.  Zakup specjalistycznego sprzętu poprawi skuteczność działania ochotniczych straży pożarnych   w zakresie ochrony przeciwpożarowej ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego.

Nowy sprzęt dla jednostek OSP z terenu Gminy Borkowice

 


 

Festiwal piosenki harcerskiej i patriotycznej im. Janusza Łąckiego

W dniach 10 – 11 listopada 2012r. odbył się już po raz siódmy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej im. Janusza Łąckiego. Jest to cykliczna impreza kulturalna, której celem jest szerzenie piosenki harcerskiej, zuchowej i patriotycznej. Tegoroczny Festiwal jak co roku,  poświęcony był upamiętnieniu patrona miejscowej szkoły podstawowej Janusza Łąckiego, ostatniego przedwojennego wójta gminy Borkowice, oficera Wojska Polskiego zamordowanego w Katyniu w 1940 roku. Organizatorami Festiwalu byli: ZSO w Borkowicach, Wójt Gminy Borkowice, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice, Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu”. Współorganizatorzy Festiwalu to: Piąta Wielopoziomowa Drużyna Harcerska z Borkowic, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borkowicach.  Licznie zgromadzoną publiczność przywitali Waldemar Cichawa – dyrektor ZSO  w Borkowicach oraz Dorota Kwiecień – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice. Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonał Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos. Pierwszymi prezentującymi się  młodymi artystami były dzieci   z Samorządowego Przedszkola w Ninkowie, którzy dostarczyli niesamowitych wrażeń dla całej widowni, stając się „maskotką” Festiwalu. Następnie swoje umiejętności wokalne  i instrumentalne zaprezentowali : Zuzanna Kacperska, Zespół Jedynaczki z PSP nr 1 w Przysusze, Druga Grunwaldzka Gromada Zuchowa Polne Kwiaty z Rusinowa, Zespół „Trjo Mrufka”, Trzecia Grunwaldzka Drużyna Harcerska z Rusinowa, Piąta Wielopoziomowa Drużyna Harcerska      z Borkowic, Próbna Drużyna Harcerska z Potworowa, Zespół Jazz Got reprezentujący GOK. Wszyscy prezentujący się artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami, wyróżnieni dyplomami i cennymi nagrodami. Festiwal uświetniony został koncertem Chóru Nauczycielskiego Canto z Przysuchy.  Koncert jak i cały Festiwal dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń, przeżyć i wielu wzruszeń.  Panowała wspaniała atmosfera.                                                                                                                                                                                                                      Drugi dzień Festiwalu   - 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości uczczone było mszą świętą  za Ojczyznę  z udziałem harcerzy, władz gminnych oraz mieszkańców gminy. Oprawę mszy świętej  zapewniła Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta „VOX CORDIUM” z Przysuchy. Następnie złożono wiązanki biało-czerwonych kwiatów i zapalono znicze pod pomnikiem poświęconym pamięci mieszkańców gminy walczących i poległych za Ojczyznę. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe OSP Borkowice, OSP Ninków, ZSR Borkowice, ZSO Borkowice, harcerze,  radni Rady Gminy, Wójt Gminy Robert  Fidos , oraz licznie przybyli mieszkańcy.

 

                                                                                                                                     opr. Dorota Kwiecień


Grupa uczestników festiwalu


Złożenie kwiatów
 

Ślubowanie w Szkole Muzycznej

 

29 października  w Szkole Muzycznej I stopnia w Ruszkowicach odbyło się pasowanie uczniów   klas pierwszych. Uroczystość pasowania rozpoczęły występy starszych wychowanków szkoły. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności  grając na skrzypcach, fortepianie, saksofonie, klarnecie, akordeonie, trąbce oraz flecie poprzecznym.  Po występach dyrektor szkoły pan Waldemar Cichawa czarodziejskim smyczkiem dokonał pasowania uczniów. W krótkim przemówieniu Wójt Gminy Borkowice życzył wielu sukcesów w nauce oraz wytrwałości w codziennych ćwiczeniach.
Informacja ze zbiórki publicznej

prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice w dniu 01 listopada 2012 roku

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice z siedzibą  ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 7,
26- 422 Borkowice,  w dniu 01 listopada  prowadziło zbiórkę publiczną na podstawie zezwolenia  Nr 1/2012r  Wójta Gminy Borkowice .

W wyniku zbiórki uzyskano środki finansowe w  łącznej kwocie 2.375,02 złotych, słownie : 
dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 02/100.

W/w środki w całości przeznaczone będą na  odnowienie nagrobka ks. Jana Wiśniewskiego proboszcza parafii Borkowice w latach 1913-1943.

Organizacją i prowadzeniem zbiórki zajęli się Członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice nie pobierając z tego tytułu dodatkowych wynagrodzeń. Zbiórka prowadzona była przez grupę 19 osób głównie młodzież z terenu gminy Borkowice.

Koszty zorganizowania akcji pokryte zostały ze środków własnych Stowarzyszenia i wynosiły:

- zakup puszek kwestarskich kwota 52,00 złotych.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazane środki pieniężne,

oraz młodzieży która kwestowała podczas zbiórki.
                                                                          

                                                                           Prezes Stowarzyszenia

                                                                           Dorota Kwiecień„Pasowanie na Przedszkolaka”


We wtorek dnia 30.10.2012 r. w  Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie odbyła się uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka” z udziałem rodziców oraz zaproszonych gości. Był to szczególny dzień dla dzieci, które po raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg przedszkola, a zrazem był to ich pierwszy występ przed licznie zgromadzoną publicznością. Przedszkolaki ubrane w odświętne stroje w swych wierszach, piosenkach i tańcu krakowiaka zaprezentowały umiejętności nabyte w przedszkolu.

Grupę maluszków do ślubowania przygotowywały Pani Barbara Wojcieszek i Pani Anita Gniadek, natomiast grupę starszaków Pani Edyta Świercz-Brodecka oraz Pani Iwona Dudek. Aby zostać prawdziwym przedszkolakiem dzieci złożyły przyrzeczenie, zapewniając, że będą słuchać Pani, grzecznie i zgodnie się bawić oraz będą zawsze uśmiechnięte i że nigdy nie zapomną o czarodziejskich słowach: proszę , dziękuję, przepraszam. Następnie Pani Dyrektor za pomocą dotknięcia zaczarowanym ołówkiem, dokonała uroczystego pasowania na „Radosnego Przedszkolaka”. Miłym akcentem było wręczenie wychowankom dyplomów, potwierdzających fakt złożenia ślubowania oraz kolorowych książeczek od Wójta Gminy Roberta Fidosa.

 


OGŁOSZENIE

 

W dniu 1 listopada 2012 roku, w godzinach od 9°° do 16°°, na cmentarzu parafialnym w Borkowicach przeprowadzona będzie zbiórka publiczna w formie ofiar do puszek kwestarskich.

Celem zbiórki jest odnowienie nagrobka ks. Jana Wiśniewskiego proboszcza parafii Borkowice w latach 1913-1943.

Organizatorem zbiórki jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice.


 

 

 


 

Z życia Gminy

 • dobiega końca budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Ninkowie. Gmina pozyskała na budowę obiektów sportowych 833 tyś. złotych z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego.

  • od października działa strona internetowa miejscowości Smagów: smagow.pl.tl
 • za 35 tyś. zł. wykonano budowę  sieci wodociągowej na odcinku Radestów-Politów

 

  

Jesienny witraż

W niedzielne popołudnie tj.14. 10.2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się wystawa Ikebany pn.,, Jesienny witraż” borkowickiej grupy Tworzę dla Pana prowadzonej przez s. Natalię Paś OSB. Wernisaż połączony był z promocją modułowego systemu mocowania roślin ciętych w naczyniach płytkich opracowanego przez o. Hieronima benedykta z Tyńca – tynike ikra. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przybyli goście mogli obejrzeć piękne kompozycje kwiatowe,  z wykorzystaniem walorów polskiej jesieni. Organizatorami wystawy byli: GOK Borkowice, Benedyktyński Instytut Kultury „Chronić dobro” oraz Borkowicka Grupa Tworzę dla Pana prowadzonej przez s. Natalię Paś OSB.

 

  

Szlakami walk Hubalczyków

19 września grupa 40 osób z Zespołu Szkół Rolniczych im. S. Staszica w Borkowicach brała udział w Rajdzie Pieszym Ludowych Zespołów Sportowych pod nazwą „Szlakami walk Hubalczyków”.  Młodzież zebrała się przed budynkiem szkoły, gdzie wszystkich zgromadzonych przywitali: Pan Józef Maciejczak oraz Pani Dyrektor Marianna Biernat. Następnie  wszyscy przemaszerowali przed Dom Strażaka w Borkowicach. Uczestników rajdu przywitał Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos, który w krótkim przemówieniu przybliżył sylwetkę  majora Henryka Dobrzańskiego  oraz sekretarz Starostwa Powiatowego Pani Elżbieta Nielipińska. Po części oficjalnej młodzież została przewieziona autokarem na cmentarz w Skłobach, gdzie odbyła się krótka modlitwa. Uczestnicy wyposażeni w odpowiedni sprzęt pod przewodnictwem Pana Sebastiana Młodawskiego wyruszyli w pieszą wędrówkę. Trasa rajdu obejmowała miejscowości: Stefanków, Skłoby, Nowinki, Rusinów, Bryzgów, Borkowice (Krakowa Góra).  W trakcie wędrówki uczestnicy brali udział w wieloboju, który obejmował rzut lotką do tarczy, skok w dal z miejsca oraz strzelanie z wiatrówki. Po zakończeniu wędrówki pieszej, wędrowcy  mogli brać udział w konkursach o różnej tematyce min. w konkursie wiedzy o oddziale majora H. Dobrzańskiego czy wiedzy o regionie. Zwycięzcy konkursów otrzymali symboliczne nagrody. Celem rajdu była popularyzacja turystyki kwalifikowanej wśród młodzieży, zapoznanie z działalnością i miejscami walk oddziału majora Henryka Dobrzańskiego , poznanie walorów turystycznych i historii rejonu przysuskiego oraz wpajanie zasad obcowania z przyrodą i współdziałania w grupie. Organizatorami rajdu byli: Sejmik Województwa Mazowieckiego, mazowieckie Zrzeszenie LZS, Starostwo Powiatowe w Przysusze, Urząd Gminy w Borkowicach, ZSR w Borkowicach oraz MULKS „PLATAN’’ Borkowice.


 


Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Borkowice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

 OGŁOSZENIE

 

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Borkowice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok są prowadzone w terminie od 12 października 2012r. do 21 października 2012r.

Formularz zgłoszenia opinii wraz z projektem Programu współpracy znajduje się do pobrania w BIP Gminy Borkowice www.borkowice.asi.pl ( w zakładce Zarządznie 2012) oraz na stronie UG Borkowice www.borkowice.ug.net.pl.

Opinie można zgłaszać w formie pisemnej na w/w formularzu na adres:

Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 9, 26-422 Borkowice .

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/179/2010

Rady Gminy w Borkowicach

z dnia 16 września 2010r.

Formularz zgłaszania opinii

…………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa organizacji)

…………………………………………………………………………………………………..

(adres siedziby organizacji)

…………………………………………………………………………………………………..

(tytuł aktu prawnego poddawanego konsultacji)

Opinia organizacji: 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

………………………………… ……………………………………

(pieczęć organizacji) (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

do reprezentowania organizacji na zewnątrz)

 
 


Turniej o Puchar Wójta Gminy Borkowice

W słoneczną sobotę tj. 08.09.2012 r. na stadionie Gminnego Klubu Sportowego RuszCovia w Ruszkowicach odbył się turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Borkowice.  W zawodach brały udział cztery drużyny: Ninków, Smagów, Zdonków i Trójmiasto- Rudno, Wymysłów  i Bolęcin.
W ramach turnieju zostało rozegranych 6 meczów metodą   „każdy z każdym”. 

Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Zdonkowa, drugie z Ninkowa oraz trzecie zespół ze Smagowa.

Wójt gminy Robert Fidos wręczył najlepszym zespołom dyplomy i puchary i  podziękował za  sportową  rywalizację.

Gratulujemy zwycięzcom!

Najpiękniejszy wieniec

 
2 września 2012 roku w Muzeum Wsi Radomskiej odbyło się po raz XIV Święto Chleba. Podczas uroczystości organizowane były różne konkursy. Jednym z nich był konkurs pt. „Tradycyjny Wieniec Dożynkowy”. Nasze panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Smagowa zdobyły w tym konkursie I miejsce oraz podziękowanie za rolniczy trud i pielęgnowanie narodowych tradycji. Wieniec dożynkowy prezentował się niezwykle okazale pośród innych wieńcy.

Gratulujemy zwycięstwa!
 

Muzyczne talenty

Od 1 września w Szkole Muzycznej I stopnia w Ruszkowicach rozpoczęło naukę 84 uczniów z sześciu okolicznych gmin.

Swoje  uzdolnienia muzyczne będą kształcić w następujących klasach:
* Klasa tuby, tenorów i trąbki – 9 uczniów pod opieką Karola Wójcickiego,
* Klasa Saksofonu- 19 uczniów pod opieką; Romana Ważyńskiego, Piotra Wysockiego i Waldemara Cichawy,
* Klasa fortepianu – 12 uczniów pod opieką Aureliusza Mendery,
* Klasa klarnetu – 7 uczniów pod opieką Piotra Siczki,
* Klasa akordeonu – 8 uczniów pod opieką Karola Sionka,

* Klasa skrzypiec – 8 uczniów pod opieka Magdaleny Grabowskiej,
* Klasa trąbki – 4 uczniów pod opieką Dariusza Krajewskiego,
* Klasa fletu poprzecznego  - 9 uczniów pod opieką Pauliny Kruk,
* Klasa perkusji – 8 uczniów pod opieką Wiesława Michałka.

W okresie wakacyjnym w szkole zorganizowano cztery dodatkowe sale na zajęcia indywidulane gry na instrumentach muzycznych oraz zakupiono 55 krzeseł na organizowanie przesłuchań i koncertów oraz sprzęt muzyczny na potrzeby sali perkusyjnej i sal instrumentalnych za kwotę 35 tys. złotych..
Uczniowie biorą również udział w zajęciach grupowych z kształcenia słuchu – nauczyciel Krzysztof Porębski, chóru- nauczyciel Karol Sionek i rytmiki, którą prowadzi Iwona Sosnowska.
Szkoła muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Borkowicach. W budynku ma również siedzibę filia ZSO obejmująca dzieci z Ruszkowic z klas 0-III. Dyrektorem całości Zespołu jest Waldemar Cichawa. Młodzi muzycy z Ruszkowic stanowią znaczną część Powiatowej Młodzieży Orkiestry Dętej. Coraz częściej biorą udział w spotkaniach muzycznych i koncertach.
 

Nowe boisko RzucowieW sierpniu 2012 roku oddano do użytku zmodernizowane boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie.

Prace polegały na  budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wym. 24 x 44m, - montażu osprzętu sportowego tj. 2 bramek do piłki ręcznej o wym. 3 x 2m, 2 stojaków do koszykówki, 1 kompletu do piłki siatkowej, 1 kompletu do tenisa ziemnego, - wykonanie ogrodzenia boiska o wysokości 6,0m za bramkami i 4,0m wzdłuż boków. Wykonano skocznię w dal z osprzętem, ciąg dla pieszych oraz trybunę dwurzędową na 40 miejsc      i podjazd dla niepełnosprawnych.
Wartość inwestycji to kwota 298 768,45 zł. Zadanie mogło być zrealizowane dzięki środkom z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , który dofinansował zadanie w 70 % oraz budżetu Gminy Borkowice.
Z boiska korzystać będą uczniowie szkoły podstawowej , gimnazjum  oraz mieszkańcy Rzucowa i okolicznych miejscowości.


 Nowe Przedszkole Samorządowe w Ninkowie

Dnia 16 maja 2012r. Rada Gminy w Borkowicach podjęła uchwałę w sprawie utworzenia gminnego przedszkola w miejsce zlikwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ninkowie. Głównym celem utworzenia takiej placówki oświatowej na terenie Gminy Borkowice jest skuteczne i efektywne wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci ze wsi oraz niwelowanie różnic między miastem a wsią.

Przez całe wakacje trwały intensywne prace polegające na dostosowaniu pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola. Wyremontowano sale, zaplecze socjalne oraz łazienki. Pomieszczenia stały się jasne i przyjazne dla małych dzieci. Zakupiono nowe wyposażenie, pomoce dydaktyczne i zabawki. Jednocześnie trwała akcja promująca i zachęcająca rodziców do posyłania swoich pociech do nowotworzonego przedszkola.

Do przedszkola przyjęto 32 dzieci, a zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych, tj. 3 i 4 latki oraz 5 i 6 lat.

Przedszkole Samorządowe w Ninkowie zapewnia: 

-  9 godzinny czas pracy przedszkola,  pełne wyżywienie, tj. śniadanie, obiad i podwieczorek,

-  naukę  języka angielskiego,

-  zajęcia muzyczno-rytmiczne,

-  zajęcia plastyczne,

-  opiekę terapeutyczno  – logopedyczną dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Oferta zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury
w Borkowicach
na rok szkolny 2012/2013

 - zajęcia muzyczne (nauka gry na gitarze) – prowadzącyPan Dariusz Motyl – piątek 1500-2000

- zajęcia muzyczne (keyboard, instrumenty dęte blaszane) – prowadzący Pan Zbigniew Bidziński – wtorek 1400-1900

- zajęcia plastyczne – prowadzący Pani Brygida Tarka  środa -  1600 - 1900

- język angielski – prowadzący Pani Barbara Węgrzynowska-Juda – środa – 1600- 1900

- zajęcia taneczne (taniec nowoczesny, współczesny) piątek - 1600-2000 -Pani Dorota Okólska

- rytmika (zajęcia umuzykalniające 5-7 lat) piątek – 1500- 1600  -Pani Dorota Okólska

 

Zapraszamy wszystkich od15 września 2012

 

kontakt: 

Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach

ul Ks. J. Wiśniewskiego 7

26-422 Borkowice

tel. 665 443 232
 

 OGŁOSZENIE

 

Urząd Gminy w Borkowicach zaprasza do wzięcia udziału w turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Borkowice w dniu 08.09.2012 r. na stadionie RuszCovii  w Ruszkowicach.

 

Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do dnia 06.09.2012 r.

( czwartek) do godz. 15.30 pod numerem tel. 48 675 79 60.
Festyn Rodzinny w Borkowicach

26 września 2012 roku w Borkowicach odbył się Festyn Rodzinny 2012 połączony z dożynkami powiatowo-gminnymi. Do wystrojonych na ludowo Borkowic przyjechały delegacje z wieńcami  z ośmiu gmin powiatu. Ponad dwu metrowy wieniec gminy Borkowice wykonany przez Panie z Rady Sołeckiej ze Smagowa, wnoszony był do kościoła przez czterech silnych mężczyzn. Mszę świętą  odprawił ks. biskup Adam Odzimek. Po mszy utworzono korowód dożynkowy, który przeszedł na plac dożynkowy w parku. Po drodze można było oglądać dekoracje składające się ze słomianych chochołów z kłosami zboża i kwiatami. Przed Strażnicą widoczne były olbrzymich rozmiarów wykonane z bel słomy: kosz dożynkowy z owocami i kilkumetrowy paw, wykonany przez pracowników GOK-u. Uroczystości oficjalne rozpoczęły się od powitania gości i przemówień starosty przysuskiego Mariana Niemirskiego i wójta gminy Borkowice Roberta Fidosa. Starostowie dożynek Genowefa Włodarczyk ze Zdonkowa i Modest Sikora z Politowa przekazali Staroście i Wójtowi bochen chleba z tegorocznych zbiorów. W tym momencie nastąpił obrzęd dzielenia chlebem z wszystkimi zebranymi . Następnie najlepsi rolnicy z gmin powiatu przysuskiego otrzymali nagrody i dyplomy. Każda z gmin powiatu przysuskiego przygotowała dania regionalne , których można było spróbować w namiotach zakupionych przez Starostwo Powiatowe. Swoje kulinarne zdolności zaprezentowały również Panie z Klubu Seniora z Borkowic. Pysznego naturalnego soku z własnych jabłek można było spróbować na stoisku u Państwa Bankiewiczów z Komorowa. Część artystyczną rozpoczął występ śpiewaczki ludowej z Gminy Borkowice Marianny Fidos oraz kapel z Powiatu Przysuskiego. Swoje zdolności artystyczne zaprezentował zespół instrumentalno-wokalny JAZGOT oraz występ orkiestry dętej ze Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach. Zwolennicy muzyki rozrywkowej mogli się bawić przy zespole disco polo Casanowa oraz Magnum. Dobrego humoru dostarczył kabaret Chyba. Pomiędzy występami zespołów organizowane były konkursy: „Bezpieczna praca w rolnictwie” pod patronatem PZU oraz konkurs wiedzy o Borkowicach, którego fundatorem nagród był Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos.  Dużą atrakcją był pokaz laserów, który w ciemnościach nocy prezentował się niezwykle zjawiskowo. Wszyscy uczestnicy imprezy do późnego wieczora bawili się na zabawie tanecznej. Impreza mogła być zorganizowana dzięki pomocy otrzymanej z EFRROW oraz budżetu Gminy Borkowice.

  

 

 

Orlik w budowie

 

W Ninkowie do końca listopada wybudowany zostanie kompleks boisk – ORLIK 2012. Gmina pozyskała na realizację tej inwestycji 833 tyś. zł.  z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego. Wartość całej inwestycji wyniesie 1,2 mln. złotych. Gmina zabezpieczyła w budżecie ponad 300 tyś. jako środki własne. Kompleks będzie się składał z boiska do piłki nożnej o wymiarach 60x30 m, boiska wielofunkcyjnego o wym. 19x31 m oraz zaplecza administracyjno-szatniowego. Obiekt będzie posiadał oświetlenie nocne oraz monitoring wizyjny. Boiska będą służyć mieszkańcom Gminy Borkowice.
 

Modernizacja boiska

 

20 sierpnia 2012 roku zostało przekazane do użytku zmodernizowane boisko w Ruszkowicach. Zakres robót budowlanych polegał na montażu automatycznego systemu nawodnienia płyty boiska, dostawy i montażu gotowych bramek do piłki nożnej, wykonanie utwardzenia terenu tj. parkingów i chodników, wykonanie boksów i wiat dla zawodników i sędziów.  Wartość inwestycji to kwota 228 877, 31 zł brutto. Zadanie mogło być zrealizowane dzięki dotacji z PROW oraz budżetu gminy.

Na zmodernizowanym boisku RuszCovia rozegrała pierwszy mecz z Zawiszą Sienno wygrywając 3:1. W drugiej kolejce RuszCovia pokonała na wyjeździe Powiślankę Lipsko 3:1 i zajmuje 3 miejsce w tabeli  ligi okręgowej.

Nowe drogi

 

10 sierpnia 2012 roku odbyło się przekazanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borkowicach oraz drogi Rusinów – Kochanów.

Prace drogowe  w Borkowicach polegały na modernizacji odcinka drogi (ul. Ogrodowa)o długości 399 m, chodnika z kostki brukowej 440m2, zjazdów z kostki brukowej 413m2, przepustów rurowych i oznakowania pionowego.  Wartość inwestycji to  kwota 392 tyś. pochodząca z FOGR-u i budżetu gminy.  Prace w Rusinowie polegały na przebudowie drogi gminnej o długości 157,5m ,  powierzchnia nawierzchni 573,54m2

, przepusty rurowe średnicy 60cm - 19mb, czyszczenie i umocnienie skarp i dna rowu płytami betonowymi  110mb  roboty ziemne i oznakowanie pionowe. Wartość inwestycji to kwota 84 tyś. pochodząca z budżetu gminy.


90 – lecie OSP w Borkowicach

 

29 lipca 2012 roku odbyła się uroczystość  90-lecia OSP w Borkowicach, połączona z przekazaniem nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania P-400. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przed Urzędem Gminy, po czym druhowie i przybyli goście przemaszerowali do kościoła , gdzie odbyła się uroczysta msza. Po mszy wszyscy udali się pod Dom Strażaka, gdzie Wójt Gminy Robert Fidos powitał przybyłych gości.  Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Związku OSP, Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Lasów Państwowych, Policji, Starostwa Powiatowego oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który reprezentował wicemarszałek Leszek Ruszczyk. Następnie  proboszcz parafii Borkowice ks. Marek Lurzyński  poświęcił samochód.  Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Zdral odczytał  Akt przekazania, po czym samochód został przekazany strażakom m.in. przez Wójta Roberta Fidosa, wicemarszałka Leszka Ruszczyka, Bogumiła Ferensztajna, Tomasza Zdrala i przedst. OSP. Za poświęcenie i długoletnią  służbę kilkunastu druhów otrzymało medale i odznaczenia.

OSP w związku z uroczystością  zorganizowała festyn. Na boisku szkolnym odbyły się występy zespołów folklorystycznych, jazdy konnej, pokazy gaszenia pożarów przy wykorzystaniu sikawki konnej. Najmłodsi mieli do dyspozycji plac zabaw. Można było również spróbować swojskiego jedzenia przy stole wiejskim, który cieszył się dużym zainteresowaniem.
ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI

na Dożynki Powiatowo-Gminne Borkowice 26.08.2012
Starosta Przysuski Marian Niemirski oraz Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos serdecznie zapraszają na Dożynki Powiatowo-Gminne

 

PROGRAM DOŻYNEK POWIATOWO – GMINNYCH
BORKOWICE 26 sierpnia 2012 r.
 
1130-Zbiórka delegacji z wieńcami przy budynku Urzędu Gminy w Borkowicach, ul. Ogrodowa 9, przemarsz na plac dożynkowy - miejsce uroczystości boisko Zespołu Szkół Rolniczych ul. Platanowa 1
1200-Msza Święta koncelebrowana przez ks. Biskupa Adama Odzimka - oprawa muzyczna Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta VOX CORDIUM
1330-Oficjalne rozpoczęcie uroczystości dożynkowych
1400-Obrzęd dzielenia chlebem oraz wręczenie nagród i dyplomów dla najlepszych rolników z terenu Powiatu Przysuskiego
1440-Występy zespołów z terenu Gminy Borkowice i Powiatu Przysuskiego
1630-Występ zespołu disco polo CASANOVA
1740-Konkurs rodzinny
1800-Kabaret CHYBA
1910-Konkurs pod patronatem PZU ,, Bezpieczna praca w rolnictwie’’
1920-Występ zespołu MAGNUM
2000-Konkurs rodzinny
2020-Gwiazda wieczoru – CZERWONE GITARY
2150-Pokazy laserowe
2200-Zabawa taneczna – zespół MAGNUM
ok. 2400 Zakończenie imprezyOGŁOSZENIE

Gmina Borkowice informuje, że z dniem 1 listopada 2012r. posiada do wykorzystania na warunkach określonych odrębnie następujące   wolne powierzchnie i pomieszczenia
z przeznaczeniem na świadczenie usług z zakresu ochrony
 i promocji zdrowia:

1.   W budynku Ośrodka Zdrowia w Borkowicach
o powierzchni użytkowej 225,37m²,

2.   W budynku Ośrodka Zdrowia w Rzucowie o powierzchni użytkowej 115,33m².

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy
w Borkowicach, ul. Ogrodowa 9, 26-422 Borkowice w dni powszednie w godz.7.30-15.30, tel./fax. (48) 675-79-10,
e-mail:
gmina@borkowice.asi.pl 

Bliższych informacji udziela sekretarz gminy Sławomir Tamioła, tel.(48) 675-79-10.

 

                                                                    Wójt

                                                               Robert FidosRajd Grunwaldzki

       Po raz czwarty harcerze 5 WDH im. Emilii Plater w Borkowicach reprezentujący Hufiec  ZHP  Przysucha  uczestniczyli w jednej z największych imprez harcerskich - Rajdzie Grunwaldzkim  2012r. W tym roku był to   wyjątkowy   rajd ponieważ  wzięła w nim udział rekordowa liczba harcerzy – 1360. Po raz   pierwszy na każdej  trasie rajdu był jeden patrol z Białorusi, Ukrainy lub Litwy. My wybraliśmy IV trasę,  która rozpoczęła się w Żurominie a zakończyła w Lidzbarku Lubelskim. W upale harcerze dźwigając ekwipunek na plecach przemierzali piękne tereny pełne jezior  zaliczając zadania na punktach  kontrolnych. Jednym z odcinków trasy był  odcinek kajakowy na malowniczej rzece Wel, który harcerze pokonali kajakami, co stanowiło wyjątkową atrakcję. Lidzbark położony jest nad pięknym jeziorem Lidzbarskim, była więc okazja na wypoczynek i kąpiel w jeziorze. Tak jak na harcerzy przystało nocowaliśmy w namiotach, tylko w Bryńsku burza o godzinie 1 w nocy wygoniła nas do szkoły, ale to także atrakcja rajdowa. Konkursy, gry terenowe i piosenki przy ognisku to atrakcje,  które towarzyszyły nam przez cały czas rajdu. Odnowiliśmy stare i nawiązaliśmy nowe przyjaźnie, więc warto było zamiast siedzieć przy komputerze czy telewizorze w tak aktywny sposób spędzać wakacje. Rajd zakończył apel z udziałem Druhny Naczelnik  ZHP hm. Małgorzaty Sinicy władz samorządowych,  zaproszonych gości oraz koncert zespołu „Prawdziwe Perły”. Spania w ostatnią noc praktycznie nie było , gitara, śpiew, i tak prawie do rana. Rano niewyspani  i  zmęczeni wsiedliśmy w Działdowie do pociągu, i do domu! Zmęczenie minęło, a piękne wspomnienia zostały.

A więc... do następnego Rajdu Grunwaldzkiego!

Dziękujemy urzędowi Gminy w Borkowicach za sfinansowanie kosztów transportu na Rajd Grunwaldzki.

Czuwaj! Drużynowy 5 WDH podharcmistrz M


Nowe boisko w Radestowie

 

W piękne sobotnie popołudnie 30.06.2012 roku w Radestowie odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw. Łączny koszt budowy boiska i placu zabaw to 363 168,79 zł. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom unijnym w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój  wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz budżetu Gminy Borkowice.

W imprezie brali udział zaproszeni goście oraz mieszkańcy wsi i pobliskich miejscowości. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos, Sekretarz Gminy Borkowice Sławomir Tamioła, Radni Gminy Borkowice, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Rejmer, zięć Janusza Łąckiego Edward Zwolak, Dyrektor PSP w Borkowicach Waldemar Cichawa, kierownik GZO w Borkowicach Zofia Sobczak, kierownik GOPS w Borkowicach Dorota Kwiecień. Przybyłych gości powitał przewodniczący Rady Gminy Tomasz Zdral. Symboliczną wstęgę przeciął Pan Wójt, Przewodniczący Rady Gminy, Sołtys wsi Radestów Paweł Świercz oraz Piotr Kowalski skarbnik LGD „Na Piaskowcu”. Następnie Edward Zwolak, odsłonił tablicę w hołdzie Januszowi Łądzkiemu Wójtowi Gminy Borkowice ur. 2.XII 1902 r. w Radestowie zamordowanemu przez sowieckie NKWD w 1940 r. w Katyniu. Na uroczyste otwarcie przybyły całe rodziny. Mieszkańcy Radestowa przygotowali symboliczny poczęstunek. Można było skosztować domowego ciasta oraz kiełbaski z grila. Nowe boisko przystosowane jest do gry w piłkę nożną, siatkową, ręczną, koszykową oraz tenisa zimnego. Władze gminy dziękują mieszkańcom Radestowa za prace porządkowe przy boisku oraz zorganizowanie uroczystego otwarcia obiektu.
 

MAJÓWKA NA KRAKOWEJ GÓRZE

27 maja kilkuset mieszkańców parafii Borkowice wzięło udział w X jubileuszowej majówce na Krakową Górę. Pomysłodawcą tych religijnych, rodzinnych spotkań jest ks. Marek Lurzyński proboszcz parafii Borkowice. Po mszy świętej w kościele p.w. Św. Krzyża uczestnicy majówki udali się w procesji na Krakową Górę. Idąc szlakiem stacji drogi krzyżowej, wierni odmawiali różaniec i śpiewali pieśni ku czci Matki Bożej. Po dojściu na szczyt wzniesienia wysłuchali występu Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Vox Cordium, który uświetnił i ubogacił to majowe  spotkanie. W dwóch utworach na perkusji zagrał wikariusz parafii ks. Piotr Nojek. Po koncercie harcerze 5 WDH im. Emilii Plater z Borkowic zaprosili wszystkich do ogniska na pieczone kiełbaski. Wszyscy mogli poczęstować się grochówką i daniami regionalnymi. Przez cały czas panowała rodzinna atmosfera. Organizatorami X pielgrzymki na Krakową Górę była parafia Borkowice, Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocjii Gminy Borkowice. Przedsięwzięcie wsparli również: sołtys wsi Borkowice, ochotnicy z OSP Borkowice, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach, Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury.

Krakowa Góra to jedno ze wzgórz Garbu Gielniowskiego o wysokości 280 metrów, oddalone  niespełna kilometr od Borkowic. Z Krakowej Góry rozciągają się piękne widoki na całą okolicę. Widać z niej kościoły w Przysusze, Skrzyńsku, Sadach Kolonii, Skrzynnie i Wieniawie. Przy dobrej widoczności można zobaczyć zabudowania Radomia. Borkowiczanie twierdzą, że gdy chmury gradowe znajdą się nad Krakową Górą, wnet się rozchodzą nie czyniąc żadnej szkody na okolicznych polach. Potwierdzają to meteorolodzy nazywając go zjawiskiem cienia opadowego. Nazwę swoją wzgórze zawdzięcza królowi Kazimierzowi Wielkiemu, który ok. 1360 r. polując, zabłądził w Puszczy Borkowickiej w pogoni za jeleniem. Błądząc wśród potężnych dębów, dotarł do szczytu wzgórza z którego widok go zachwycił i przypominał mu wzgórze na Wawelu. Jak mówi legenda miejscowy kowal wyprowadził go gościńcem do zamku królewskiego w Radomiu. Od tego czasu wzgórze przyjęło nazwę Krakowa Góra. W czasach potopu szwedzkiego chronili się tu ludzie z okolicznych wsi. W 1863 roku mieli tu swoje leże powstańcy styczniowi. W 1915 roku doszło w pobliżu do walk między wojskami niemieckim i rosyjskim. W czasie II Wojny Światowej odbywały się  tu szkolenia żołnierzy AK i BCh. Ks. Jan Wiśniewski usłyszawszy w 1914 roku legendę o Krakowej Górze postanowił na tym pięknym wzniesieniu upamiętnić  ważne wydarzenia z historii Polski. 27 czerwca 1925 roku ks. Wiśniewski urządza uroczystości na Krakowej Górze, podczas których na usypanym z kamienia kopcu ustawiono krzyż z datą odzyskania niepodległości 1918-1925. Ks. Jan uważał, że „Krzyż symbolizuje potęgę Polski, której duszą jest wiara’’. W 1933 roku z okazji 250-lecia odsieczy wiedeńskiej stawia Kaplicę Sobieskiego p.w. Matki Bożej i Przemienienia Pańskiego na Krakowej Górze, umieszczając w jej ściankach i ołtarzyku Ziemię Świętą i kamień z Góry Tabor. Uroczystego poświęcenia kaplicy dokonuje 10 września 1933 roku. Kilkutysięczna procesja z chorągwiami i feretronami udała się na Krakową Górę. W uroczystości wzięły udział organizacje społeczne, wojskowe i religijne. Po mszy świętej i patriotycznym wystąpieniu ks. Wiśniewskiego głos zabrał włościanin Stefan Madej z Ruskiego Brodu, który podziękował ks. kanonikowi za piękne pamiątki historyczne , którymi ozdabia parafię i całą okolicę. Następnie wzniósł okrzyk na cześć Pana Prezydenta RP Ignacego Mościckiego.

Dziś Krakowa Góra jest nie tylko miejscem kultu religijnego i historyczną pamiątką, ale również przystanią turystyczną, punktem widokowym, miejscem spotkań młodzieży i całych rodzin. Tu oprócz majówek odbywają się również harcerskie msze polowe i przyrzeczenia harcerskie. Choć wzgórze znajduje się w sporej odległości od Borkowic, gdy wejdzie się do kaplicy, zawsze znajdują się przy ołtarzyku świeże kwiaty. Jakieś ręce pobożnych niewiast  z Borkowic niosą od pokoleń owe kwiaty i wodę, aby przyozdobić ołtarz Matce Najświętszej. Wewnątrz kaplicy znajduje się ołtarzyk z figurką Matki Bożej i obrazem Przemieniania Pańskiego. Na  ścianie znajduje się również medalion z podobizną Jana III Sobieskiego i kamienna tablica z napisem:

„ Był człowiek posłany od Boga imieniem Jan III Panu Bogu wszechmogącemu na chwałę Maryi Najświętszej Królowej Polski na cześć, na pamiątkę 250-lecia zwycięstwa Króla Jana III obrońcy chrześcijaństwa pod Wiedniem, wzniósł te kaplicę i poświęcił  ks. Jan Wiśniewski proboszcz borkowicki, kanonik kapituły sandomierskiej w 1933 roku”.

Nad wejściem do kaplicy widnieje wmurowana kamienna płyta zwieńczona krzyżem z napisem łacińskim :

SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM VENIMUS, VIDIMUS DEUS VICIT 1683-1933. W tłumaczeniu : „ Niech imię pańskie będzie błogosławione. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył 1683-1933 ”. Te ostatnie słowa pochodzą z listu króla Sobieskiego do Ojca Świętego tuż po Wiktorii Wiedeńskiej.

W przyszłym roku parafia Borkowice obchodzić będzie 100 rocznicę objęcia probostwa przez ks. Jana Wiśniewskiego,  80  rocznicę poświęcenia  Kaplicy Sobieskiego na Krakowej Górze oraz 70 rocznicę śmierci ks. Jana Wiśniewskiego.

 

 

                                                                                                                                                            Opracował Robert FidosZawody MDP

Dnia 2 czerwca 2012 roku w Białobrzegach Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  z Borkowic, brała udział w Zawodach Sportowo- Pożarniczych MDP wg regulaminu CTiF województwa mazowieckiego. W zawodach pożarniczych  startowało 18 drużyn chłopięcych i 15 drużyn dziewczęcych. Średnia wieku drużyn to 14 lat.

Zawody składały się z dwóch konkurencji: ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza  z przeszkodami. Zawody miały charakter eliminacji do ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbędą się 1 września w Opolu.

W klasyfikacji ogólnej zajęliśmy 7 miejsce, zaś w sztafecie pożarniczej  miejsce 3. Skład Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: dowódca: Filip Włodarczyk, zawodnik rezerwowy -  Sebastian Sikora, pozostali zawodnicy: Cezary Polak, Hubert Włodarczyk, Daniel Plaskota, Karol Sikora, Kamil Sykuła, Kamil Sikora, Adrian Daciewicz.

  

Spotkanie Wschód- Zachód

 

Dnia 07.06.2012 r. w Borkowicach odbył się mecz piłki nożnej dwóch amatorskich drużyn Wschód – Zachód.

Mecze Wschód-Zachód to piłkarskie  rozgrywki pomiędzy dwoma zespołami składającymi się z amatorów piłki nożnej  mieszkających w Borkowicach. Zawodników dzieli umowna granica na dwie strony: zachodnią i wschodnią. Umowną granicę wyznacza apteka znajdująca się w centrum Borkowic. Wszystkie ulice odchodzące od ul. Ks. Jana Wiśniewskiego w kierunku Szydłowca to Wschód, natomiast w kierunku Przysuchy to Zachód.

Rozgrywki zostały zainicjowane z pomysłu braci Banasików, którzy pewnego, pięknego dnia w wyniku braku zajęcia wpadli na pomysł, aby zorganizować rozgrywki. Pomysł uzyskał aprobatę i zainteresowanie tutejszej młodzieży. Pierwszy mecz został rozegrany 15 maja 2010 roku. Czwartkowy mecz był meczem pożegnalnym z udziałem bramkarza Wchodu Łukasza Skuzy. Mecze rozgrywane są co roku i cieszą się coraz większą popularnością. Na mecze przychodzą rodziny, mieszkańcy Borkowic oraz pobliskich miejscowości. Nie ważny jest wynik meczu, ważna jest dobra zabawa  i możliwość spędzenia wolnego czasu inaczej. Miejmy nadzieję, iż ta piękna już tradycja będzie podtrzymywana przez kolejne pokolenia młodzieży.


w zakładce : Przedszkole Samorządowe w Ninkowie

 


 

W hołdzie nauczycielom tajnego nauczania

                                                  

18 maja 2012 r. w Rzucowie odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą nauczycielom tajnego nauczania w latach 1939-1945.

W ciągu roku szkolnego uczniowie klasy II gimnazjum pod opieką dyr. Zofii Szczepanik i wielu nauczycieli gromadzili informacje na temat tajnego nauczania w Rzucowie. Dotarli do potomków osób zaangażowanych w pracę nauczycielską, przeprowadzili wywiady, pozyskali stare dokumenty, fotografie i przedmioty będące w ich posiadaniu. Wynikało z nich, że większość nauczycieli brała również udział w ruchu oporu, w szeregach Armii Krajowej. Za tę działalność dwóch kierowników szkoły porucznik Józef Suliga i Jan Olan zostało zamordowanych przez hitlerowców. Genowefa Suliga, Aleksander Białkowski, Józef Suliga oraz Jan Kaczorowski – wysiedlony z Łodzi dyrektor Gimnazjum Kupców Chrześcijańskich, prowadzili tajne komplety na poziomie szkoły średniej. Lucyna Krępska, Józefa Wojcieszek, Aleksandra Świercz, Ryszard Deja, Teodora Deja prowadzili nauczanie na poziomie szkoły podstawowej. Nauczyciele wydawali tajną gazetkę „Głęboki las”, wspierali oddział mjra Hubala, zbierali żywność i broń. Por. Józef Suliga był dowódcą placówki AK „Barbara” w Chlewiskach.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. Wojciecha Tyburcego. Następnie uczniowie przedstawili program artystyczny oraz prezentację multimedialną z biogramami niezłomnych nauczycieli tajnego nauczania. W uroczystości wzięli udział uczniowie, nauczyciele i rodzice ZSO w Rzucowie, samorządowcy, dyr. szkół, sołtysi, przedst. OSP i mieszkańcy Rzucowa. Pamiątkową tablicę odsłonili: Marian Niemirski – starosta powiatu przysuskiego, Robert Fidos – wójt gminy Borkowice, Włodzimierz Suliga – syn por. Józefa Suligi, Józef Rychlik – uczestnik tajnego nauczania.

Zorganizowana w rzucowskiej szkole majowa uroczystość to piękna karta historii i patriotyzmu dla młodszego i starszego pokolenia. Pamięć o nauczycielach i uczniach, którzy z narażeniem życia przekazywali i zdobywali wiedzę, zostanie przechowana w sercach społeczności szkolnej i mieszkańców Rzucowa.

 


   Występ Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa

           

 

Dnia 26 kwietnia 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach gościła po raz drugi Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa z przedstawieniem „Złośliwości jej królewskiej mości”.

Główne cele spektaklu to: rozwijanie podstaw dobrego wychowania, kształtowanie wrażliwości na krzywdę innych i umiejętności dzielenia się, uświadomienie karności złych i niepożądanych postaw i zachowań, kształtowanie świadomości różnorodności uczuć innych osób. Wszystkie dzieci, które licznie przybyły do Gminnego Ośrodka Kultury z wielkim zainteresowaniem oglądały przedstawienie. Z widowni dobiegały ciągłe salwy śmiechu, nie było chwili na nudę.

  

Nowe Stowarzyszenie

 

W Gminie Borkowice powstało Stowarzyszenie ,, Pamięci Mjr. Henryka Dobrzańskiego – Hubala” z siedzibą  w Rudnie. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane  w dniu 06.12.2011 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

24 marca 2012 r. 16 członków wybrało zarząd w składzie: Zdzisław Machnicki – prezes, Lucyna Wachecka-Kotkowska - wiceprezes, Mirosław Długosz – skarbnik, Tomasz Zdral – sekretarz, Henryk Zamaria – członek zarządu.

Głównym celem Stowarzyszenia jest upamiętnienie sylwetki mjr. Hubala oraz wybudowanie pomnika poświęconego tej postaci w miejscowości Rudno. Inicjatorami Stowarzyszenia są pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego oraz mieszkańcy Gminy Borkowice.

Gmina Borkowice stanowiła zaplecze materialne dla Wydzielonego Oddziału Wojska polskiego mjr. Hubala operującego w rejonie Przysuchy. Stały kontakt z Hubalem w 1940 r. mieli: ks. Walenty Ślusarczyk ps. ,, Bibi” z Borkowic, Mieczysław Chojnowski – sekretarz gminy Borkowice oraz por. Józef Suliga – kier. Szkoły w Rzucowie. Pieczywa dostarczała oddziałowi piekarnia Sodela z Wandowa. 30 marca 1940 r. oddział majora Hubala stoczył z Niemcami zwycięską bitwę pod Huciskiem. W odwecie w kwietniu 1940 roku Niemcy spacyfikowali Skłoby, Stefanków i Hucisko. Zamordowano około 300 mężczyzn a zabudowania spalono. Mjr. Henryk Dobrzański ,,Hubal” zginął śmiercią żołnierza 30 kwietnia 1940 r. pod Anielinem.Mjr. Henryk Dobrzański - HubalZwycięstwo tenisistów z Rzucowa

Dnia 27.03.2012r uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzucowie uczestniczyli w Mazowieckich Międzypowiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym w Jedlińsku. Po wyczerpujących i emocjonujących spotkaniach zwyciężyła drużyna z Rzucowa w składzie: Tomasz Tamioła, Marceli Pietras i Kamil Pawlikowski. Chłopcy wykazali się dużą zręcznością i doświadczeniem. Będą                     reprezentować Gminę Borkowice w finale województwa     mazowieckiego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.                
Od lewej: Kamil Pawlikowski, Tomasz

                           Tamioła, Marceli Pietras.

 RuszCovia wygrywa

 

Na przełomie marca i kwietnia GKS RuszCovia Borkowice rozegrała trzy mecze. Dwa zakończyły się zwycięstwem a jeden porażką.

W piękne niedzielne popołudnie 25. 03. 2012 r. w Ruszkowicach został rozegrany mecz w piłce nożnej

między dwoma drużynami: GKS RuszCovia a Zwolenianką, który okazał się zwycięstwem naszego klubu 1:0.  Od  samego początku mecz wzbudzał olbrzymie emocje zarówno wśród zawodników jak i wśród kibiców. Pierwsza

połowa meczu okazała się bezbramkowa, natomiast w drugiej połowie nasz zawodnik Patryk Czarnota w 62 minucie strzelił zwycięskiego gola. Naszą drużynę wspierali  wierni kibice, którzy licznie przybyli na mecz. Brawa dla obu drużyn za bardzo dobrą i emocjonującą grę.

31.03.2012 r. w Szydłowcu RuszCovia przegrała z Szydłowianką 0:1

 W Wielką Sobotę dn. 07.04.2012 r.  został rozegrany mecz derbowy  pomiędzy GKS RuszCovia – MKS Oskar.

Nasi zawodnicy sprawili piekną niespodziankę świąteczną wygrywając mecz 2:0. Zwycięskie gole strzelili w   siódmej minucie Adam Najdzik i w 49 minucie Hubert Szcześniak. Gratulujemy! 


  
  

    Radość zawodników RuszCovii
 Wielkanocny Kiermasz

25 marca 2012 roku w Opocznie odbył się III Opoczyński Kiermasz Wielkanocny, w którym brały udział Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Smagowa. Nasze Panie zaprezentowały palmy i dekoracje świąteczne, które  zostały wykonane w świetlicy wiejskiej w Smagowie. Stoisko Naszych Pan cieszyło się dużym zainteresowaniem. Podczas Kiermaszu można było zakupić przygotowane ozdoby świąteczne.

 


Koło Gospodyń Wiejskich ze Smagowa


Turniej  wiedzy pożarniczej

 

W dniu 09.03.2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowicach odbyły się gminne eliminacje  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „ Młodzież Zapobiega Pożarom’’

W eliminacjach gminnych brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Wyniki eliminacji są następujące:

Szkoła Podstawowa:

I miejsce – Tomasz Juźwik 

II miejsce – Dominik Kłak

III miejsce – Robert Szymczyk

Gimnazjum:

I miejsce – Michał Juźwik

II miejsce – Artur Plaskota

III miejsce – Daniel Plaskota 

Szkoła ponadgimnazjalna:

I miejsce – Daniel Grabiński

II miejsce – Bartosz Siemiątkowski

III miejsce – Sebastian Majewski

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe nagrody ufundowane przez Urząd Gminy i Ochotniczą Straż Pożarną w Borkowicach. Eliminacje gminne przeprowadzili druhowie OSP : Robert Siudek, Julian Sikora, Tadeusz Bilski oraz nauczyciele Zbigniew Banasik i Michał Głuch.

Finaliści będą reprezentować gminę na eliminacjach powiatowych, które odbędą się 15 marca 2012 r. w budynku ZS Nr 2 w Przysusze.

 

 


 

 

 

Koncert uczniów szkoły muzycznej

 

         W tym roku przypada 198 rocznica urodzin wybitnego etnografa, kompozytora i folklorysty Oskara Kolberga. Urodzony w Przysusze 22 lutego 1814 roku Oskar jest patronem instytucji, które zorganizowały uroczystość: Muzeum im. Oscara Kolberga  w Przysusze, Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach. Aby uczcić rocznicę urodzin Oskara Kolberga

27 lutego 2012 roku odbył się w przysuskim muzeum koncert uczniów szkół muzycznych z Ruszkowic i Radomia. Swoje umiejętności prezentowały dzieci i młodzież z klas śpiewu, saksofonu, skrzypiec, fletu i klarnetu.


  

Konkurs „Młody Czytelnik Roku 2011” zakończony.

Przez cały 2011 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Borkowicach oraz Filii Publicznej w Ruszkowicach trwał konkurs „Młody Czytelnik 2011 Roku”. Celem konkursu było:

- rozbudzenie zainteresowania literaturą i książką

- rozwój emocjonalny poprzez literaturę

- zdobycie nowych czytelników

- rozreklamowanie placówki wśród młodych czytelników.

Dnia 27.02.2012 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkowicach i Filii w Ruszkowicach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród.

 Wyróżnienia otrzymali:

 1. Klaudia Płóciennik
 2. Katarzyna Jagieło
 3. Wiktoria Chmura
 4. Patryk Płóciennik
 5. Zuzanna Dudek
 6. Kacper Brodecki

 

Nagrody otrzymali również wszyscy uczestnicy którzy
w danym roku przeczytali więcej niż 20 książek.

Już od 15 marca 2012 roku rozpoczynamy  kolejną edycja konkursu „Młody Czytelnik Roku 2012”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych czytelników do wzięcia udziału w konkursie.

 
 
Turniej o puchar Wójta Gminy Borkowice

 

            W dniu 29.01.2012 roku o godz. 9.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach  odbył się turniej w piłce siatkowej o puchar Wójta Gminy Borkowice. W  turnieju wzięły udział drużyny z Borkowic w składzie: Wilczak Krystian, Polak Mariusz, Koselski Piotr, Kwiecień Krzysztof, Kwiecień Michał, Skuza Tomasz, Radestowa w składzie: Majewski Paweł, Sokołowski Kamil, Sokołowski Michał, Chylak Paweł, Górnicki Michał, Danielczyk Piotr, Michałowski Adam,  Smagowa w składzie: Florczyk Hubert, Swat Łukasz, Herka Robert, Zarzycki Norbert, Rychlik Bartłomiej, Tamioła Dariusz,  Ninkowa  w składzie: Barwicki Albert, Barwicki Łukasz, Ślęzak Przemysław, Cholewa Mateusz, Głogowski Mikołąj, Plaskota Marcin oraz Kochanowa w składzie: Dworak Julita, Niewiadomski Edward, Sadowski Krzysztof, Zdziech Marcin, Tamioła Mariusz, Skuza Michała, Dworak Marek. Drużynom sędziował  Pan Piotr Marszałek. Mecz został rozegrany  na wysokim poziomie. Grających wspierali kibice, którzy dopingowali swoje drużyny. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Radestowa, drugie z Borkowic, zaś trzecie za Smagowa. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary oraz dyplomy. Drużyny z Ninkowa i Kochanowa otrzymały dyplomy za udział w turnieju. Nagrody zostały ufundowane przez Wójta Gminy Borkowice Pana Roberta Fidosa. Pieczę organizacyjną nad całością sprawował sekretarz Gminy, Pan Sławomir Tamioła.

Zwycięska drużyna z Radestowa

JAK BYŁO NA FERIACH


       W ramach tegorocznych ferii zimowych Zespól Szkół Ogólnokształcących, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach zorganizowały dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wypoczynek w zróżnicowanej formie. Już w pierwszym  tygodniu zimowego wypoczynku nie brakowało chętnych do wspólnej zabawy. Dzieci brały udział w warsztatach plastycznych na których przygotowywały maski na konkurs plastyczny pt. „Maski karnawałowe”.
      Dużym zainteresowaniem cieszyły się wtorkowe wyjazdy do kina i na lodowisko.
17 stycznia grupa 53 osób wyjechała na film pt. „Kot w butach”, z lodowiska w tym samym czasie skorzystało 37 osób.
24 stycznia grupa 47 osób obejrzało film  „Mupety” a na lodowisku było 30 osób.
W środowe popołudnie w Gminnym Ośrodku Kultury gościł teatr „Duet” z Krakowa, który zaprezentował przedstawienie pt. „ Dziadek do orzechów”. Po spektaklu pani psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przybliżyła  dzieciom istniejące  zagrożenia ze strony uzależnień (alkohol, narkotyki i inne).
       W niedzielę 22 stycznia młodzież biorąca udział w  zajęciach  muzycznych  w  Gminnym Ośrodku Kultury zaprezentowały swoje umiejętności podczas  „Koncertu  Noworocznego”. Młodzież zaprosiła do swych występów najbliższą rodzinę, przyjaciół, znajomych.
       Kolejny tydzień ferii dzieciaki rozpoczęły „Konkursem głośnego czytania” w którym wzięło udział 22 uczestników. W konkursie wyróżniono 6 osób.
Największym zainteresowaniem cieszyło się organizowane już po raz piąty Gminne Borkowickie Dyktando o tytuł „Mistrza Ortografii” Udział w nim wzięło ponad 70 uczestników. To największa liczba w historii organizowanego dyktanda.
            Mistrzami ortografii zostali:
                     Gr. I Anna Pikiel, Agnieszka Głuch, Kamil Wojtunik
                     Gr. II Aleksandra Ślusarczyk
                     Gr. III Anna Juźwik
                     Dorośli Joanna Markiewicz
Nagrody główne ufundował Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos.
       Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Borkowicach. Przez cały czas trwania ferii na hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących przeprowadzane były w atrakcyjnej formie zajęcia sportowe. Na zakończenie ferii zorganizowano zabawę karnawoałową.
Podczas ferii młodzież korzystała z gorących posiłków serwowanych w szkolnej stołówce. 


 

 

Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu”pragnie poinformować, iż w zakresie harmonogramu naboru wniosków na 2012 rok zmianie uległ termin naboru wniosków w ramach działania 413  „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla działań  "Małe Projekty" oraz „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, który odbędzie się od dnia 24 kwietnia 2012 r. do dnia 8 maja 2012 r. do godz. 15.oo

Więcej informacji na stronie www.lgdnapiaskowcuorg.plZapraszamy Panie na bezpłatne badania mammograficzne w dniach:

- 13 i 14 lutego w Ruszkowicach,

- 15 lutego w Borkowicach.
FERIE  W  GMINIE  BORKOWICE

BEZPIECZNIE I WESOŁO    Z dniem 16 stycznia 2012 roku rozpoczęły się ferie zimowe. Gmina Borkowice przygotowała wiele atrakcji dla  dzieci i młodzieży. Głównym organizatorem spędzania czasu podczas ferii jest Gminny Ośrodek Kultury wraz ze wszystkimi placówkami oświatowymi oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borkowicach. Codziennie od godziny 900 do 1300 w  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach,  Zespole Szkól Ogólnokształcących w Rzucowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Ninkowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Ruszkowicach udostępnione są wszystkie obiekty sportowe, pracownie komputerowe oraz sale do gier i zabaw dla najmłodszych dzieci.
Zainteresowanych dobrą i ciekawą książką Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach zaprasza do swojej czytelni. Istnieje tutaj także możliwość skorzystania z komputerów.
Dla chętnych dzieci we wtorki tj. 17.01 i 24.01 zorganizowano wyjazdy do kina w Radomiu na filmy „ KOT W BUTACH” oraz „MUPETY”. W tym samym czasie część dzieci i młodzieży, która chce spędzać czas na świeżym powietrzu, będzie mogła korzystać z radomskiego lodowiska.  Wyjazdy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
W środę  18.01 o godzinie 1400  w GOK w Borkowicach  teatr z Krakowa przedstawi sztukę dla dzieci „DZIADEK DO ORZECHÓW”. Wszystkie dzieci zamieszkałe  poza Borkowicami zostaną dowiezione autobusem szkolnym.
W niedziele 22.01 o godzinie 1700  GOK zaprasza na  KONCERT NOWOROCZNY.
Tradycyjnie jak w poprzednich latach Gminna Biblioteka Publiczna organizuje w dniu 26 stycznia cieszące się corocznie, dużym zainteresowaniem DYKTANDO. W czasie ferii realizowany będzie Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomani na rok 2012.

 

 

                                                  O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 29 stycznia 2012r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach odbędzie się

 

 turniej piłki siatkowej

 

Zgłoszenia drużyn należy kierować do Urzędu Gminy

do dnia 24 stycznia.

W turnieju mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy gminy Borkowice. Turniej rozpocznie się o godz. 930.

 

                                                                                                Wójt

                                                                                          Robert Fidos

 

 
 

 

Życzenia Świąteczne

         Z okazji zbliżających się  Świąt Narodzenia Pańskiego oraz nadchodzącego Nowego Roku 2012 pragniemy wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy Borkowice  złożyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy najserdeczniejsze życzenia radości, spokoju  i miłości najbliższych w tych świątecznych dniach oraz w całym Nowym Roku.
         Niech radość, zadowolenie z realizacji zamierzonych planów i dobre zdrowie będą zawsze z Wami

 

 

    Tomasz Zdral                                               Robert Fidos

    Przewodniczący                                   Wójt Gminy Borkowice

                                                                       Rady GminyBetlejemskie Światło Pokoju      Przedświąteczny czas oczekiwania na Betlejemskie Światło Pokoju zakończył się w niedzielę, 11 grudnia w Krakowie. Już po raz dwudziesty pierwszy ogień zapalony w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, za pośrednictwem słowackich skautów, dotarł do Polski.

      Krakowskie uroczystości zapoczątkował ceremonialny apel na Wzgórzu Wawelskim, podczas którego hm. Małgorzata Sinica rozpaliła Światło w sercach 1148 przybyłych harcerzy, przekazując Betlejemskie Światło Pokoju na ręce komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej hm. Pawła Grabki. Dziedziniec Zamku Królewskiego na Wawelu zapełnił się liczną reprezentacją harcerek i harcerzy z 21 hufców ZHP Chorągwi Krakowskiej, w tym członków Drużyny Sztandarowej Chorągwi Krakowskiej, a także przedstawicielami sąsiadujących chorągwi. Mając ciepło płonącego ognia w sercach i lampionach, licząca ponad tysiąc osób rzesza harcerzy, wyruszyła do Kościoła Mariackiego, w którym to odbyła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Pieronka. Ostatnim etapem niedzielnego święta braterstwa, pojednania i jedności, było spotkanie na placu przed Kościołem Mariackim. W atmosferze braterstwa i pojednania harcerze, mieszkańcy Krakowa oraz zaproszeni goście otrzymali Betlejemskie Światło Pokoju od komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej. Na koniec podzieliliśmy się opłatkiem, związaliśmy krąg i każdy poszedł swoją drogą. Dzierżąc w dłoni Światło, które prowadzi, łatwiej jest rozsyłać dobrą nowinę do hufców, drużyn, rodzin, instytucji i wszystkich tych, którzy potrzebują odrobiny ciepła i nadziei. W uroczystościach przekazania Betlejemskiego Światła. Pokoju tradycyjnie wzięli udział harcerze 5 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater z Borkowic . W tym roku po raz pierwszy w wyjeździe po światełko betlejemskie harcerzom towarzyszyli rodzice. Jak zwykle taką uroczystość przeżywaliśmy wszyscy bo w Krakowie panuje wspaniała atmosfera a w tym roku w uroczystościach wzięła udział wyjątkowo liczna grupa harcerzy. Dla większości uczestników była to pierwsza wyprawa po BSP a więc oni szczególnie to przeżywali. Wszyscy uczestnicy wyjazdu byli bardzo zadowoleni i myślę że wspólne wyjazdy z rodzicami to dobry pomysł integrujący nasze małe społeczeństwo.. Uczestnikiem wyjazdu był również Wójt Gminy Borkowice instruktor Hufca ZHP Przysucha Robert Fidos który opowiedział historię przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju oraz historię Krakowa. Wójtowi Robertowi Fidosowi oraz Urzędowi Gminy Borkowice dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu. Przywiezione z Krakowa światełko betlejemskie harcerze naszej drużyny przekażą instytucjom i mieszkańcom gminy Borkowice .

Borkowice mają kanalizację

W miejscowości Borkowice zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Po wsi Ruszkowice jest to druga skanalizowana miejscowość w gminie Borkowice. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków funkcjonującej na terenie Miasta i Gminy Przysucha. W ramach projektu wykonano grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej o długości 7099mb, cztery przepompownie sieciowe ścieków, przyłącza kanalizacyjne kwalifikowane
 o długości 763,5mb oraz kolektor tłoczny o długości łącznej 2150mb.

Obecnie trwają prace związane z odbiorem technicznym i oddaniem do użytku przedmiotowej inwestycji. Kolejnym etapem będzie podłączanie się do nowo wybudowanej  sieci gospodarstw indywidualnych i instytucji.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Borkowice została sfinansowana
ze środków UE Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 2.076.380zł, oraz pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości  554.791,88zł oraz środków własnych Gminy Borkowice w kwocie 868.828,12zł.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 3.500.000zł brutto. Wykonawcą całości zadania była Firma „JANCZES” z Radomia. Ze strony Gminy Borkowice całość prac koordynował Zdzisław Świerczyński – Kierownik Referatu  Zamówień Publicznych i Inwestycji.

Święto Niepodległości


11 listopada 2011 r. mieszkańcy gminy uczcili Święto Odzyskania Niepodległości. Mszę świętą za Ojczyznę odprawił ks. kanonik Marek Lurzyński. Następnie złożono wiązanki biało-czerwonych kwiatów i zapalono znicze pod pomnikiem poświęconym pamięci mieszkańców gminy walczących i poległych za Ojczyznę. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe OSP Borkowice, OSP Ninków, ZSR Borkowice, ZSO Borkowice, harcerze, przedstawiciele Banku Spółdzielczego, radni Rady Gminy, Wójt Gminy Robert Fidos oraz licznie przybyli mieszkańcy.

VI Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej im. Janusza Łąckiego 

W sobotę 5 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach odbył się VI Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej im. Janusza Łąckiego. Patron festiwalu Janusz Łącki to ostatni przedwojenny wójt Gminy Borkowice, oficer WP , zamordowany w 1940 r. w Katyniu.  Od 2008 r. jest również patronem miejscowej szkoły podstawowej oraz szkolnej harcówki. Organizatorami festiwalu jest ZSO w Borkowicach, Urząd Gminy, GOPS oraz 5 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska z Borkowic prowadzona przez podharcmistrza Marka Turka . Celem festiwalu jest rozszerzenie w harcerskich kręgach i poza nimi piosenki harcerskiej, zuchowej i patriotycznej . Licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać utworów w wykonaniu : 2 Grunwaldzkiej Gromady Zuchowej ,, Polne Kwiaty” z Rusinowa, zespołu DRUHMEO z Radomia , 3 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej z Rusinowa, zespołu Jazz Got z Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach, 5 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej z Borkowic , TRIO JAZZOWE z Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu, 1 Drużyny Harcerskiej z Rogolina  oraz Orkiestry VOX CORDIUM z Przysuchy.

Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy i nagrody wręczone przez : Roberta Fidosa – wójta gminy, Sławomira Tamiołę – sekretarza gminy, Waldemara Cichawę – dyr. ZSO w Borkowicach, Zofię Sobczak – kierownika GZO w Borkowicach, Tomasza Zdrala – przewodniczącego Rady Gminy , Dorotę Kwiecień -Kireownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Elżbietę Strzałkowską – dyrektora GOK w Borkowicach. Wśród zaproszonych gości była min. : Małgorzata Bochyńska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty . Festiwal zakończyło ognisko oraz dyskoteka dla uczestników festiwalu . W niedzielę harcerze uczestniczyli we mszy świętej w kościele parafialnym w Borkowicach oraz apelu kończącym festiwal.Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA 4x4 P 400 dla OSP w Borkowicach
3 listopada o godz. 2000 do strażnicy w Borkowicach dotarł z zakładów w Bielsku Białej nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA 4x4 P 400 dla OSP w Borkowicach. Licznie zebrani druhowie OSP oraz mieszkańcy Borkowic przy dźwiękach syren przywitali pierwszy w historii OSP nowoczesny wóz bojowy. Na jego wyposażeniu znajduje się m.in. zbiornik wodny o pojemności 5000 dm3, zbiornik środka piano twórczego o pojemności 500 dm3,  linia szybkiego natarcia długości 60 mb, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy z najaśnicami, autopompa, działko wodno-pianowe, wciągarka elektryczna, latarki z ładowarkami, radiotelefony nasobne i radiotelefon przewoźny. Koszt ogólny samochodu 779.760 zł. Zakup sfinansowano przez: Gminę Borkowice – 200.000 zł, Samorząd Województwa Mazowieckiego – 80.000 zł, Komendę Główną PSP – 150.000 zł, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP – 150.000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 194.940 zł oraz OSP w Borkowicach – 4.820 zł. Jednostka OSP w Borkowicach należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zakup SCANI przyczyni się do wzmocnienia jednostki oraz wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Borkowice.


BORKOWICKIE CMENTARZE

 

23 października 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowicach odbyło się spotkanie na temat historii borkowickich cmentarzy . Licznie zebrani mieszkańcy mogli obejrzeć wystawę fotografii oraz prezentację multimedialną o cmentarzach i nagrobkach z kilku borkowickich nekropolii. Prelekcję na temat pięciu cmentarzy z których pierwszy powstał pod koniec XIII wieku wygłosił Robrt Fidos wójt gminy Borkowice, historyk regionalista. Zebrani mogli wziąć udział w kiermaszu dekoracji nagrobkowych przygotowanym przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury pod kierunkiem Elżbiety Strzałkowskiej. W świetle dostępnych źródeł pierwszy cmentarz powstał około 1280 roku wraz z kaplicą ufundowaną przez Duninów Borkowskich w miejscu na którym dziś stoi strażnica OSP. Kolejny cmentarz powstał w 1360r. wokół pierwszego parafialnego kościoła ufundowanego przez Piotra Dunina w miejscu obecnej świątyni. Zmarłych pochodzenia rycerskiego i szlacheckiego chowano w podziemiach kościoła. Cmentarz ten oparkaniony i obsadzony kasztanowcami przetrwał do końca XVIII wieku. Wtedy władze austriackie nakazały urządzenie cmentarza poza wsią. Powstał więc trzeci  z kolei cmentarz przy drodze na Krakową Górę, zwany później cmentarzem cholerycznym. Jedynym śladem po tym cmentarzu jest nagrobek czterech braci Prasowskich z Ninkowa zmarłych w 1894r. na cholerę.

Kolejny czwarty cmentarz, który funkcjonuje do dziś powstał na prośbę parafian w 1827r. przy drodze do Przysuchy. Oddalony 600 metrów od kościoła plac przekazał parafii ówczesny dziedzic Onufry Małachowski. Cmentarz ten zapełnił się grobami do 1902 roku i zaszła potrzeba urządzenia kolejnego piątego cmentarza przy drodze do Przysuchy na granicy z Ruszkowicami. Cmentarz oddalony od 1,5 km od kościoła funkcjonował do 1912r. na placu przekazanym przez hrabiego Stefana Dembińskiego. W związku z dużą odległością od kościoła w 1912 roku Dembiński postanowił przekazać plac na powiększenie cmentarza w Borkowicach, tego który zapełnił się grobami w 1902r. Staraniem ks. Szpotowicza cmentarz powiększono do rozmiarów 127/57 metrów.

Po śmierci hrabiego Stefana Dembińskiego, jego żona Maria Karolina wystawiła rodzinną kaplicę grobową i przekazała parafii plac o wymiarach 15/127 metrów, który został oparkaniony staraniem ks. Jana Wiśniewskiego. Około 1980 roku ks. Mieczysław Ośka powiększył cmentarz, na którym znajduje się wiele ciekawych nagrobków m.in. ks. Jana Wiśniewskiego, Antoniego Gaszyny-powstańca styczniowego, płk. Franciszka Żarskiego-uczestnika powstania listopadowego, pomordowanych mieszkańców Bryzgowa i wiele innych. W krypcie pod ołtarzem kościoła w Borkowicach spoczął ostatni wojewoda mazowiecki I Rzeczypospolitej i marszałek Sejmu w 1780r. - Antoni Małachowski herbu Nałęcz.
Pasowanie na ucznia szkoły muzycznejW poniedziałek 24 października 2011r. w Szkole Muzycznej I stopnia  w Ruszkowicach odbyło się pasowanie na ucznia szkoły artystycznej. W obecności rodziców, nauczycieli oraz Wójta Gminy Borkowice Roberta Fidosa 65 uczniów złożyło ślubowanie oraz zostało pasowanych na ucznia Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach.

Pasowania uczniów smyczkiem dokonał dyrektor placówki Waldemar Cichawa. Uczniowie zrewanżowali się występem artystycznym. Po niespełna dwóch miesiącach nauki zaprezentowali swoje umiejętności gry na fletach, saksofonach i klarnetach. Zespół wokalny wykonał dwa utwory. Następnie cała społeczność szkolna spotkała się przy herbacie i słodyczach.

Na spotkaniu rodziców dokonano wyboru Rady Rodziców, w skład której weszli: Agnieszka Ciecierska, Katarzyna Łabędzka, Witold Bykowski oraz Jerzy Pakosz.

Dyrektor Waldemar Cichawa poinformował, że zespół ze szkoły muzycznej z Ruszkowic wystąpi 25 listopada 2011r. w koncercie uczniów klas I szkół muzycznych z Kielc i Skarżyska Kamiennej. Koncert odbędzie się w Pałacu Biskupów w Kielcach.Gmina Borkowice Liderem

Gmina Borkowice otrzymała wyróżnienie w konkursie LIDERZY REGIONU RADOMSKIEGO  organizowanego przez redakcję Echa Dnia. Kapituła nagrody w skład której weszli redaktorzy gazety: Stanisław Wróbel, Marcin Genca, Sławomir Baćkowski oraz honorowi członkowie kapituły: Ewa Kopacz - Minister Zdrowia  oraz Adam Struzik - marszałek Sejmiku Województwa Mazowieckiego uznała, że największym osiagnięciem w kategorii Samorząd- Oświata w regionie radomskim było utworzenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Ruszkowicach. Nagrodę z rąk Minister Zdrowia Ewy Kopacz odebrał w dniu 30 września 2011 roku wójt Robert Fidos. W swoim wystapieniu podziękował Kapitule Nagrody za wyróżnienie. Słowa podziękowania skierował również do wszystkich, którzy przyczynili sie do powstania szkoły muzycznej.  
 
                    Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu VII, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów
w konkursie 2/POKL/7.2.1/2011

W odpowiedzi na konkurs, do dnia 29 września br. wnioskodawcy złożyli 63 wnioski
na łączną kwotę dofinansowania  75 614 875,29 PLN.

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
z dnia 1 stycznia 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

 zawiesza powyższy konkurs z dniem 12 października 2011 r.,
tj.  wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 11 października 2011 roku, nie będą rozpatrywane.

O ewentualnym terminie ponownego rozpoczęcia naboru wniosków informacja zostanie opublikowana co najmniej na 5 dni przed wznowieniem konkursu, we wszystkich formach komunikacji,
w jakich pierwotnie zostało opublikowane ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu.

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie, przy ul. Jagiellońska 74
oraz w  Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Dodatkowe informacje można uzyskać
 w Głównym Punkcie Informacyjnym i Lokalnych Punktach Informacyjnych

na stronie internetowej www.mazowia.eu, www.mazovia.pl

oraz pod numerem infolinii: 0 801 101 101,

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.euBorkowice , dnia 29.09.2011r.

                                    OGŁOSZENIE

 

 

Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Borkowice dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 194.940,00zł

 


 

HARCERSKA MSZA POLOWA NA KRAKOWEJ GÓRZE

 

            Wzniesienie Krakowa Góra to od kilkudziesięciu lat ulubione miejsce spotkań harcerzy.   Jak głosi legenda, nazwę wzniesieniu nadał król Kazimierz Wielki, który tu właśnie zabłądził na polowaniu. Widok z tej góry tak bardzo przypominał mu wzgórze wawelskie, że nazwał ją Krakową Górą. Legendę tę spisał po raz pierwszy w 1914 roku ks. Jan Wiśniewski, wystawiając tam drewniany krzyż. W 1933 roku, w 250 rocznicę zwycięstwa Sobieskiego pod Wiedniem, wystawił na Krakowej Górze istniejącą do dziś kapliczkę z figurą NMP. Na frontonie widoczne są daty 1683-1933, natomiast wewnątrz znajduje się kamienna tablica z napisem “Był człowiek posłany od Boga imieniem Jan III Panu Bogu Wszechmogącemu na chwałę Maryi Najświętszej Królowej Polski na cześć. Na pamiątkę 250-lecia zwycięstwa króla Jana II, obrońcy chrześcijaństwa pod Wiedniem. Wzniósł tą kaplicę i poświęcił ks. Jan Wiśniewski, proboszcz borkowicki, kanonik kapituły sandomierskiej w 1933r.”.

W latach II wojny światowej okoliczni żołnierze AK, organizowali tu szkolenia strzeleckie oraz przysięgi partyzantów wstępujących w szeregi Armii Krajowej. Z Krakową Górą związane jest zjawisko tzw. cienia opadowego. Spowodowane jest to występowaniem na tym obszarze wiatrów zachodnich, które napotykając na swej drodze wał Wzgórz Gielniowskich powodują zwiększenie ilości opadów po stronie nawietrznej i zmniejszenie opadów po stronie zawietrznej na terenie gminy Borkowice. 280-metrowe wzniesienie znajduje sie na zielonym szlaku turystycznym, który zaczyna się w Skrzyńsku, a kończy w rezerwacie “Ciechostowice” koło Szydłowca.

W 2005 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego “Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego samorząd gminy Borkowice wybudował przystań mającą służyć mieszkańcom gminy, turystom i organizowaniu ognisk. Mieszkańcy parafii wystawili w pobliżu przystani krzyż oraz ostatnią stację drogi krzyżowej.

Krakowa Góra w Borkowicach była miejscem, w którym 24 września odbyła się harcerska msza polowa. Wzięli w niej udział harcerze 5WDH z Borkowic, druhowie OSP Borkowice, mieszkańcy gminy Borkowice i zaproszeni goście: m.in druh Robert Fidos-wójt gminy Borkowice, Tomasz Zdral- przewodniczący Rady Gminy, przedstawiciele Urzędu Gminy i mieszkańcy. Uroczystą mszę koncelebrował proboszcz parafii w Borkowicach ks. Marek Lurzyński. Po mszy uczestnicy wzięli udział w przygotowanym przez harcerzy ognisku, przy którym odżyły wspomnienia i poruszano bieżące tematy działalności ZHP. Drużynowy 5 WDH im.Emili Plater phm. Marek Turek podziękował wszystkim uczestnikom mszy polowej.

ZŁOTE GODY W BORKOWICACH       

22 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowicach 14 par świętowało jubileusz 50-lecia zawarcia małżeństwa. Organizatorem spotkania była Pani Ewa Niewiadomska-kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Medale przyznane przez Prezydenta RP oraz albumy pamiątkowe ufundowane przez Urząd Gminy wręczyli Wójt gminy Robert Fidos oraz sekretarz-Sławomir Tamioła. Oprawę artystyczną zapewnił zespół wokalno-instrumentalny BORKI pod kierunkiem Waldemara Cichawy- dyr. ZSO Borkowice.

Jubileusz 50-lecia ślubu obchodzili: -Barbara i Jan Fidosowie z Ruszkowic

                                                          -Teresa i Stanisław Dyl z Ruszkowic

                                                          -Jolanta i Henryk Gruszczyńscy z Rzucowa

                                                          -Halina i Jan Pietrasowie z Rzucowa

                                                          -Julia i Stanisław Czarneccy z Politowa

                                                          -Jadwiga i Józef Drabczykowie z Wymysłowa

                                                          -Wiesława i Józef Czarneccy z Politowa

                                                          -Kazimiera i Edward Polak z Wymysłowa

                                                          -Zofia i Antoni Barwiccy z Ninkowa

                                                          -Helena i Kazimierz Rakowscy z Rzucowa

                                                          -Teresa i Henryk Kowalewscy Borkowic      

                                                          -Zofia i Stanisław Kmitowie z Borkowic     

                                                          -Teresa i Stanisław Młodawscy z Bolęcina   

                                                          -Janina i Stanisław Szatkowscy z Wymysłowa

SENIORZY Z BORKOWIC W SANDOMIERZU          

 

16 września 46 osób z Klubu Seniora w Borkowicach udało się na wycieczkę turystyczną do Sandomierza. Seniorzy zapoznali się z historią miasta, zwiedzili m.in. Muzeum Diecezjalne i Katedrę. Oglądali panoramę Sandomierza z Bramy Opatowskiej. Poznali również trasę podziemną, Zamek Królewski oraz Ratusz. Przewodnikiem po Sandomierzu był wójt gminy Robert Fidos-historyk zajmujący się dziejami regionu radomsko-kieleckiego. Wycieczka została zorganizowana ze składek seniorów oraz dzięki pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Klub Seniora rozpoczął swoją działalność w 2007r. Przewodniczącą klubu liczącego ponad 60 osób jest Pani Krystyna Rogalska. Klub ma charakter otwarty i każdy, kto chce się spotykać i ma pomysł na wspólne spędzenie czasu może do niego dołączyć. Seniorzy organizują wycieczki, spotkania wigilijne, Andrzejki, Walentynki i Tłuste Czwartki. Na co dzień spotykają się w Gminnym Ośrodku Kultury. Mogą również liczyć na pomoc władz gminy.

 


 

Nowa droga w Politowie 


       We wrześniu br. zakończono prace przy modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Politów. Zakres robót obejmował przebudowę odcinka drogi o długości 322,5m. Wykonano nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych o powierzchni 1416,96m2. Ponadto wykonano zjazdy na posesje, pobocza, oznakowanie pionowe oraz oczyszczono istniejące rowy odwadniające. Droga ułatwi dojazd rolników do obszarów gruntów rolnych oraz poprawi  standard życia mieszkańcom Politowa. Koszt inwestycji -robót budowlanych wyniósł 168.567,95zł. Gmina uzyskała na ten cel dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przyznaną przez Urząd Marszałkowski Województwa  Mazowieckiego w wysokości 49.000zł.


Bezpłatne badania tomografii komputerowej w programie profilaktycznym

„Wczesne wykrywanie raka płuc”

Program „Wczesne wykrywanie raka płuc" obejmuje osoby z grupy zwiększonego ryzyka takie jak:

wiek 55 - 75 lat, palenie papierosów minimum 1 paczkę dziennie przez 20 lat (lub wymiennie innych produktów tytoniowych), osoby z nowotworowym wywiadem rodzinny ,

osoby narażone na ekspozycje czynników rakotwórczych (azbestu, radonu, uranu, arszenik, beryl, produktów przemiany węgla kamiennego).

Każdy pacjent spełniający powyższe warunki powinien otrzymać od lekarza rodzinnego skierowanie na BEZPŁATNE badanie tomografii komputerowej.

Badanie w całości finansowane jest przez Ministerstwo Zdrowia. Pacjenci, u których zostaną wykryte zmiany w płucach, będą kierowani do dalszej diagnostyki i leczenia.


Więcej informacji na stronie: http://www.avi.med.pl

Pod tym adresem można pobrac skierowanie na badania: http://www.avi.med.pl/_files/_download/Formularz_TK_Wczesne_Wykrywanie_Raka_Pluc.pdf


 

Rusza szkoła muzyczna w gminie Borkowice


W szkole podstawowej w Ruszkowicach od września ruszy szkoła muzyczna.

To jedna z nielicznych takich placówek artystycznych w dawnym województwie radomskim.

Na 2 września zaplanowano uroczyste otwarcie szkoły muzycznej I stopnia w Ruszkowicach.

Za zgodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstanie w Ruszkowicach z dniem 1 września 2011 roku Szkoła Muzyczna I stopnia. Po uzyskaniu zgody ministra, Rada Gminy w Borkowicach uchwaliła statut szkoły oraz nadała jej imię Oskara Kolberga.

Szkoła ma swoją siedzibę w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ruszkowicach. Organizacyjnie szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach. Dyrektorem szkoły jest Waldemar Cichawa.

NOWA SCANIA DLA OSP W BORKOWICACH

 

 
Starania strażaków z Borkowic oraz władz gminy o zakup nowego samochodu zakończyły się sukcesem.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę „Wawrzaszek ISS Sp. z o.o. z Bielska Białej”.

Cena nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA 4 x 4 dla OSP Borkowice wynosi 779.600 zł brutto, z czego 580 tys. zł pozyskano z dotacji: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 194.940 zł, Sejmiku Województwa Mazowieckiego – 80.000 zł, Komendy Wojewódzkiej PSP – 150.000 zł, ZG OSP RP – 150.000 zł. Pozostałe środki zabezpieczyła Gmina Borkowice i OSP Borkowice.

Delegacja Gminy, na czele z Wójtem Robertem Fidosem oraz komendantem OSP Robertem Siudkiem odwiedziła zakład w Bielsku Białej w celu ustalenia warunków technicznych i wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego.  

Zmiana siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach

Zmiana siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach

 

 

Od 1 lipca 2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach została przeniesiona do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Borkowicach ul Ks. Jana Wiśniewskiego 8.

Biblioteka czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15. Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników do nowej siedziby Biblioteki.


 

www.przysucha24.pl nowy porta dla mieszkańców powiatu

Szanowni Mieszkańcy

17 lipca 2011 roku został uruchomiony portal informacyjny dla całego powiatu przysuskiego. Serwis nosi nazwę przysucha24.pl i został stworzony by wyjść naprzeciw Państwa potrzebom.
W dobie szybkiego rozwoju Internetu i potrzeb informacyjnych powstała dla Państwa jedna wspólna platforma internetowa, która zawiera codziennie aktualizowane artykuły pochodzące ze wszystkich zakątków powiatu przysuskiego.
Redakcja nawiązała współpracę ze Starostwem powiatowym, Urzędem Miasta i Gminy Przysucha, wszystkimi urzędami gminnymi w powiecie oraz wieloma instytucjami kulturalnymi oraz placówkami oświatowymi. Zapewniamy Państwa, że na łamach internetowego dziennika przysucha24.pl będą zamieszczane najnowsze artykuły, zdjęcia, wywiady oraz relacje z wydarzeń.
Zachęcamy również Państwa do współpracy z portalem poprzez informowanie o lokalnych wydarzeniach, przesyłanie zdjęć lub pisanie własnych artykułów na trapiące Państwa tematy.

Kontakt z redakcją jest możliwy poprzez adres: redakcja@przysucha24.pl


Z wyrazami szacunku

Michał Bańka
Wydawca portalu
przysucha24.pl
TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA W PIŁCE NOŻNEJ. 

Udział wzięły drużyny z Borkowic, Ninkowa, Trójmiasta ( Bolęcina, Rudna i Wymysłowa) Radestowa, Smagowa, Zdonkowa. Drużyny podzielone zostały na dwie grupy. Turniej wygrał drużyna z Borkowic w finale pokonując Ninków w rzutach karanych.

W tabeli przedstawiamy wyniki :

1

Borkowice

Trójmiasto

1:0

2

Ninków

Radestów

2:2

3

Borkowice

Smagów

3:3

4

Ninków

Zdonków

5:4

5

Trójmiasto

Smagów

4:2

6

Radestowa

Zdonków

4:1

 

I miejsce

1

Borkowice

Ninków

1:1

w karnych 5:3

 

III

1

Trójmiasto

Radestów

Walkower dla Trójmiasta

 

Sponsorzy:

Urząd Gminy w Borkowicach

PPH NAKA Najdzik Zbigniew „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”
 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

 

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:

 

Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:

- działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub społecznie wykluczonych;

- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie lokalnym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 8 sierpnia 2011 r. do 5 września 2011 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych,
w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 lub Lokalnych Punktach Informacyjnych
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie
lub w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych
w Ciechanowie, Ostro
łęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych
w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota

15 000 000,00 PLN.

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu

w MJPWU w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu
i www.mazovia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz pod numerem infolinii:

0 801 101 101,e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
 Konsultacje społeczne

airtel

Ul. Dworcowa 11

biuro@airtel.com.pl

41-708 Ruda Śląska
www.airtel.com.pl

 

 

 

NIP 641-150-99-03

Tel/fax 32 240-00-83

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10.08.2011 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przysusze, odbędą się konsultacje społeczne związane z przygotowaniem inwestycji pod nazwą „E - Inclusion – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim”.

Podczas tego spotkania, przedstawimy zaprojektowaną sied i udzielimy wszelkich informacji związanych z jej funkcjonowaniem w Gminach Odrzywół, Klwów, Potworów, Rusinów, Gielniów, Przysucha, Wieniawa i Borkowice.

 

Proszę o umieszczenie anonsu na stronach Urzędu Gminy i zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie.

 

 


 

Rajd Grunwaldzki

Tradycyjnie jak co roku  harcerze 5 Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater z Borkowic wzieli udział w organizowanym przez  ZHP na pograniczu województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w dniach 6-12  lipca 2011 r  Rajdzie Grunwaldzkim 2011.   Mając do dyspozycji sześć tras wybraliśmy  trasę VI Michałowską i wraz z innymi patrolami  z  m.in z  Kędzierzyna – Koźla, Ostrołęki , Sierpca , Zawiercia. Trasa prowadziła przez piękne tereny pojezierza warmińsko –mazurskiego – Brodnica, Nowe Miasto Lubawskie , Górzno,Kurzętnik , Lidzbark, Działdowo  realizowaliśmy zadania  które obejmował program trasy,, Trasa VI dedykowana jest szczególnie pasjonatom epoki średniowiecza i amatorom historycznych łamigłówek i tajemnic. Podążając szlakiem krzyżakich miast i zamków, uczestnicy  trafią nie tylko na ślady Zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, ale również innych zakonów rycerskich - templariuszy, joannitów i bożogrobców. Wspierani podpowiedziami informatorów z obsługi, dotrą do ukrytych w mało znanym zakątku Polski śladów wydarzeń,  które rozegrały się przed wiekami w miejscu, w którym splotły się dzieje tych zakonów: w świętym mieście Jerozolimie.”

Jak było ?  - tak jak co roku super!! Odczucia uczestników rajdu chyba najlepiej odda relacja uczestniczki rajdu dh. Julity  Dworak ,, Od kilku lat harcerze z całej Polski angażują się w przygotowanie tras Rajdu Grunwaldzkiego w którym co roku biorą udział różne środowiska . Po raz  drugi pojawiła się tam  5 Drużyna Harcerska im. Emilii  Plater z Borkowic reprezentująca  Hufiec ZHP  Przysucha. Aby dotrzeć na miejsce startu drużyna musiała  przebyć wielogodzinną  podróż  pociągami PKP. Początkowym celem była Brodnica  gdzie czekał na nas przednocleg następnie zwiedzanie miasta i początek rozwiązywania zagadek dotyczących nieoczekiwanych zabójstw które miały miejsce na tamtejszych terenach . Na kolejne dni zaplanowany był marsz  oczywiście z całym ekwipunkiem na plecach. Rano pełni energii  wyruszaliśmy na szlak  naq którym  uzyskiwalliśmy informacje dotyczące  Jeruzalem , jego histori oraz oraz wskazówki do rozwiązywania różnego rodzaju zadań . Po drodze podziwialiśmy przepiękne krajobrazy pojezierza warmińsko- mazurskiego. Całodniowa wędrówka nie zniechęcała nas .Wieczorami zapewnione były  inne atrakcje ,ogniska, gry i zabawy integracyjne. Po pięciu dniachudało nam się osiągnąć  zamierony cel  dotarliśmy do Lidzbarka w którym odbyła  się w miejscowym kościele  msza harcerska ze składaniem darów harcerskich oraz  apel kończący i  podsumowujący Rajd Grunwaldzki. Rajd Grunwaldzki jest nie tylko okazją do poznania  nowych regionów,kultur i historii ale także wspaniałą zabawą  i niezapomnianą  przygodą dla każdego z nas a nowe znajomości i przyjaźnie zawarte podczas pobytu przetrwają jeszcze wiele lat i takiego rodzaju imprez które uczą i są wspaniałą rozrywką na wakacje nam   potrzeba. Po kilku dniach aktywnego wypoczynku do domu wróciliśmy z ogromnym bagażem wspomnień i ciekawych doświadczeń  z utęsknieniem oczekując kolejnego takiego rajdu” Wakacje to dla każdego dziecka  czas na długo oczekiwany wypoczynek  ale czy tak jest? . Większość dzieci i młodzieży  ten czas spędza w domu przed  telewizorem  i komputerem . Harcerstwo daję szansę  na aktywny  wypoczynek który uczy, wychowuje i bawi  a ze względu na niskie koszty mogą z niego skorzystać dzieci z  niezamożnych rodzin. Przeszliśmy wspólnie wiele kilometrów poznaliśmy piękne zakątków naszego kraju i wróciliśmy wszyscy zdrowi i wypoczęci  a to jest najwaqżniejsze  i wszyscy chcemy w następnym roku znowu  przemierzać trasę rajdu Grunwaldzkiego  i być na  Zlocie Grunwaldzkim.  Harcerze  5 DH  im. Emilii Plater  dziękują  Urzędowi Gminy w Borkowicach  za  zainteresowanie działalnością  drużyny i pomoc  finansową  dla  uczestników rajdu .

                                                       Czuwaj                 

                                        Drużynowy 5 Drużyny Harcerskiej

                                                  phm. Marek Turek


 

 Koparko ładowarka JCB3CX

Urząd Gminy zakupił w dniu 28.07 2011 koparko ładowarkę JCB3CX.

  Za kwotę 190650 złotych brutto. Koparka ta zastąpi wysłużona koparkę marki Białoruś . Wykorzystywana będzie do prac na potrzeby gminy Borkowice.

Dodatkowe wyposażenie:

-          szybkozłącze

-          wyjście na młot

-          widły do załadunku palet

-          2 łyżki koparkowe ( 60cm, 90cm)

-          otwierana łyżka ładowarkowa

-          łyżka „skarpówka”

-          pług do odśnieżania

Zmiana siedziby Poczty Polskiej w Borkowicach

     Z dniem 04 lipca 2011 roku Poczta Polska funkcjonuje w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach przy ulicy księdza Jana Wiśniewskiego 7. Obiekt jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowa lokalizacja jest wynikiem zmiany właściciela dotychczasowej siedziby Poczty Polskiej.
 

W czerwcu oddano do użytku boisko wielofunkcyjne w Zdonkowie.

 W Gminie Borkowice oddano do użytku kolejne boisko. Tym razem we wsi Zdonków. Inwestycję realizowano od listopada 2010 roku. Całe zadanie w kwocie 225 tys. złotych sfinansowała Gmina. Wielofunkcyjne boisko o powierzchni 760mpokryte poliuretanem wyposażono w sprzęt sportowy do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykówkę. Całość ogrodzono   4 metrowymi piłkochwytami. Dodatkowo wykonano chodnik z kostki brukowej oraz ławeczki dla kibiców. Inwestycja bardzo ucieszyła mieszkańców a przede wszystkim dzieci i młodzież. Otwarcia boiska dokonali: sołtys Jerzy Włodarczyk, wójt Robert Fidos, radny Karol Danielczyk, sekretarz Gminy Sławomir Tamioła oraz licznie przybyli mieszkańcy wsi. Na nowo oddanym boisku odbył się mecz w którym zmierzyły się drużyny Zdonkowa i Wydrzyna z Gminy Wieniawa. Zdonków wygrał 6:5 a jedną z bramek strzelił wójt Robert Fidos. Zdonków to malowniczo położona, zadbana  i rolnicza wioska, z której rozciągają się piękne widoki na położone wśród wzgórz Borkowice.  W XV wieku wieś należała do rodziny Duninów herbu Łabędź. W 1537 r. wytyczone zostają granice między Zdunkowem, Wydrzynem i Żukowem. Usypano graniczne kopce a na drzewach w dębowym gaju wymalowano znaki Krzyża. Nadzór nad tymi pracami prowadził sędzia grodzki i komornik graniczny powiatu radomskiego Piotr Kochanowski-ojciec poety Jana Kochanowskiego, dziedzic Sycyny. Dawniej przy wjeździe do wsi stała karczma. W XVI i XVII wieku w Zdunkowie istniał dwór płacący dziesięcinę do Skrzynna oraz młyn zbiorowy. W XVIII wieku we wsi znajdowała się również kuźnia. Wieś posiadała swoją pieczęć z wizerunkiem siekiery zwróconej w prawą stronę. Od 1750 roku Zdunków a dziś Zdonków dzieli losy Borkowic będąc w posiadaniu Małachowskich, Platerów, Czetwertyńskich i Dembińskich. Od 1864 r. wieś należy do Gminy Borkowice. Przy boisku znajduje się ufundowana przez mieszkańców figurka Matki Bożej.

 


Wykonano nagrobek ŚP Marty Nogi - ofiary terroru hitlerowskiego. 

Gmina Borkowice otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie nagrobka dla ŚP Marty Nogi-ofiary terroru hitlerowskiego. Starania rodziny oraz Gminy Borkowice pozwolą na upamiętnienie 13-letniej Marty zastrzelonej przez Niemców 4 lutego 1943 r. w Bolęcinie. Dotacja w wysokości 4 tys. złotych pozwoli na wykonanie nagrobka granitowego o wymiarach 2x1,2 metra oraz tablicy z widniejącym napisem i symbolem harcerskiej lilijki.

Starania Gminy uzyskały pozytywną opinię Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która uznała jej mogiłę za grób wojenny. Marta Noga mieszkała w Krasnej Górze. Była uczennicą szkoły w Wymysłowie oraz druhną Związku Harcerstwa Polskiego. Feralnego dnia Niemcy zorganizowali obławę na ukrywających się w Bolęcinie Żydów. Około południa Marta przybiegła z Krasnej Góry ostrzec rodzinę u której przebywali Żydzi o zbliżających się Niemcach. Ostrzał zabudowań w których znajdowali się Żydzi spowodował panikę. Mieszkańcy Bolęcina w popłochu szukali schronienia. Marta uciekając dostała serię po nogach. Jej stan był bardzo ciężki. Ranne zostały również inne osoby m.in. Ludwika Noga i Antoni Ślusarczyk. Niemcy wypędzili mieszkańców z domostw przeszukując zagrody w poszukiwaniu Żydów. Po obejrzeniu rannych Niemcy zastrzelili Martę. Jej dziadek, który był świadkiem tych wydarzeń, zmarł z żalu w tydzień po stracie wnuczki.

O G  Ł O S Z E N I E

 

 Borkowice, dnia 04.07.2011r.

 

                                       O G  Ł O S Z E N I E

 

            URZĄD GMINY W BORKOWICACH INFORMUJE, ŻE BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI BORKOWICE DOFINANSOWANA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE,  W FORMIE POŻYCZKI W KWOCIE  554.791,88ZŁJubileusz OSP w Rzucowie

Jubileusz 85 lecia obchodziła Ochotnicza Straz Pożarna w Rzucowie.

Po mszy świętej strazacy z okolicznych jednostek oraz Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta przemaszerowali pod nową strażnicę, która została poświęcona przez księdza proboszcza Wojciecha Tyburcego.