Gmina Borkowice Zaprasza
 
News & Updates
















     
     
 

Program Rodzina 500 plus

 


 

W związku z wejściem w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.  z 2016r. poz.195), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach informuje, że zgodnie z art. 49 w/w  ustawy wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy trwający od 01 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. będą przyjmowane w wersji papierowej i elektronicznej  od dnia 01 kwietnia 2016r.
Osoby, które złożą wnioski w terminie od 01 kwietnia 2016r. do 01 lipca 2016r.(włącznie), otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 01 kwietnia 2016r.
Wnioski złożone po 01.07.2016 roku będą rozpatrywane od dnia złożenia wniosku.Powyższa ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500zł. miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Rodziny, w których dochód nie przekracza 800zł netto na osobę lub 1200zł. netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – świadczenie wychowawcze otrzymają  również na pierwsze dziecko.
W Gminie Borkowice realizatorem w/w ustawy będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach.            
Szczegółowe Informacje dotyczące ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci można uzyskać pod numerami tel.:
48 – 675 – 22 – 12
48 – 675 – 79 – 10                                                                                              
 

Wnioski można pobierać w:
-  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borkowicach
-  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach
-  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie
-  Samorządowym Przedszkolu w Ninkowie

Infolinia dotycząca programu 500+ dla województwa mazowieckiego :
22 – 695 – 71 - 22

W Gminie Borkowice realizatorem w/w ustawy będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach. Szczegółowe informacje dotyczące ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci są umieszczone na stronie internetowej Gminy Borkowice  (www.borkowice.ehost.pl).

 

Załączniki :

1. Wniosek - Załącznik nr 1

2. Załącznik  nr 2 

3. Załącznik nr 3 

4. Załącznik nr 4

 



 Informator Programu Rodzina 500 plus

 

 



Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 




Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze