Gmina Borkowice Zaprasza
 
News & Updates
     
     
 

AktualnościZ przyjemnością informujemy, iż z początkiem października 2016 roku powstała nowa oficjalna strona Gminy Borkowice pod adresem: www.borkowice.gmina.pl . Wszystkie nowe informacje będą umieszczane już tylko na nowej stronie. Zapraszamy do odwiedzenia  :  www.borkowice.gmina.pl .Azbest odebrany !

We wrześniu 2016 został odebrany azbest  zalegający na terenie Gminy Borkowice.  Płyty azbestowe odebrano od 17 właścicieli posesji, którzy wcześniej złożyli wniosek do Urzędu Gminy. Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu pn. ,,Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Województwa Mazowieckiego, nazwa zadania: Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice.  Wartość zadania to kwota 9 130,75  zł, która w 85% została sfinansowana w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie. Zalegający azbest został odebrany przez firmę Tonsmeier Wschód Sp. z o. o. z Radomia.

Zakończone  inwestycje

 

W sierpniu w miejscowości Smagów zostały wykonane roboty budowlane polegające na ,, Modernizacji  zbiornika wodnego w Smagowie”. Prace polegały  na umocnieniu dna istniejącego zbiornika wodnego, umocnieniu dna i skarb rowu doprowadzalnika płytami eko-krata, remoncie zastawki oraz wymianie ogrodzenia zbiornika. Prace  zostały wykonane przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Przysusze. Wartość wykonanych robót budowlano-montażowych to kwota 16 000,00 zł  sfinansowana  z budżetu Gminy. Zbiornik w Smagowie pełni funkcję przeciwpożarową.

W miesiącu wrześniu zostały odremontowane tablice  turystyczne  w Rzucowie oraz w Borkowicach.  Nowa tablica powstała także na Krakowej Górze w Borkowicach.

Tablice pokazują szczególnie ważne obiekty turystyczne naszej małej miejscowości. Można w sposób czytelny i przejrzysty zaznajomić się z historią miejscowości aby  później naocznie obejrzeć dane miejsce. Na potrzeby tablic część opisową przygotował Wójt Robert Fidos , zaś wykonanie graficzne i renowację wykonała firma Pani Bożeny Michałek z Przysuchy.

W miesiącu wrześniu została  zakończona inwestycja pn: ,,, Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borkowicach”.  Na odcinku  o długości 600 m wykonano  nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz odwodnienie w postaci cieków z elementów betonowych. Koszt inwestycji wyniósł 187 643,00 zł . Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przyznał dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 100 000,00 zł. Droga umożliwi dojazd do gruntów rolnych położonych w rejonie tej drogi oraz dojazd do posesji znajdujących się przy  ul. Górnej w Borkowicach. Wykonawcą robót była firma: 

Sp. z o.o. ,, BUDROMOST- STARACHOWICE”

 

Zmodernizowany zbiornik w Smagowie

 

Tablica turystyczna na Karkowej Górze

 

Tablica turystyczna w Rzucowie

 

Zmodernizowana ul. Górna w BorkowicachPiekarnia z Rzucowa odznaczona

           

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Rzemiosła, które odbyły się w Przysusze, Pan Stefan Dąbrowski został uhonorowany odznaczeniem z rąk władz Cechu za wieloletnią działalność w branży piekarniczej. Nam opowiedział historię piekarni w  Wandowie, która powstała  w 1936 roku. Jej założycielem  był Władysław Sodel. Była to jedyna w owym czasie piekarnia w promieniu 15 km.  Z chwilą wybuchu wojny zakład piekarniczy przeżywał bardzo ciężkie chwile. Oprócz wypieku chleba dla miejscowej ludności właściciel piekarni został zmuszony do zaopatrywania w chleb panującą wówczas władzę niemiecką tzw. ‘’placówkę niemiecką’’. Od 1940 do 1945 roku piekarnia wypiekała również chleb dla partyzantów tutejszego oddziału  Armii Krajowej, stacjonującego w lasach borkowieckich i skłobskich, oraz dla oddziału mjr ‘’Hubala’’. Po wyzwoleniu piekarnia nadal produkowała pieczywo dla okolicznej ludności.  Nadeszły ciężkie lata 1951 – 1952. Polityka podatkowa rządzącej władzy była wrogo ustosunkowana do prywatnej inicjatywy. Przygnieciony podatkami właściciel zmuszony był oddać piekarnię w dzierżawę dla Gminnej Spółdzielni w Borkowicach. W latach 1951 – 1979 piekarnia zaopatrywała w pieczywo cały teren działania Gminnej Spółdzielni. W roku 1979 udało się właścicielowi odzyskać wydzierżawioną piekarnię, którą następnie przekazał swojej córce Teresie Dąbrowskiej i jej mężowi Stefanowi. Przez 25 lat prowadzili zakład piekarniczy, wypiekając i zaopatrując okoliczna ludność w pieczywo, podtrzymując tradycyjne sposoby jego wypiekania. W 2004 roku zakład przejął syn. Rozbudowując i unowocześniając stworzył lżejsze warunki pracy oraz powstały nowe miejsca pracy. Oprócz małych sklepów głównymi odbiorcami są sklepy ,, Lewiatan’ , ,, Słoneczko”. Z okazji 80-lecia istnienia Piekarni wszystkim odbiorcom i smakoszom naszego pieczywa życzymy Smacznego!

Grzegorz, Teresa i Stefan Dąbrowscy 

Odnowiony nagrobek

 

Na cmentarzu parafialnym w Borkowicach dnia 14 września został poświęcony odnowiony nagrobek ks. Piotra Ignacego Cielenkiewicza i ks. Antoniego Gołębiowskiego, proboszczów parafii  Borkowice. Nagrobek został odrestaurowany dzięki zbiórce publicznej zorganizowanej  1-2 listopada 2015 r.  przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji   Gminy Borkowice. W kweście, którą wspiera ks. proboszcz Marek Lurzyński, wzięli udział harcerze, strażacy ochotnicy, przedstawiciele Stowarzyszenia, samorządowcy i urzędnicy. Zebrano ponad 4 tys. złotych.  Pomnik ks. Ignacego Cielenkiewicza i Antoniego Gołębiowskiego jest ostatnim pośród odnowionych  pomników  proboszczów na cmentarzu. W poprzednich latach udało się odnowić nagrobki: ks. J. Wiśniewskiego, ks. Mieczysława Ośki, ks. Hieronima Cieślakowskiego oraz powstańca styczniowego Antoniego Gaszyny. W uroczystości poświęcenia pomnika wzięły udział: poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej z Borkowic i Ninkowa , 5 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. E. Plater z Borkowic, członkowie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju  i promocji Gminy Borkowice , ks. Henryk Kołodziejczyk, ks. Marek Lurzyński oraz mieszkańcy Gminy. Sylwetki proboszczów przestawił Wójt  Robert Fidos – historyk, regionalista. Ks. Piotr Ignacy Cielenkiewicz był proboszczem w latach 1855-1864. Wcześniej był prowincjałem Ojców Bernardynów i Ojcem Duchowym Instytutu dla księży Zdrożnych na Świętym Krzyżu. Ks. Antoni Gołębiowski był proboszczem w latach 1864-1908. Już jako wikary utworzył chór parafialny i wraz z hrabiną Onufrową Małachowską ochronkę , w której uczono dzieci pisać, czytać i katechizmu. W 1865 r. został aresztowany przez Rosjan za czynny udział w powstaniu styczniowym. Po czterech miesiącach dzięki wstawiennictwu hr. Platera został zwolniony i wrócił do Borkowic. Był autorem dwóch książek, w których opisał piękno borkowickiej ziemi. Przed śmiercią kazał zanieść się na krześle do kościoła by pożegnać się z parafią po 44 latach pasterzowania. Wraz ze swoim poprzednikiem spoczywa w jednej mogile.

 
 

WAKACJE DOBIEGŁY KOŃCA.

 

Pozostały ciepłe wspomnienia, zdjęcia i pamiątki z wyjazdów. Ogrom nagromadzonej dobrej energii będzie nam potrzebny na jesienną słotę oraz zimowe dni. W Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej
w Borkowicach nikt się nie nudził.

Tegoroczne wakacje rozpoczęliśmy 28  czerwca trzydniowym wyjazdem na wycieczkę trasą Kraków - Zakopane. Wycieczka miała  na celu zachęcenie dzieci do czynnego i aktywnego spędzania czasu wolnego w grupie  rówieśników.
5 lipca odbył się wyjazd do Multikina w Radomiu na film pt. „Gdzie jest Dory”.
W tak upalne lato nie mogło zabraknąć wyjazdu na pobliski basen
w Przysusze. „Akademia małego łasucha” to kolejne ciekawe zajęcia dla dzieci, na których mogły nie tylko skosztować nowych potraw, ale również same je przyrządzić.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach poza codzienną możliwością wypożyczania książek 14 lipca zorganizowała zajęcia pt. Aktywna biblioteka, na których dzieci mogły „wejść w świat bajek”. Tematem przewodnim spotkania była bajka „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Dzieci rozwiązywały zagadki, zadania, jak również mogły zaprezentować swoje umiejętności plastyczne poprzez narysowanie Krasnala. Jak co roku czas spędzony na zabawie i nauce w bibliotece cieszył się ogromnym  zainteresowaniem.

W dniu 20 lipca grupa dzieci i młodzieży wraz z opiekunami pojechała na wycieczkę do Sabat Krajno,  gdzie można było obejrzeć miniaturowe budowle
z całego świata oraz podziwiać przepiękne krajobrazy ziemi świętokrzyskiej. Uczestnicy wycieczki skorzystali również  z atrakcji Parku Rozrywki.

W ostatnim tygodniu lipca dzieci  wzięły udział w warsztatach mydlarskich,
na których mogły samodzielnie wykonać dekoracyjne mydełka oraz pobudzić do działania  zmysły artystyczne, co w połączeniu z pomysłami zaowocowało pięknymi pracami.

Lato rozpieszczało nas  pogodą, dlatego na początku sierpnia pojechaliśmy ponownie na basen oraz kręgle do Przysuchy. Chętnych nie zabrakło również na kolejny wyjazd do Multikina w Radomiu na film pt. „Epoka lodowcowa IV”.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wyjazd na wycieczkę do Warszawy.  Zobaczyliśmy tam  Stadion Narodowy, który zrobił duże wrażenie na dzieciach, które nie mogły sobie odmówić strzelenia bramki na murawie boiska. Kolejnym punktem zwiedzania było Warszawskie ZOO. Dla wielu uczestników było
to pierwsze spotkanie z tak różnorodnymi zwierzętami.

23 sierpnia odbyły się kolejne zajęcia w bibliotece. Tym razem dzieci bawiły się w piratów, a ich zadaniem było wykonywanie poleceń oraz rozwiązanie  tajemniczych zagadek i odnalezienie skarbu. Nie zabrakło również czytania bajek o Piratach z Nibylandii. Na zakończenie zajęć  przepiękna słoneczna pogoda umożliwiła najmłodszym w niecodziennej  plenerowej scenerii- udział
w grach i zabawach ruchowych.

Naszym ostatnim zaplanowanym wyjazdem wakacyjnym był wyjazd
do Kurozwęk, gdzie dzieci mogły zwiedzić piękny pałac oraz zobaczyć z bliska safari bizonów. Największą atrakcją dla uczestników okazał się marsz
w labiryncie kukurydzy. Ostatnim punktem naszej wycieczki było ognisko
w parku przypałacowym.

Dnia 31 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowicach odbyła się zabawa na zakończenie wakacji prowadzona przez animatorów  z Hihohotama.  Przy ich pomocy dzieci brały aktywny udział w rożnych zabawach. Ponadto przeprowadziliśmy szereg gier, zabaw i konkursów edukacyjnych, którym zawsze towarzyszył uśmiech. Przeprowadzone spotkania potwierdziły, że wakacje nie muszą być nudne, a odrobina wyobraźni i zaangażowania sprzyja pogłębieniu relacji między młodymi osobami, które otwierają się na świat
i innych.

Dzieci a także młodzież codziennie korzystała z bezpłatnego dostępu do internetu, spędzała deszczowe dni grając w gry internetowe i planszowe. Przygotowane formy zajęć nie tylko wypełniały wolny czas, ale również spełniały swoje zadania kulturalne, edukacyjne i wychowawcze.

 


Wakacyjna Liga w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Borkowice

Na obiekcie sportowym Orlik w Ninkowie w czerwcu rozpoczęła się Wakacyjna Liga w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Borkowice. Do rozgrywek przystąpiło pięć drużyn: Ninków, Trójmiasto (Rudno, Wymysłów, Bolęcin), Borkowice, Chlewiska oraz drużyna Termobud. Podczas meczy opiekę sędziowską sprawował Jacek Fidos - lokalny animator na obiekcie Orlik.  Drużyny rywalizowały  między sobą systemem tzw. ,, każdy z każdym”. Z pięciu drużyn zostały wyłonione cztery drużyny , które rozegrały mecze półfinałowe. Wyniki meczów półfinałowych wyglądały następująco:  Ninków-Chlewiska 8:6 oraz Termobud-Trójmiasto: 10:5.

Dnia 28 sierpnia odbyły się mecze finałowe o pierwsze i trzecie miejsce. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Termobud  w składzie: Łukasz Kłak, Krzysztof Zbroszczyk, Ryszard Sionek, Karol Ślęzak, Sławomir Pruchnicki, Mateusz Głogowski, Mateusz Zbroszczyk, Grzegorz Kłak, Marcin Siwonia i Mateusz Sionek, drugie miejsce drużyna z  Ninkowa, trzecie z Chlewisk, czwarte z Trójmiasta i piąte z Borkowic. W imieniu Wójta Gminy Borkowice Roberta Fidosa Sekretarz Gminy Sławomir Tamioła wręczył drużynom dyplomy  oraz piłki, dziękując tym samym za udział i wytrwałość w tegorocznej lidze .

Gmina Borkowice na starej fotografii
Ochotnicza Straż Ogniowa w Borkowicach – 1931 rokZebranie gminne w Borkowicach – 1935 rok

Dembińscy z Borkowic herbu Nieczuja – 1919 rok


Szkoła w Ruszkowicach – 1922 rokKoło Rolnicze ,, Nowość” w Ruszkowicach – 1938 rokPrace polowe w Radestowie -  1936 rok

 

Wykopki w Radestowie – 1938 rok


Patrol Policji Państwowej w drodze do aresztu gminnego w Borkowicach - 1938 rok.
 

INWESTYCJE I REMONTY W SZKOŁACH

 

Okres wakacyjny w placówkach oświatowych to czas wykonywania prac remontowych, porządkowych oraz zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych tak, aby we wrześniu szkoły były gotowe do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W budżetach wszystkich placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borkowice na powyższe cele zabezpieczono kwotę 121 000 zł. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie kolejny rok sukcesywnie trwa wymiana instalacji oświetleniowej w salach lekcyjnych oraz malowanie. Wyremontowano łazienki przebieralnie przy sali gimnastycznej. Zakończono również modernizację kuchni szkolnej. W placówce przygotowywane są obiady dla uczniów Zespołu oraz dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Ninkowie. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach prace remontowe polegały  na przebudowie wydawalni posiłków oraz świetlicy szkolnej. Prace te były kontynuacją rozpoczętej w ubiegłym roku szkolnym modernizacji bloku żywieniowego. Ostatnim etapem będzie zakup do kuchni pieca konwekcyjnego – parowego. Pomalowano również kilka sal lekcyjnych. Na terenie szkoły trwa budowa nowego placu zabaw dla dzieci i siłowni plenerowej dla dorosłych. Obiekty te będą stanowiły kompleks rekreacyjno - sportowy dla wszystkich grup wiekowych, w skład którego jeszcze wchodzą boiska o nawierzchni poliuretanowej i ze sztucznej trawy. Dobiegają końca również przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach. Placówka ta z powodzeniem funkcjonuje w naszej gminie od 2011 r. W roku szkolnym 2016/2017 naukę rozpocznie 117 uczniów z terenu powiatu przysuskiego i szydłowieckiego. W Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie remont zakończono już w lipcu. We wszystkich pomieszczeniach pomalowano ściany i wycyklinowano posadzkę na korytarzu. 16 sierpnia placówka już była gotowa na przyjęcie dzieci. We wszystkich placówkach trwa wymiana zniszczonego wyposażenia. Zakupiono nowe ławki, krzesła, szafy, tablice oraz biurka. Doposażono też szkoły w pomoce dydaktyczne, przede wszystkim w komputery. Najważniejszą inwestycją w oświacie jest zakup drugiego autobusu szkolnego, na który Gmina Borkowice przeznaczyła 135 300 zł. Autobus marki Iveco 100 TEMA E4 będzie służył do dowozu uczniów do Zespołów Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach i Rzucowie. W związku z nowym zapisem w ustawie o systemie oświaty, w którym dodano do zadań statutowych szkoły publicznej obowiązek zapewnienia uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej spełniającej szczegółowe wymagania, Gmina Borkowice pozyskała na ten cel z Ministerstwa Edukacji Narodowej kwotę 5000 zł. Gabinet zostanie utworzony w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie.


Wakacyjny Festyn Rodzinny – Borkowice 2016

31 lipca w niedzielne popołudnie w Borkowicach po raz XVI odbył się Wakacyjny Festyn Rodzinny. Festyn rozpoczął się od występu dzieci  i młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie pod kierunkiem Pani Joanny Łukawskiej w składzie: Kacper Chylicki, Ola Fidos, Małgorzata Noga oraz Monika Jagiełło. Następnie wystąpił zespół SUPRA działający przy Gminny Ośrodku Kultury w Borkowicach pod kierunkiem Pana Dariusza Motyla w składzie: Angelika Szymańska, Karol Świerczyński, Szymon Skuza, Krystian Kaźmierczyk oraz gościnnie Kacper Cichawa. Podczas festynu zaprezentował się również Zespół Akordeonowy ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Ruszkowicach pod kierunkiem Karola Sionka

Uczestnicy festynu bawili się przy muzyce takich zespołów jak: Zespół Śpiewaczy Bieniędzice – Kapela Czesława Golińskiego z Wawrzyszowa, Grupy Łowickiej  Paradise, Cassino oraz Zespółu Players. Gwiazdą tegorocznego festynu był zespół Diadem. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych uczestników. Dzieci mogły skorzystać z darmowego wesołego miasteczka oraz wziąć udział w programie Minionki przygotowanym specjalnie dla nich. Stowarzyszenia działające na terenie Gminy: Klub Seniora, Emeryci i Renciści 50 + oraz Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych ze Smagowa przygotowały pyszne potrawy takie jak: pasty, smalec oraz ciasta. Nieodłącznym elementem festynu była gorąca grochówka, która cieszyła się dużym powodzeniem. Podczas festynu można było obejrzeć strażacki sprzęt czterech jednostek działających na terenie gminy. Pomimo niezbyt sprzyjającej aury  panowała wspaniała atmosfera a każdy z uczestników znalazł cos dla siebie. 

Ponad milion na drogi

21 lipca 2016 roku gmina podpisała umowy na dofinansowanie budowy dróg gminnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego. Umowy podpisał ze strony Urzędu Marszałkowskiego  marszałek Adam Struzik a ze strony gminy wójt Robert Fidos i skarbnik Marlena Tarka-Indyka. Dofinansowanie obejmuje budowę  drogi Bolęcin-Janów o długości 2,2 km w kwocie 950 tyś. zł oraz drogę ul. Cicha w Borkowicach o długości 600m w kwocie 160 tyś. zł Ogólny koszt budowy tych dwóch dróg gminnych wyniesie 1,8 mln złotych. Inwestycja dot. Przebudowy  ul. Cichej w Borkowicach polegać będzie na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej. Zostanie również wykonane odwodnienie drogi za pomocą rowów otwartych i cieku wodnego oraz kolektora odwadniającego. Inwestycja dot. Przebudowy drogi gminnej Janów-Bolęcin polegać będzie na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonane zostanie odwodnienie drogi za pomocą rowów otwartych i cieku betonowego. Droga będzie stanowić połączenie miejscowości Bolęcin z drogą wojewódzką 749 w miejscowości Janów. Bolęcin jest jedyną wioską w gminie nie posiadającą asfaltowej drogi.

500+  w Gminie Borkowice

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.  z 2016r. poz.195), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach  informuje, iż od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r. wpłynęło 218 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  w tym 184 na pierwsze dziecko, dla rodzin w których dochód nie przekracza 800zł netto na osobę lub 1200zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko).W przypadku osób, które złożyły wnioski w ustawowym terminie od 01.04.2016r.   do 01.07.2016r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane było na okres od 01.04.2016r. do 30.09.2017r. Po tym terminie prawo do w/w świadczenia ustala się począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Wnioski można składać w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, w formie papierowej jak również elektronicznej. Dotychczas do tutejszego ośrodka wpłynęło 208 wniosków w formie papierowej i 10 przesłanych elektronicznie.W przypadku 5 rodzin zwrócono się do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o ustalenie czy w w/w przypadku mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W ciągu trzech miesięcy realizacji zadania świadczenie wychowawcze zostało wypłacone dla 491 dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Borkowice. Łączna liczba wypłaconych świadczeń od 1 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2016r.  to 1404 na  kwotę  700 346,40 zł. Średnia miesięczna kwota wypłaconych świadczeń wynosi 233 448,00zł.

 

Gminne inwestycje

Zaplanowane na 2016 rok inwestycje są  na bieżąco realizowane. Do tej pory wykonano monitoring ujęć wody w Borkowicach i Ninkowie, zakupiono działkę na Krakowej Górze na potrzeby Gminy. Wykonano projekt modernizacji zbiornika wodnego w Radestowie. W Rzucowie wykonano wymianę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wandów. W trakcie realizacji jest modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borkowicach ul. Górna. Na realizacje tej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100 tyś. zł. Na potrzeby oświaty zakupiono autobus szkolny marki IVECO.Trwają prace przy budowie boiska trawiastego i siłowni plenerowej w Wymysłowie oraz placu zabaw i siłowni przy szkole w Borkowicach. Na te obiekty gmina pozyskała 150 tyś. zł z Ministerstwa Sportu. Gmina przygotowuje się do modernizacji oświetlenia drogowego w ośmiu sołectwach: Rudnie, Wymysłowie, Bolęcinie, Zdonkowie, Ninkowie, Woli Kuraszowej, Niskiej Jabłonicy i Rusinowie. Na ten cel gmina otrzyma pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Stare oprawy rtęciowe i sodowe zostaną wymienione na nowoczesne oprawy typu LED. W czerwcu zakupiono na potrzeby gminy kosiarkę bijakową do wykaszania poboczy dróg gminnych. Z dotacji gminnej wykonano remont budynku Gminnego Klubu Sportowego RuszCovia. Trwają przygotowania do realizacji takich zadań inwestycyjnych jak: projekt techniczny wodociągu na Goworku, odnowienie tablic informacyjnych w Borkowicach i Rzucowie, zakupu pieca konwencyjno-parowo- elektrycznego na stołówkę szkolną, modernizacji zbiornika wodnego w Smagowie, projektu budowy obiektów rekreacyjno- sportowych w Ruszkowicach i Politowie.

 

Budynek GKS RuszCovia

 

Boisko wielofunkcyjne w Rzucowie

 

Modernizacja ul. Górnej w Borkowicach
WYCIECZKA KRAKÓW - ZAKOPANE

Piękno Tatr przyciąga każdego lata tysiące turystów.
W dniach 28-30 czerwca 2016r. GOK i GBP w Borkowicach zorganizowały dla dzieci i młodzieży trzydniową wycieczkę trasą Kraków – Zakopane. Choć trzeba przejechać wiele kilometrów, mamy nadzieję, że ta wycieczka pozostanie 
w pamięci wszystkich uczestników.  

Pierwszym punktem docelowym było zwiedzanie Krakowa. Spacerując po Rynku pod opieką przewodnika, wszyscy podziwiali Sukiennice, Ratusz oraz pomnik słynnego wieszcza Adama Mickiewicza. Później udaliśmy się
do muzeum znajdującego się w podziemiach  Rynku Krakowskiego. Przewodnik ciekawie opowiadał o wykopaliskach archeologicznych, gdzie obok prawdziwych eksponatów otaczały nas  makiety  oraz inne  multimedialne przekazy. Podczas zwiedzania Wzgórza Wawelskiego, uczestnicy podziwiali renesansowy dziedziniec na Zamku Królewskim, Katedrę oraz
podziemia - miejsce spoczynku królów, książąt oraz bohaterów narodowych. Ostatnim  punktem zwiedzania Krakowa był Smok Wawelski. Pod koniec dnia ruszyliśmy do miejsca zakwaterowania - w Białym Dunajcu. Po dotarciu do pensjonatu dzieci udały się na kolację i zasłużony odpoczynek w pokojach.

 

 

Następnego dnia wraz z sympatyczną przewodniczką, w pocie czoła ruszyliśmy trasą Tatrzańskiego Parku Narodowego – Doliną Kościeliską.  Dużym wyzwaniem dla nas okazało się przejście Jaskinią Mroźną, która dostarczyła dzieciom mnóstwo wrażeń i adrenaliny. W drodze powrotnej do pensjonatu udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Po powrocie zjedliśmy obiadokolację,  a następnie pojechaliśmy na baseny termalne - „Gorący Potok” w Szaflarach. Tam wszyscy mieli okazję zregenerować siły po wyczerpującym dniu. Mogli popływać i wyszaleć się w wodzie pod bacznym okiem ratowników Trzeciego dnia wspólnie z przewodniczką  wybraliśmy się do Zakopanego, zobaczyliśmy skocznię  „Wielka Krokiew”, po czym wjechaliśmy kolejką linowo - terenową na Gubałówkę, skąd mogliśmy podziwiać niesamowite krajobrazy. Zjazd odbył się wyciągiem krzesełkowym – Butorowy Wierch. Jednym z punktów programu wycieczki była wizyta na góralskim targu. Można było zakupić tam oscypki, zrobić pamiątkowe zakupy podczas spaceru po najsłynniejszej ulicy Zakopanego – Krupówkach.


Za wsparcie finansowe naszej wyprawy składamy serdeczne podziękowanie władzom Gminy Borkowice  Podczas tej wycieczki mogliśmy się wiele nauczyć oraz zobaczyć dużo pięknych zakątków. Dzięki wspaniałej pogodzie plan wycieczki został w pełni zrealizowany. Wyjazd dostarczył dzieciom i młodzieży wiele nowych i ciekawych doznań, wróciliśmy do domu w cudownych nastrojach z głową pełną wspomnień.


Wakacje trwają dalej zapraszamy do udziału z wyjazdach oraz zajęciach proponowanych przez GOK i GBP w Borkowicach.
 
Zwycięstwo Strażaków Ochotników  z Borkowic

W niedzielę 19 czerwca w Wieniawie odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach brało udział łącznie 13 jednostek OSP z powiatu przysuskiego w tym strażacy ochotniczy z Gminy Borkowice z trzech  jednostek: Ninkowa, Borkowic oraz Rzucowa.  Zawody składały się z dwóch konkurencji : sztafeta 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Jednostka OSP z Borkowic w składzie: Kamil Sikora, Sebastian Sikora, Karol Sikora, Sobczak Adam, Raczyński Kamil, Gruchot Kamil, Filip Traczyk pod dowództwem dh Roberta Siudka uzyskała w ćwiczeniu bojowym najlepszy czas 35,20 sekund a w sztafecie 58,80 sekund klasyfikując  się tym samym na pierwszym miejscu. Drużyna z Rzucowa zajęła  10 miejsce zaś z  Ninkowa 12. Serdecznie gratulujemy.

Konkurs Talentów

10 czerwca 2016 r. w ZSO w Rzucowie odbył się II Szkolny Konkurs Talentów. Do konkursu zgłosiło się 21 uczestników, którzy rywalizowali w pięciu kategoriach: śpiew, plastyka, recytacja, robótki ręczne i gimnastyka.

Prezentacja talentów przebiegała zgodnie z wylosowaną wcześniej kolejnością. Serca publiczności i jury podbił najmłodszy uczestnik Kacper Chylicki, który zaśpiewał z pasją piosenkę Enej. W tej samej kategorii laury zebrały Monika Jagiełło, Małgosia Głuch i Angelika Szymańska. Najpiękniej zagrała Aniela Kaźmierczyk. Najlepszą gimnastyczką okazała się Natalia Głuch. Mistrzynią robótek ręcznych Została Asia Prasowska. W kategorii recytacja najlepsza była Celina Kaźmierczyk. I miejsce za prace plastyczne otrzymała Małgorzata Głuch.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami, a swoje zdolności wokalne zaprezentują podczas Festynu Rodzinnego w Borkowicach.

Pomysłodawczynią i organizatorką konkursu była pani Jolanta Kinas – Plaskota. 

Bo w Krajnie jest fajnie!

 

13.VI.2016 r. uczniowie PSP w Rzucowie udali się na wycieczkę do Parku Rozrywki i Miniatur w Krajnie, który położony jest w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego u podnóża Łysicy.

Spacerując kilometrową ścieżką zobaczyliśmy najpiękniejsze obiekty architektoniczne i cuda natury z całego świata. Wycieczkę zaczęliśmy przy miniaturze watykańskiej Bazyliki Św.Piotra, a skończyliśmy pod wulkanem Etna.

Następnie udaliśmy się do Lunaparku , gdzie czekały na nas place zabaw, łódeczki, kule wodne, labirynt, zjeżdżalnia w kształcie Stacji Kosmicznej, dmuchane zamki. Skorzystaliśmy ze specjalności kuchni miejscowej restauracji. Kupując pamiątki podziwialiśmy gadające papugi. Pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły. Wycieczkę zorganizowały panie: Jolanta Kinas- Plaskota i Joanna Niewęgłowska.


 

 Szkoła Zaangażowana Społecznie

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie od kilku lat współpracuje z Polską Akcją Humanitarną i UNICEF wspólnie realizując projekty edukacyjne. Celem podejmowanych działań jest przekazanie uczniom wiedzy na temat problemów współczesnego świata, kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, uwrażliwianie na krzywdę ludzką. Szkoła brała udział w różnorodnych akcjach i przedsięwzięciach: „Studnia dla Południa”, „Niosę Pomoc”, „Wszystkie kolory świata”- III edycja, „Pomóżmy dzieciom w Nepalu wrócić do szkoły”, „Mali uczniowie idą do szkoły”.

Doceniając zaangażowanie całej społeczności szkolnej Polska Akcja Humanitarna  przyznała naszej szkole tytuł „ Szkoły, która Niesie Pomoc” a UNICEF certyfikat „Placówki Zaangażowanej Społecznie w r. szk. 2015/2016”.

 

 


 

Aktywna biblioteka

Maj i czerwiec to miesiące, w których Bibliotekę Publiczną w Borkowicach   odwiedziły dzieci z klas 0-3 z PSP w Borkowicach, przedszkolaki SP z Ninkowa i przedszkolaki od sióstr Benedyktynek z Borkowic. Głównym celem tych spotkań z dziećmi było promowanie  czytelnictwa, podkreślenie roli książki w życiu każdego człowieka. Dzieci poznały  magiczne miejsce, w którym jest tak dużo różnorodnych książek oraz pracę bibliotekarek. Najmłodsze  dzieci wysłuchały bajkę czytaną na głos, odgadywały zagadki o postaciach z bajek i wykonywały piękne prace plastyczne. Dla starszych dzieci przygotowana została prezentacja multimedialna dotycząca budowy książki. Dzieci samodzielnie uzupełniały  karty  pracy, uzupełniając  brakujące elementy książki.

Dla większości dzieci była to pierwsza wizyta wśród tak wielkiego księgozbioru. Zauważyłyśmy duże zainteresowanie książką. Dużo dzieci podczas tego spotkania wyszło z wybraną przez siebie książeczką. Dzieci złożyły obietnicę, że niedługo wrócą do biblioteki, która nazwały wielką krainą książek.

Wszystkim dzieciom i rodzicom życzymy w czasie czytania książek słonecznych pełnych przygód wakacji . Serdecznie zapraszamy wszystkich do naszej biblioteki. Obiecujemy, że po wyjściu od nas nikt nie będzie się nudził.    

NADANIE IMIENIA „ANTONINEK” PRZEDSZKOLU SIÓSTR BENEDYKTYNEK MISJONAREK W BORKOWICACH

 

Dzień 11 czerwca 2016 roku był dla nas szczególnym czasem świętowania i radości, miała bowiem miejsce uroczystość nadania imienia przedszkolu prowadzonemu przez Siostry w Borkowicach. Od tego dnia Przedszkole Niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Borkowicach otrzymało imię „Antoninek” ze świętem patronalnym 13 czerwca w liturgiczne wspomnienie Św. Antoniego z Padwy.

Uroczystość nadania imienia rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Borkowicach, na którą przybyły nasze przedszkolaki ze swoimi rodzicami, Siostry i wszyscy zaproszeni goście - władze lokalne, przedstawiciele oświaty, dyrektorzy lokalnych ośrodków.

Po Mszy Świętej przed wejściem do przedszkola odbyło się uroczyste odczytanie Aktu nadania imienia, którego dokonała w imieniu Przełożonej Generalnej Sióstr – Jej zastępczyni s. Wikaria Krystiana Chojnacka, następnie miało miejsce poświęcenie obrazu Św. Antoniego – namalowanego specjalnie na tę okazję przez Panią Patrycję Winiarską z Ninkowa, wspólna modlitwa i oddanie się dzieci pod opiekę św. Antoniego oraz odśpiewanie Hymnu przedszkola ułożonego przez nasze Siostry.

Po zawieszeniu obrazu w przedszkolu wszyscy udaliśmy się do sali teatralnej, gdzie zostało przedstawione historyczne tło powstania naszego przedszkola i jego nazwy przez s.Teresę Wolską. Na koniec oficjalnych części naszej uroczystości odbyło się niezwykłe przedstawienie „Kopciuszek” w wykonaniu rodziców naszych przedszkolaków. Nasi Kochani Rodzice sprawili naszym wychowankom i nam wspaniałą niespodziankę. Cóż rzec, a właściwie napisać... rewelacyjna obsada, reżyseria, scenografia i ludzie:). Wszystkie dzieci i zaproszeni goście byli zachwyceni. Cudni aktorzy, wspaniałe przedstawienie, śmiech do łez, radość dzieci i bajkowe wspomnienia – bezcenne, pozostaną w nas na długo. W bardzo radosnych nastrojach ruszyliśmy na wspólne biesiadowanie, grillowanie i tańcowanie na Chwałę Bogu. 

A dlaczego i skąd właśnie takie imię „Antoninek”?

Pierwsza przyczyna jest bardzo oczywista – wspomniał o niej ks. Proboszcz Marek Lurzyński podczas kazania, że to sam Św. Antoni 370 lat temu wybrał sobie Borkowice na miejsce czci wiernych i chciał tu pozostać, od połowy XVII w. w słynącej cudami figurze w naszym kościele. Ks. Ja Wiśniewski pisząc o historii cudownej rzeźby św. Antoniego wspomina moment, gdy górnik Hilary Mala z Niechwalowa pod Kielcami wydobył trzy ołowiane bryły. Na polecenie pana starosty Czechowskiego, wyrzeźbiono figury trzech świętych. Gdy już wizerunek Matki Bożej znalazł miejsce w bazylice katedralnej przy chrzcielnicy w Kielcach, a św. Barbary na Karczówce, szukano miejsca dla rzeźby św. Antoniego.

„Sam nie wiedział, gdzie posłać, czyniono więc próby.

Wprzągnięto parę wołów do woza z figurą

Wymawiano kościoły i parafię, którą

Antoni pragnie obrać za tron dla swej chwały,

Lecz woły, jak zaklęte, z miejsca nie ruszały…

Na próżno wymawiano bliższe okolice.

            Dopiero, gdy ktoś wspomniał wioskę Borkowice,

            Ruszyły raźno z miejsca oba woły razem.

            Jakby szły za natchnieniem i boskim rozkazem,

            Więc konika wprzągnięto i nim zamiast parą

Ruszył z Kielc do Borkowic Mala z swą ofiarą”.

(Ks. Jan Wiśniewski, Historia figury św. Antoniego w Borkowicach)

Wierni Borkowic i okolicy nigdy nie zawiedli się, polecając swe troski i potrzeby wstawiennictwu św. Antoniego. Świadczą o tym liczne wota i zaufanie do tego Świętego. Wydaje się, że już fakt kultu, jaki w Borkowicach odbiera przez 370 lat święty Antoni byłby wystarczającym motywem, aby jego opiece i patronatowi powierzyć przedszkole, które znajduje się na terenie parafii.

Jest jednak jeszcze druga przyczyna nadania przedszkolu imienia „Antoninek”, a dla nas jako benedyktynek misjonarek równie ważna i odnosząca się do życia i historii Zgromadzenia. Placówka w Borkowicach była pierwszą w granicach dzisiejszej Polski placówką Sióstr (grudzień 1939 roku kiedy to przybyły tu pierwsze nasze Siostry), według zapisów ks. Jana Wiśniewskiego, dom zakonny był poświęcony św. Antoniemu.

Nazwa Przedszkola „Antoninek” jest nawiązaniem do historii Zgromadzenia. W okresie międzywojennym tak nazywał się Dom Dziecka w Kowlu, z którego Siostry zostały wypędzone przez sowieckie władze. Kontynuacja tej nazwy jest hołdem dla wszystkich Sióstr, które poświęcały się pracy opiekuńczo-wychowawczej na Kresach, a nam przypomina, że jesteśmy kontynuatorkami duchowego dziedzictwa i charyzmatu Zgromadzenia.

Wybór patrona to ważna decyzja w życiu jednostki i społeczności. Taką społecznością - rodziną - jest przedszkole. Rodzice z zaufaniem i otwartością powierzają nam swój najcenniejszy skarb – dziecko. My, jako wychowawcy, mamy zaszczyt uczestniczyć w jego życiu, ważne są więc wartości jakie towarzyszą naszym wzajemnym relacjom.

Patron, którego imię nosi nasze przedszkole kierował się w życiu wartościami – POKÓJ i DOBRO, PRACA i NAUKA. Są to wartości bliskie także nam jako benedyktynkom misjonarkom. Tymi wartościami od wielu lat staramy się kierować w naszej posłudze dzieciom i to one wyznaczają kierunek naszych starań wychowawczych: od domów dziecka - dawniej na terenach Ukrainy, do przedszkoli, szkół, ośrodków wychowawczych w Polsce i poza granicami - dziś.

Święty Antoni z Padwy, którego przedszkole obiera za patrona, będzie nas odtąd prowadził, towarzyszył w naszym codziennym przedszkolnym życiu.

Wspomniana uroczystość nadania imienia św. Antoniego – „Antoninka” odnowionemu przedszkolu jest piękną kontynuacją misji sióstr i wpisaniem jej w kult św. Antoniego z Padwy, który w Borkowicach trwa od połowy XVII w.

  

DZIEŃ DZIECKA

W ramach tegorocznego Dnia Dziecka Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach zorganizowały festyn dla najmłodszych dzieci, w którym uczestniczyły dzieci z przedszkola w Ninkowie oraz Szkoły Podstawowej w Rzucowie. Dzieci spędziły ten dzień na wesołej zabawie integrując się ze sobą w trakcie wspólnych gier, konkursów i zabaw tanecznych. Każde dziecko otrzymało baloniki  oraz słodki poczęstunek. Ochotnicza Straż Pożarna z Borkowic zrobiła dzieciom pokaz gaszenia  oraz sprzętu strażackiego. Dzieci wykazywały bardzo duże zainteresowane  sprzętem i samochodem strażackim. Wszystkie dzieci w tym dniu były radosne i szczęśliwe.

 


 

 

  

OGŁOSZENIE

 

Lokalny Animator Sportu oraz Urząd Gminy w Borkowicach zapraszają  drużyny 6-osobowe do wzięcia udziału w Lidze Piłki Nożnej, która odbędzie się na obiekcie Orlik w Ninkowie . Drużyny należy zgłaszać do 16.06.2016 r. pod numerem telefonu: 503 920 993.

                                                                                                                                /-/ Robert Fidos
 

MAJÓWKA NA KRAKOWEJ GÓRZE

1050  rocznica chrztu Polski 

 

 

W dniu 29.05.2016r.  po raz czternasty odbyła się Majówka na Krakowej Górze, rodzinna impreza promująca zdrowy styl życia pod hasłem  „Nie ulegamy nałogom – żyjemy zdrowo”. Majówka rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Świętego Krzyża   w Borkowicach.  Po uroczystej mszy świętej odprawionej przez  ks. Marka Lurzyńskiego  procesja udała się na Krakową Górę  śpiewając pieśni religijne. Przybyłych gości przywitał gospodarz gminy, wójt Robert Fidos  - historyk, regionalista.  Już po raz drugi w majówce udział wzięła  Chorągiew Rycerska Ziemi Sandomierskiej,  jedno z najstarszych  i najbardziej doświadczonych bractw rycerskich w Polsce. W swoim programie przedstawili  inscenizację chrztu wojów Mieszka I w obecności księcia  i jego żony Dobrawy , której towarzyszyła drużyna czeskich wojów.  Uzupełnieniem tej inscenizacji były pokazy tańca dawnego oraz sprawności bojowej drużyny Mieszka I.  W rolę Komesa grodu sandomierskiego wcielił się prezes grupy rycerskiej Pan Karol Bury. By uświetnić 1050 rocznicę chrztu Polski rycerze oddali salwę honorową z broni palnej.  Licznie przybyli goście nagrodzili gromkimi brawami występy tej grupy. Wszyscy uczestnicy rodzinnej majówki skosztować mogli regionalnych potraw przygotowanych przez  organizatorów. Organizatorami Majówki byli: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  i Promocji Gminy Borkowice,  Parafia pw. Świętego  Krzyża w Borkowicach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borkowicach,  Zespół Szkół Ogólnokształcących   w Borkowicach, 5 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Emilii Plater, Urząd Gminy  oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach, Ochotnicza Straż Pożarna   w Borkowicach, Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach, Gminna Biblioteka Publiczna  w Borkowicach, Klub Emeryci i Renciści 50+  oraz Klub Seniora.

     


Ocalić od zapomnienia

 

20 maja 2016 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzucowie otrzymała imię Nauczycieli Tajnego Nauczania. Uroczystość rozpoczęła się msza świętą , na której proboszcz parafii ks. Piotr Mucha, dokonał uroczystego poświęcenia sztandaru szkoły. Następnie uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły i zaproszeni goście przemaszerowali do szkoły. Przed tablicą upamiętniającą nazwiska 10 nauczycieli tajnego nauczania w Rzucowie oraz nauczycieli uczestników ruchu oporu w latach 1939-1945 odbył się apel. Orkiestra wojskowa odegrała hymn państwowy, złożono wiązanki i zapalono znicze. W sali gimnastycznej p. dyrektor Agnieszka Powideł przywitała przybyłych gości: ks. Piotra Muchę – proboszcza parafii w Rzucowie, pana Zbigniewa Gołąbka – radnego Województwa Mazowieckiego, Sławomira Broniarza – prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, Tomasza Korczaka – prezesa Okręgu Mazowieckiego  Związku Nauczycielstwa Polskiego, Jana Gawrysia – członka Zarządu Powiatu, Waldemara Cichawę – członka Zarządu Powiatu i dyr. ZSO w Borkowicach, Roberta Fidosa – Wójta Gminy Borkowice, Tadeusza Wojcieszka – syna Józefy Wojcieszek – nauczycielki tajnego nauczania, Pawła Plaskotę – wiceprezesa Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Przysusze wraz z całym Zarządem Oddziału, Tomasza Zdrala- przewodniczącego Rady Gminy w Borkowicach wraz z całą Radą Gminy, Grzegorza Chylickiego – sekretarza Gminy Chlewiska oraz wszystkich przybyłych gości.

Następnie Rada Rodziców przekazała sztandar społeczności szkolnej. Pan Tomasz Zdral odczytał uchwałę Rady Gminy z dn. 30 marca 2016 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Rzucowie.  Przemówienia wygłosili prezes ZNP – pan Sławomir Broniarz, radny Województwa Mazowieckiego, p. Zbigniew Gołąbek, Wójt Gminy Borkowice – Robert Fidos, przewodniczący Rady Gminy Tomasz Zdral oraz syn p. Józefy Wojcieszek, nauczycielki zaangażowanej w tajne nauczanie w Rzucowie p. Tadeusz Wojcieszek. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru program artystyczny w wykonaniu uczniów PSP i PG w Rzucowie pozwolił przenieść się w lata wojny i poznać gorzki smak zgłębiania wiedzy w atmosferze strachu, niepewności i czyhającej śmierci. Poszczególne sceny inscenizacji, której scenariusz napisali- była nauczycielka języka polskiego p. Danuta Skalska i wójt Gminy Borkowice p. Robert Fidos, prezentowały lekcje języka polskiego i historii prowadzone w różnych warunkach wojennej rzeczywistości. Szczególnie poruszającą była scena złożenia przysięgi przez nauczycieli zaangażowania w tajne nauczanie. Łzy wzruszenia wywarły sceny przedstawiające niemieckich okupantów wkraczających w progi szkoły, niszczących polskie książki i symbole narodowe oraz słowa finałowej piosenki ,, My mamy szczęście, że w tym momencie żyć nam przyszło w kraju nad Wisłą” w wykonaniu najmłodszej uczennicy – Celinki Kaźmierczyk. Nadanie imienia Nauczycieli Tajnego Nauczania PSP w Rzucowie to hołd złożony nauczycielom i uczniom, którzy z narażeniem życia przekazywali i zdobywali wiedzę, bo jak pisze noblistka Wisława Szymborska: ,, Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne dziękują wszystkim, którzy swa obecnością uświetnili uroczystość nadania imienia Nauczycieli Tajnego Nauczania PSP w Rzucowie. Szczególne podziękowania kierujemy do Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Przysusze za finansowe wsparcie.

 

 
 

Ułani w Bolęcinie

30 kwietnia mija 76 rocznica śmierci majora Henryka Dobrzańskiego – Hubala. Po raz ósmy Stowarzyszenie Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala, Świętokrzyski Szwadron Kawalerii Ochotniczej im. Henryka Dobrzańskiego Hubala w barwach 13 Pułku Ułanów Wileńskich, 11 Pułk Ułanów z Ciechanowa oraz Szwadron Ziemi Radomskiej w barwach 11 Pułku Legionowych zorganizowali rajd konny  w związku z obchodami ,, Dnia pamięci o mjr. Hubalu”. Rajd rozpoczął się w Skłobach przy pomniku ofiar pacyfikacji wsi, następnie przez Hucisko, Ruski Bród, Bolęcin, Przysuchę, Drzewicę do Anielina.  Podczas rajdu uczestnicy oddawali hołd poległym w latach 1939-45, śpiewali patriotyczne pieśni oraz wspominali sylwetkę majora Hubala. Na teren gminy Borkowice wjechali w okolicach Bolęcina, zatrzymując się na rozdrożu dróg przy krzyżu postawionym w 1933 roku przez Józefa Berdygę. Na krzyżu widnieje napis: ,, Na chwałę Jezusa i Matki Bożej Królowej Polski”. Obecnie odnowionym krzyżem opiekują się jego wnukowie Józef i Henryk Berdyga. 12 i 13 listopada 1939 r. oddział majora Hubala stanął na postój w Długiej Brzezinie – wsi należącej wówczas  do Gminy Borkowice. Wtedy to Hubal nawiązał współpracę z proboszczem w Ruskim brodzie ks. Edwardem Ptaszyńskim oraz Józefem Madejem członkiem Batalionów Chłopskich. W Borkowicach pomocy Hubalowi udzielił ks. kpt. Walenty Ślusarczyk wikary ks. Jana Wiśniewskiego. Dostarczył oddziałowi Hubala konie, broń, amunicję, mundury, koce, żywność i owies dla koni. Kilku żołnierzy z 87 osobowego oddziału Narodowej Organizacji Wojskowej ks. Ślusarczyka wstąpiło do oddziału Hubala. Byli to Józef Słoń z Bryzgowa, ks. E. Ptaszyński i Józef Madej z Ruskiego Brodu, Czesław Strzelecki z Ninkowa i wielu innych. Ścisły kontakt z Hubalem utrzymywał nadleśniczy  lasów borkowickich  ppor. Antoni Halladin. Pewnej nocy Hubal przyjechał do plebani w Borkowicach przez Rudno, Bolęcin by podziękować osobiście ks. J. Wiśniewskiemu i ks. W. Ślusarczykowi za pomoc udzieloną oddziałowi. 30 marca 1940 r. na pograniczu gmin Chlewiska i Borkowice rozegrała się zwycięska dla oddziału Hubala bitwa pod Huciskiem. Pamięć o tych wydarzeniach jest do dziś żywa. W Rudnie utworzone zostało Stowarzyszenie na rzecz budowy pomnika majora Hubala. Jego celem jest upamiętnienie pobytu majora Hubala w gminie Borkowice.

 

 

WYCIECZKA EMERYTÓW I RENCISTÓW „50 +” POD HASŁEM „GŁOS SENIORA DLA JUNIORA”

W dniu 11.05.2016r. Emeryci i renciści „50 +” z terenu gminy Borkowice wzięli udział w wycieczce pod hasłem „Głos seniora dla juniora”, promującej zdrowy styl życia. Celem wyjazdu było przede wszystkim promowanie zdrowego stylu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego. Wyjazd ten był okazją do zintegrowania się osób starszych, wspólnych rozmów oraz przełamaniem stereotypów, że starość musi być nudna. Grupa licząca 50 uczestników w pierwszej kolejności zwiedziła Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie. Następnie uczestnicy zwiedzili dom urodzenia Fryderyka Chopina wraz z otaczającym go parkiem w Żelazowej Woli. Ostatnim etapem zwiedzania był Niepokalanów, gdzie wycieczkowicze obejrzeli Panoramę Tysiąclecia Państwa Polskiego i Misterium Męki Pańskiej. Wyjazd zakończył się majówką w Sanktuarium w Niepokalanowie. 

Nie obyło się bez śpiewów i konkursów karaoke w autokarze, w których seniorzy chętnie brali udział. Śpiewano różnorodny repertuar począwszy od pieśni religijnych, przyśpiewek ludowych po patriotyczne pieśni.

Podczas wyjazdu panowała wspaniała, przyjazna atmosfera a seniorzy już  planują w najbliższym czasie wspólny wyjazd z młodym pokoleniem.

Wszyscy szczęśliwie wrócili na miejsce, pełni uśmiechu i niezapomnianych wrażeń. 

Uczestnicy wycieczki dziękują Wójtowi Gminy Borkowice oraz Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkowicach za umożliwienie zwiedzania tak ciekawych miejsc naszej małej ojczyzny.
Udane zawody

Dominik Kłak – zapaśnik  trenujący na co dzień w Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie Sportowym Platan Borkowice brał udział w następujących zawodach:

- w dniach od 29.04.2016 r. – do 01.05.2016 odbyła się XXII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych Warmia-Mazury 2016  w stylu klasycznym. Zawodnik zajął V  miejsce w kategorii 100 kg.

- w dniach 06-08.05.2016 r. w Lidzbarku Warmińskim odbyły się zawody w zapasach w stylu wolnym. Dominik  w wadze 85 kg zajął V miejsce.

Zawodnik łącznie uzyskał 10 punktów dla Klubu we współzawodnictwie dzieci i młodzieży.


Święto Strażaków Ochotników

15 maja w Borkowicach odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka.

Strażacy Ochotnicy z czterech jednostek z terenu Gminy Borkowice tj.: Woli Kuraszowej, Rzucowa, Ninkowa i Borkowic zebrali się przed strażnicą w Borkowicach. W kolumnie marszowej wraz ze sztandarami prowadzeni przez komendanta OSP dh Roberta Siudka przemaszerowali do Kościoła. Mszę świętą w intencji strażaków odprawili ks. Marek Lurzyński oraz Damian Czubak. Podczas kazania Ks. Marek podkreślił szczególną rolę strażaków w społeczeństwie oraz zaangażowanie w bezinteresowną  służbę ratowania zdrowia i życia.  Po mszy strażacy przemaszerowali do Gminnego Ośrodka Kultury  aby tam wraz z przedstawicielami władz gminy uczcić szczególny dla nich dzień. Wójt Robert Fidos podziękował ochotnikom za dotychczasową służbę oraz złożył najlepsze życzenia z okazji Dnia Strażaka.

 
Sukces naszej uczennicy

W dniu  22.04.2016. r. odbyły się XVIII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Indywidualnych  Biegach Przełajowych w Ostrołęce.

Szkołę Podstawową w Borkowicach reprezentowała Anita Sikora uczennica kl. VI , która biegła na dystansie 800 metrów (rocznik 2003) i zajęła IV miejsce.

Jest to ogromny sukces Anity na szczeblu wojewódzkim, tym bardziej , że w roczniku 2003 dziewcząt startowało ponad 70 uczennic. Życzymy dalszych sukcesów oraz zdrowej sportowej rywalizacji. Nowy Urząd Gminy otwarty!

20 kwietnia odbyło się uroczyste oddanie do użytku i poświęcenie  nowego Urzędu Gminy. Uroczystość rozpoczęła się wysłuchaniem hymnu państwowego i podniesieniem flagi państwowej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Krzysztof Murawski – reprezentujący Wojewodę Mazowieckiego, Zbigniew Gołąbek reprezentujący Marszałka Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Marian Niemirski starosta przysuski, Tomasz Matlakiewicz wicestarosta, Jan Gawryś członek zarządu powiatu, Tadeusz Tomasik- burmistrz miasta i gminy Przysucha, Wójtowie gmin powiatu przysuskiego: Władysław Czarnecki, Marek Klimek, Marian Kmieciak, Piotr Papis, Krzysztof Sobczak, Krzysztof Urbańczyk, wójt gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, Tadeusz Gruszczyński – powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, Jolanta Wilk- dyr. powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, Dariusz Ambrożek – dyrektor powiatowego zarządu dróg, Sławomir Rek – p.o. komendanta powiatowego Policji, Bogumił Ferensztajn, ks. Marek Lużyński, ks. Piotr Mucha, s. Jadwiga Wyszyńska – przełożona klasztoru s. Benedyktynek, Marianna Biernat,  radni Rady Gminy z przewodniczącym Tomaszem Zdralem, sołtysi, druhowie OSP, kierownicy jednostek organizacyjnych, emerytowani pracownicy administracji samorządowej, byli przewodniczący Rady Gminy – Marian Głuch i Waldemar Skalski, prezesi stowarzyszeń, klubów sportowych, klubu seniora, ZHP, pracownicy UG, USC,GOPS, oraz licznie zebrani mieszkańcy gminy. Po wysłuchaniu hymnu państwowego wójt gminy Robert Fidos w krótkim przemówieniu przedstawił historię samorządu gminy Borkowice, jego sukcesy i zamierzenia. W swoim wystąpieniu wspomniał wójta gminy w latach 1934-39 Janusza Łąckiego, oficera Wojska Polskiego zamordowanego przez NKWD w Katyniu oraz sekretarza gminy Mieczysława Chojnowskiego ps. ,, Dąb”, który w latach 1939-43 był komendantem placówki ZWZ-AK Borkowice. Gmina Borkowice jako jednostka samorządowa powstała w 1864 roku. W 1910 r. w czasach zaboru rosyjskiego wybudowany został budynek Urzędu Gminy, który służył mieszkańcom przez 106 lat i stał się obiektem mało funkcjonalnym i nie odpowiadającym współczesnym standardom nowoczesnego urzędu. Gmina w obecnych granicach funkcjonuje od 1973 roku. Naczelnikami gminy do 1990 roku byli Andrzej Włodarczyk, Włodzimierz Dłużewski i Józef Berdyga. Wójtami gminy w latach 1990-2010 byli Lech Fidos i Tadeusz Bilski. Wśród największych sukcesów gminy wójt wymienił utworzenie pierwszej w powiecie szkoły artystycznej – szkoły muzycznej I stopnia w Ruszkowicach. Następnie podziękował wszystkim zebranym za współpracę z gminą oraz dobrą atmosferę we wzajemnych relacjach. Po wystąpieniu wójta głos zabrali: Krzysztof Murawski kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Marian Niemirski starosta przysuski oraz Zbigniew Gołąbek, który wręczył wójtowi list gratulacyjny Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Po przecięciu biało czerwonej wstęgi ks. Marek Lurzyński w asyście ks. Piotra Muchy poświęcił nowy Urząd Gminy. Zaproszeni goście mogli zapoznać się z obiektem oraz udali się na poczęstunek do sali konferencyjnej. Budynek w którym powstał Urząd Gminy wybudowany został w 1977 roku z funduszy NFZ oraz składek mieszkańców. Do 2012 roku pełnił funkcję ośrodka zdrowia. W 2014 roku gmina wykonała modernizację kotłowni oraz przykanalik przyłącza kanalizacji sanitarnej. Projekt adaptacji budynku na Urząd Gminy wykonało Architektoniczne Biuro Projektowe Andrzeja Pawlika. W 2015 roku firma ARCHIBUD Małgorzata Pluta wykonała modernizację budynku obejmującą: przebudowę pomieszczeń wewnętrznych, nową klatkę schodową, schody wejściowe z zadaszeniem, malowanie elewacji, wykonano nową więźbę dachową i pokrycie, wykonano instalację wodno- kanalizacyjną, CO, elektryczną, alarmową, telewizyjną, internetową  i odgromową. Wartość wykonanych prac wyniosła 327 500,00 zł brutto. Przeprowadzono niezbędne odbiory techniczne, sanitarne, p-poż. wykonanych prac. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie budynku Urzędu Gminy. W budynku zlokalizowano siedzibę Rady Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Stanu Cywilnego oraz Urząd Gminy obejmujący referaty: finansowy, usług komunalnych oraz zamówień publicznych i inwestycji. Nowa siedziba Urzędu Gminy to rezultat starań i skutecznych działań Rady Gminy i Wójta oraz dowód prężnego rozwoju gminy. Zmodernizowany budynek poprawi warunki pracy urzędników a przede wszystkim przyczyni się do jeszcze sprawniejszej obsługi klientów oraz pracy instytucji na rzecz lokalnej społeczności.Dobra passa zapaśników z Platana

Wiosna to bardzo dobry czas dla zawodników Klubu Sportowego Platan Borkowice.

Sportowcy zdobywają swoje kwalifikacje pod czujnym i wykwalifikowanym okiem trenerów. Trenowanie zapasów cieszy  się coraz większą popularnością wśród dzieci  i młodzieży, którzy podczas swoich pierwszych zawodów zajmują  imponujące miejsca.

Zawodnicy w ostatnim okresie brali udział w następujących zawodach:

I Puchar Polski w stylu wolnym – Świdwin 18-20.03. 2016 r.

W zawodach  tych Dominik Kłak w wadze 85 kg zajął III miejsce zdobywając brązowy medal  uzyskując tym samym awans do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Mistrzostwa Polski Juniorów – Teresin 01-02.04.2016 r. Mateusz Kłak w wadze 96 kg zajął VIII miejsce  oraz Radosław Dudkiewicz zajął XIII miejsce w wadze 120 kg.

II Puchar Polski  w stylu klasycznym  – Janów Lubelski   01-03.04.2016 r. Dominik Kłak w wadze 100 kg zajął V miejsce tym samym uzyskał kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

II Otwarte Mistrzostwa Bemowa – Warszawa 09.04.2016 r. – styl wolny . Zawodnicy zajęli następujące miejsca: Dawid Podsiadły – waga 29 kg – I miejsce, Antoni Balcerak – waga 22 kg – I miejsce, Anna Podsiadło – waga 25 kg – III miejsce, Natalia Podsiadło- waga 30 kg – III miejsce. W zawodach brali  również udział Młodawska Anna oraz Kamińska Katarzyna. W klasyfikacji drużynowej  Platan zajął VIII miejsce. 

„Moje zdrowie – mój skarb”

Potrzebą naszych czasów jest wdrażanie i upowszechnianie współczesnych osiągnięć kultury zdrowotnej. Aby zrozumieć zdrowie prowadzone są liczne badania, które wskazują jak wiele zależy od samego człowieka, aby zdrowie służyło mu jak najdłużej.

Warto uświadomić sobie, że zdrowie to jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Istotną rzeczą jest więc prowadzenie zdrowego trybu życia. W trosce o zdrowie pomocą służy nam Służba Zdrowia, która 7 kwietnia obchodzi swoje święto. Z tej okazji po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Rzucowie zorganizowano uroczysty apel - podsumowanie projektu edukacyjnego pod hasłem  „Moje zdrowie – mój skarb”. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani pielęgniarka Małgorzata Chmura, która od wielu lat troszczy się o zdrowie naszych uczniów i dba o ich „biały uśmiech”. Dzieci podziękowały pani pielęgniarce za opiekę medyczną, wręczyły kwiaty i dyplom uznania. Człowiek wykonujący ćwiczenia gimnastyczne, właściwie się odżywiający, dbający o higienę wzmacnia swoje zdrowie. Zdolności artystyczne w przedstawieniu promującym zdrowy styl życia  zaprezentowali uczniowie klasy drugiej, trzeciej, czwartej i szóstej. Odbył się również Konkurs wiedzy o zdrowiu, w którym zmagali się uczniowie klas IV-VI. Poziom wiedzy wszystkich drużyn był bardzo wysoki i trudno było wyłonić zwycięzcę. Uczestnikami konkursu w klasie czwartej byli: Aniela Kaźmierczyk, Wiktoria Kaźmierczyk , Dawid Kaprzyk. W klasie piątej: Asia Prasowska, Marysia Skuza, Gabrysia Zielińska. W klasie szóstej: Dominika Maroszek, Małgosia Noga i Ada Pietras. Po zakończeniu uroczystości wszyscy delektowali się  smacznymi  i zdrowymi  „szaszłykami owocowo-warzywnymi”. Organizatorkami uroczystości były panie: Joanna Niewęgłowska i Małgorzata Tamioła  we współpracy z wychowawcami klas młodszych.

 
I JARMARK WIELKANOCNY

20 marca pod patronatem Wójta gminy Borkowice Roberta Fidosa odbył się „I Jarmark Wielkanocny” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Borkowicach. W tym dniu odbyło się również  rozstrzygnięcie  konkurs na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną pod patronatem Ks. Kanonika Marka Lurzyńskiego.

Komisja konkursowa w składzie: Dariusz Motyl  - przewodniczący, Ks. Marek Lurzyński  -członek, Bożena Nowosielska – członek, Dorota Kwiecień  – członek, Anna Bojanowicz - członek

dokonała oceny prac konkursowych i wyłoniła zwycięzców zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu. Zwycięzcami zostali:

Kat. I 1. Krystyna Rogalska 2. Krzysztof Majewski  3. Amelia Bińkowska

Kat. II 1. Anna Kowalik, 2. Aneta Skórska, 3. Ex aequo Adam Binkowski i Bartosz Binkowski

Nagrodę specjalną za najpiękniejszą palmę otrzymała Pani Katarzyna Kielesińska.

Nagrodę specjalną za palmę nietypową otrzymała Pani Barbara Chruścińska.

W dalszej części odbył  się występ zespołu folklorystycznego z Wieniawy. Podczas imprezy można było zakupić wyroby rękodzieła  o tematyce wielkanocnej i kwiaty.

Uczestników jarmarku zachwyciły pięknie udekorowane stoły, różnorodność potraw świątecznych, piękne dekoracje półmisków przygotowane przez: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Pogroszyna, Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych ze Smagowa oraz Klub Seniora z Borkowic. Podczas Jarmarku nie zabrakło oczywiście degustacji potraw.


IV TUNIEJ O PUCHAR WÓJTA

GMINY BORKOWICE W TENISIE STOŁOWYM

 

W dniu 13 marca 2016 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie odbył się IV Turniej o Puchar Wójta Gminy Borkowice w Tenisie Stołowym. Rozgrywki odbywały się w grupie kobiet i mężczyzn. Turniej kobiet rozegrany został w kategorii open, natomiast mężczyźni zmagali się w dwóch kategoriach wiekowych:

- do lat 16 (tj. szkoła podstawowa i gimnazjum),

- 17 lat i starsi.

Udział w zawodach cieszył się dużym zainteresowaniem. Łącznie w turnieju wzięło udział 40 zawodniczek i zawodników. Za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach zawodnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Borkowicach.

Zmagania zawodniczek i zawodników obserwowali Wójt Gminy Borkowice pod patronatem którego odbywały się zawody oraz gospodyni turnieju pani dyrektor ZSO w Rzucowie Agnieszka Powideł. Turniej przygotowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego w ZSO w Rzucowie pani Marzena Dąbrowska i pan Paweł Plaskota.

WYNIKI ZAWODÓW

Kobiety:

 1. Dębińska Joanna
 2. Skuza Klaudia
 3. Węgrzynowska Katarzyna

 

Mężczyźni:

- Kategoria do lat 16:

1. Węgrzynowski Grzegorz

2. Szewczyk Konrad

3. Węgrzynowski Adam

 

- Kategoria 17 lat i starsi:

1. Tamioła Damian

2. Pietras Paweł

3. Ślusarczyk Kamil

 

GRATULUJEMY!!! ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW

 


Zwyciężczynie w kategorii kobiet (od lewej):Węgrzynowska Katarzyna, Dębińska Joanna, Skuza Klaudia

ZAWODY POWIATOWE W TENISIE STOŁOWYM

 

W dniu 02.03.2016 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie odbyły się Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. Do rywalizacji przystąpiło po 4 drużyny dziewcząt i chłopców reprezentujące szkoły podstawowe z powiatu przysuskiego.

 

Wyniki klasyfikacji dziewcząt:

I miejsce – PSP w Kłudnie (Lis Natalia, Narożnik Aleksandra)

II miejsce -  PSP w Rzucowie I (Florczyk Weronika, Barwicka Wiktoria)

III miejsce - PSP w Rzucowie II (Szczerek Zofia, Ryńska Oliwia).

Wyniki klasyfikacji chłopców:

I miesce – PSP w Rzucowie I (Kaleta Karol, Rejczak Kamil)

II miejsce -  PSP w Kłudnie (Gawryś Cezary, Poterała Krzysztof)

III miejsce - PSP w Rzucowie II (Stefański Dominik, Kaleta Maciej)

Nagrody rzeczowe dla zwycięskich zespołów ufundował Zarząd Oddziału ZNP w Przysusze.

Po dwie drużyny dziewcząt i chłopców awansowało do rozgrywek międzypowiatowych, które odbędą się w 21 i 22 marca 2016 r. w Jedlińsku.

 

GRATULUJEMY!!!


ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW.

Zwycięscy w kategorii chłopców: Rejczak Kamil, Kaleta Karol.

8 MARCA – DZIEŃ KOBIET

 

Dzień Kobiet to jeden z nielicznych dni w roku, kiedy to świętują same panie.  W niedzielne popołudnie 06.03.2016r o godz. 17.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach już po raz kolejny odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet.   Z roku na rok cieszy się ono coraz większym zainteresowaniem. Na licznie przybyłe mieszkanki gminy czekały życzenia, które złożył Wójt gminy Robert Fidos oraz występy w których zaprezentowały się zespoły i dzieci uczęszczające na zajęcia organizowane w GOK-u.

Doceniając urok, czar i powab wszystkich pań piosenkę pt. „Najwięcej witaminy”, zaśpiewał Marcin Włodarczyk zbierając za jej wykonanie burzę oklasków. Na zakończenie prowadzący spotkanie Michał Raczyński  i Marcin Włodarczyk po części artystycznej zaprosili panie na słodki poczęstunek.
                                W związku z wejściem w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.  z 2016r. poz.195), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach informuje, że zgodnie z art. 49 w/w  ustawy wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy trwający od 01 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. będą przyjmowane w wersji papierowej i elektronicznej  od dnia 01 kwietnia 2016r.
Osoby, które złożą wnioski w terminie od 01 kwietnia 2016r. do 01 lipca 2016r.(włącznie), otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 01 kwietnia 2016r. Wnioski złożone po 01.07.2016 roku będą rozpatrywane od dnia złożenia wniosku.
Powyższa ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500zł. miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Rodziny, w których dochód nie przekracza 800zł netto na osobę lub 1200zł. netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – świadczenie wychowawcze otrzymają  również na pierwsze dziecko.
W Gminie Borkowice realizatorem w/w ustawy będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach.            
Szczegółowe Informacje dotyczące ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci można uzyskać pod numerami tel.:
48 – 675 – 22 – 12
48 – 675 – 79 – 10                                                                                              


Wnioski można pobierać w:
-  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borkowicach
-  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach
-  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie
-  Samorządowym Przedszkolu w Ninkowie

Infolinia dotycząca programu 500+ dla województwa mazowieckiego :
22 – 695 – 71 - 22

Szczegółowe informacje dotyczące ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci są umieszczone na stronie internetowej Gminy Borkowice  www.borkowice.ehost.pl, w zakładce: Rodzina 500 plus


W związku z trwającymi spotkaniami dotyczącymi wykonania Programu Funkcjonalno- Użytkowego oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach planowanego do realizacji projektu . „Odnawialne Źródła Energii w Powiecie Przysuskim” udostępniamy wszystkim zainteresowanym uczestnictwem projekcie  ankiety na trzy rodzaje  instalacji OZE oraz ankietę dotyczącą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Ankieta mieszkańcy Powiat Przysuski

Ankieta - kolektory słoneczne

Ankieta - pompy ciepła

Ankieta-fotowoltaikaOGŁOSZENIE

Wójt Gminy Borkowice informuje, że rozpoczęły się prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Borkowice na lata 2016-2026. Dokument będzie zawierał raport o aktualnym stanie gminy oraz wyznaczy kierunki jej rozwoju. Wszyscy mieszkańcy gminy mogą zgłaszać do radnych, sołtysów lub do Urzędu Gminy swoje propozycje dotyczące rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Pierwszą fazą prac będzie wskazanie mocnych i słabych stron gminy ale również szans na jej rozwój oraz istniejących zagrożeń tego rozwoju. Druga część strategii to opracowanie wizji rozwoju gminy, celów strategicznych w tym planowanych inwestycji.

Wszyscy zainteresowani powstaniem Strategii Rozwoju Gminy Borkowice mogą wypełnić anonimowo ankietę  dostępną u radnych, sołtysów oraz w Urzędzie Gminy.

                                                                                                WÓJT GMINY

                                                                                               /-/ Robert Fidos

Ankieta do pobrania

 
Turniej w piłce siatkowej rozegrany!

Dnia 28.02.2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach odbył się Gminny Turniej w piłce siatkowej o Puchar Wójta Gminy Borkowice. W turnieju wzięły udział cztery drużyny z:  Borkowic, Rzucowa,  Radestowa oraz Niezłomni. Wszystkich przybyłych na turniej w imieniu Wójta Gminy Borkowice Roberta Fidosa przywitał przewodniczący  Rady Gminy Tomasz Zdral.  Podczas meczy panowała wspaniała atmosfera oraz zdrowa rywalizacja. Zawodnicy oraz przybyli kibice mogli posilić się gorącą grochówką.

Pierwsze miejsce podczas tegorocznego turnieju zajęli zawodnicy z Radestowa w składzie: Paweł Majewski, Paweł Chylak, Kamil Sokołowski, Michał Sokołowski, Tomasz Dawid, Emil Szymański, drugie - drużyna Niezłomnych, trzecie Borkowice zaś czwarte Rzuców. Przewodniczący Tomasz Zdral wręczył dyplomy i puchary oraz podziękował za uczestnictwo w tegorocznym turnieju jednocześnie zapraszając do udziału w turnieju w przyszłym roku.


PODSUMOWANIE FERII 2016

Przez pierwsze dwa tygodnie lutego w województwie mazowieckim trwały ferie zimowe. Również w Borkowicach nie brakowało atrakcji dla dzieci i młodzieży. Wszyscy mogli uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach oraz wyjazdach. W czasie tegorocznych ferii Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach przygotowały mnóstwo ofert do spędzenia wolnego czasu. Różnorodny program zajęć zapewniał dla każdego coś atrakcyjnego. W pierwszym dniu ferii dzieci skorzystały z zajęć plastycznych, na których wykorzystując różne techniki plastyczne wykonały pingwiny i maski karnawałowe. W kolejnym dniu ferii zorganizowaliśmy dla  dzieci wyjazd do Multikina w Radomiu na film pt. „Alvin i wiewiórki”, który wywołał mnóstwo radości.   W środę w Bibliotece Publicznej w Borkowicach odbył się Konkurs Głośnego Czytania dla uczniów  klas I-VI. Wyróżnienie otrzymali: gr. I – Celina Kaźmierczyk; gr. II - Marcin Włodarczyk i Aleksandra Klusek; gr. III – Zuzanna Dudek. Jak co roku w okresie ferii odbyło się już IX Gminne Dyktando o Tytuł „Mistrza Ortografii”. Zostało wyłonionych pięciu mistrzów w kategoriach: gr. I – Marcin Włodarczyk, gr. II - Aniela Kaźmierczyk; gr. III - Anna Pikiel; gr. IV - Bartosz Chaberski; gr. V - Maria Skuza. Do tegorocznego dyktanda przystąpiło 30 uczestników. Nagrodą za udział był długopis z pamiątkowym nadrukiem i dyplom, a dla wyłonionych mistrzów  pióro wieczne i długopis.  Wyjazd na lodowisko do Skarżyska-Kamiennej był ostatnią atrakcją dla dzieci w pierwszym tygodniu ferii. Drugi tydzień ferii bogaty był w zajęcia plastyczne, kulinarne
i taneczne. Poniedziałek rozpoczęliśmy od zajęć plastycznych, na których dzieci lepiły z gliny różne figurki, miski, obrazki. Kolejną atrakcją były zajęcia „Na ludowo z przytupem” –poświęcone głównie muzyce i tańcom ludowym. Dzieci nauczyły się piosenek, tańców i utworów związanych ze sztuką ludową. Zajęcia przygotowali i prowadzili animatorzy z Hihohotama. Kolejnego dnia odbył się Bal Karnawałowy, na którym były różnego rodzaju zabawy integracyjne, konkursy podczas których zwycięzcy otrzymali nagrody. Na balu nie brakowało dobrej zabawy, uśmiechu i słodkiego poczęstunku.   Ze względu na duże zainteresowanie zorganizowaliśmy po raz drugi wyjazd na lodowisko do Skarżyska- Kamiennej. Dużą atrakcją okazały się  zajęcia kulinarne, na których grupa dzieci i młodzieży pod przewodnictwem pani Moniki Grzywaczewskiej, robiła makaron z brokułami, mufinki i deser truskawkowy. Zajęcia zakończyły się degustacją przy pięknie nakrytym stole. Na zakończenie ferii przygotowaliśmy wyjazd do Multikina w Radomiu na film pt. „Misiek w Nowym Jorku” oraz wyjazd dla dzieci tańczących  do Szkoły Tańca „26-600 Studio” w  Radomiu. W ostatnim dniu ferii postanowiliśmy przygotować zajęcia kulinarne dla rodziców, które również cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszystkim dzieciom i młodzieży dziękujemy za wspólnie spędzony czas oraz wspaniałą zabawę. Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji ferii składamy serdeczne podziękowania i zapraszamy do dalszej współpracy.
 


 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2016-2026

 

W najbliższych miesiącach trwać będą prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Borkowice na lata 2016-2026. Dokument będzie zawierał raport o aktualnym stanie Gminy oraz wyznaczy kierunki rozwoju gminy w sferze społecznej, gospodarczej oraz w zakresie infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska naturalnego. Wszyscy mieszkańcy gminy mogą zgłaszać do radnych, sołtysów lub do Urzędu Gminy swoje propozycje dotyczące rozwoju naszej małej Ojczyzny. Pierwszą fazą prac nad strategią będzie wskazanie mocnych i słabych stron gminy, ale również szans na jej rozwój oraz istniejących zagrożeń tego rozwoju. Druga część to opracowanie wizji rozwoju gminy, celów strategicznych i operacyjnych oraz wskaźników osiągania celów. Gmina posiada duże walory przyrodniczo-krajobrazowe, dobry system oświaty, w który wpisują się dwa zespoły szkół, przedszkole gminne, przedszkole niepubliczne oraz pierwsza w powiecie szkoła artystyczna – szkoła muzyczna w Ruszkowicach. Silną stroną gminy jest dobrze rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Gmina posiada bogate tradycje historyczne oraz liczne zabytki. Do słabych stron gminy zaliczyć należy duże bezrobocie, upadek rolnictwa, brak bazy turystycznej, zaniedbane obiekty zabytkowe nie będące własnością gminy: pałac Dembińskich w Borkowicach, Dwór modrzewiowy w Rzucowie, spichlerz dworski  w Borkowicach. Rekultywacji wymagają stawy rybne, które powiat wydzierżawił prywatnemu przedsiębiorcy. Upadek średniej szkoły rolniczej zrekompensuje powstanie powiatowej placówki opiekuńczo-leczniczej.

Poważnej debaty społecznej wymaga problem odprowadzania ścieków komunalnych. Niekorzystne decyzje z lat 2002-2010 hamują dziś rozwój gminy Borkowice. Władzom gminy zabrakło wtedy odwagi i strategicznych decyzji, by przejąć z rąk powiatu pałac i park w Borkowicach oraz modrzewiowy dwór w Rzucowie. Dziś obydwa obiekty są ruiną  w posiadaniu prywatnych osób.W 2005r. gmina przekazała 2,5 ha gruntu leżącego pod ośrodkiem ZHP w Toporni (właściwie grunty wsi Ruszkowice) Chorągwi Mazowieckiej ZHP. W akcie notarialnym nie zabezpieczono interesów gminy na wypadek sprzedaży tych gruntów. Ośrodek od 10 lat nie może doczekać się remontu, mimo niezwykle atrakcyjnego położenia w pobliżu zalewu  w Toporni. W 2007 roku gmina sprzedała budynek po szkole w Politowie za 1% wartości,  a więc za 1760 zł. Dziś budynek niszczeje, a gmina nie może go odzyskać, bo na hipotece działki od czerwca 2015r. widnieje dług na rzecz ZUS w kwocie 1,4 mln złotych. W wielu sołectwach gminy sprzedane zostały gminne działki, które powinny służyć rozwojowi poszczególnych sołectw. Pomimo licznych przeszkód i barier   możliwy jest dalszy rozwój gminy. Jednym z warunków tego rozwoju będzie aktywna postawa mieszkańców i dobre zarządzanie gminą.

Strategia Rozwoju Gminy opracowana zostanie przy współudziale mieszkańców przez firmę konsultingową PPUH BaSz.

 


 

Na podstawie Art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 tekst jednolity) oraz Uchwały Rady Gminy Borkowice Nr IX/59/2015 z dnia 28-10-2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Borkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

 

 

 

Wójt Gminy Borkowice

 

 

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2016 r. przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

 1. I.                   Rodzaj zadania:

 

Zadanie 1

                  Organizacja treningów i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy.

                  Zadanie 2

                  Prowadzenie i utrzymanie młodzieżowej sekcji w zapasach.

 

 1. II.                Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2016 r.

 

Zadanie I - 40 000,00 zł                               Zadanie II -  22.500,00 zł

 

 1. III.             Zasady przyznawania dotacji.

 

Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14  ustawy  z 24.04.2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie   (Dz.U. z 2014 r.  poz. 1118) oraz w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).            

Do oferty należy dołączyć:       

 • kopię statutu, potwierdzoną za zgodność
 • aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny 3 m-ce)
 • sprawozdanie merytoryczne za rok 2015
 • sprawozdanie finansowe za rok 2015

 

Ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, w trybie  otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy  o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie. Uruchomienie środków na realizację zadania  nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotem,  którego oferta zostanie wybrana.

 

 1. IV.             Termin realizacji  zadania:

 

Zadanie I  - do 31.12.2016 r.

 

Zadanie II – do 31.12.2016 r.

 

 1. V.                Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić:

 • pełną nazwę oferenta oraz adres
 • tytuł zadania

w Urzędzie Gminy w Borkowicach ul. Ogrodowa 9 (sekretariat)

 do dnia 10-03-2016 r. do godz. 1530 .

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Bojanowicz- tel. 48 675 79 60 wew. 111.

Wzór oferty określa Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia  2010 r.  (Dz.U. z 2011 nr 6 poz. 25). Wzór oferty w załączeniu.

 

 1. VI.             Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

 • Otwarcie ofert konkursu nastąpi 11-03-2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Borkowicach, ul. Ogrodowa 9.
 • podstawowe kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert określa art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 1. VII.          Informacja o realizowanych w roku 2016 zadaniach publicznych.

 

W 2016 r. Gmina Borkowice przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej kwotę –  76 500,00  zł.

 

 Druk do ściagniecia ze strony BIP Urzędu w zakładce do pobrania .

 


 

„Muzyczna” Ruszkowice’’

W miesiącu styczniu bardzo popularną  formą uczczenia przyjścia Nowego Roku są Koncerty Noworoczne. Jak  dobrze Państwo pewnie się orientują,  w naszym regionie od 5 lat działa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach i właśnie w jej murach    z inicjatywy dyrektora Waldemara Cichawy  w dniu 23 stycznia 2016r. odbył się II Koncert Noworoczny . Pomysł takich koncertów narodził się w roku ubiegłym ,a połączony był ze zbiórką finansów na zakup nowego fortepianu do Szkoły Muzycznej.  Tegoroczna edycja Koncertu odbyła się w Sali Kameralnej Szkoły Muzycznej , gdzie dla blisko 100 osobowej widowni przygotowali ucztę duchową wspaniali artyści. W repertuarze zawierającym utwory w rozpiętości od nastrojowych sonat do żywiołowych polek, tang   i czardaszy wystąpili w części  pierwszej: Marcin Rogalski , Piotr Wysocki, Paweł Skowroński, Paulina Kruk,  Wiesław Michałek  , Paweł Anyszek,  Waldemar Walus .  Część druga koncertu należała do Tria Rodzinnego Con Eleganta   w składzie :Krystyna Goncerzewicz - skrzypce, Małgorzata Goncerzewicz-Mendera - altówka, Aureliusz Mendera – fortepian oraz zaproszonej do współpracy wokalistki  Katarzyny Bochyńskiej –Wojdył. Repertuar  był bardzo urozmaicony, co zapewniło świetną atmosferę i  żywe zainteresowanie widzów przez ponad dwie godziny trwania koncertu. Warto nadmienić , iż niektórym uczestnikom udało się nawet zatańczyć z gwiazdą wieczoru Panią Katarzyną Bochyńską - Wojdył podczas wykonywania utworu  F. Loewe – Przetańczyć całą noc. Zainteresowanie lokalnej społeczności i chęć uczestniczenia w tego typu kulturalnych wydarzeniach gruntuje przekonanie o trafności inicjatywy założenia i prowadzenia szkolnictwa artystycznego  podjętej przez Gminę Borkowice co w  rezultacie  wykreśla zupełnie nowe tory  rozwoju sfery kultury dla gminy i regionu Ziemi Przysuskiej. Z całą pewnością już dziś zapraszamy Państwa na kolejne edycje w/w Koncertu,  jak i na wiele innych organizowanych przez Szkołę Muzyczną I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach. Jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły  www.muzycznaruszkowice   , gdzie znajdziecie Państwo szerokie relacje z tego wydarzenia.

   

OGŁOSZENIE

 

W dniu 28.02.2016 r. w Borkowicach odbędzie się Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Borkowice.

Zgłoszenia drużyn należy kierować do Urzędu Gminy w Borkowicach pokój  nr 3 lub pod numer telefonu  48 675 79 60 wew.111 do dnia 22.02.2016 r.

W turnieju mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Gminy Borkowice.

 

 

WÓJT GMINY

/-/ Robert Fidos

  

Plany inwestycyjne Gminy Borkowice na 2016 rok

 

 

 

W 2016 roku Gmina Borkowice zamierza realizować szereg przedsięwzięć inwestycyjnych. Do najważniejszych zadań należy zaliczyć: modernizację oświetlenia drogowego w systemie LED w ośmiu sołectwach: Rudnie, Wymysłowie, Bolęcinie, Zdonkowie, Ninkowie, Woli Kuraszowej, Niskiej Jabłonicy i Rusinowie, budowę drogi ul. Górna w Borkowicach, zakończenie adaptacji budynku ośrodka zdrowia na Urząd Gminy, zakup autobusu szkolnego, budowę kompleksu rekreacyjnego w Wymysłowie, remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Rzucowie, modernizację zbiornika wodnego w Smagowie, kontynuację remontu świetlicy w Niskiej Jabłonicy, wykonanie monitoringu ujęć wody w Ninkowie i Borkowicach, zakup działek na potrzeby Gminy w Zdonkowie, Politowie i na Krakowej Górze, zakup pompy do przepompowni ścieków w Ruszkowicach, odnowienie tablic informacyjnych w Rzucowie i Borkowicach, zakup pieca konwencyjno-parowo-elektrycznego do stołówki szkolnej w Borkowicach. Ważną kwestią będzie wykonanie projektów technicznych: projekt modernizacji zbiornika wodnego w Radestowie, projekt budowy świetlicy wiejskiej w Zdonkowie, projekt budowy kompleksu rekreacyjnego w Ruszkowicach, projekt techniczny budowy wodociągu na Goworku, projekty rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy.  Gmina Borkowice złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dwa wnioski o dofinansowanie dróg gminnych: ul. Cicha w Borkowicach i droga Bolęcin- Janów. W grudniu 2015 roku Wojewoda Mazowiecki przyznał Gminie Borkowice 15 tys. zł. na odnowienie nagrobka upamiętniającego ofiary terroru hitlerowskiego z Bryzgowa. Kontynuowana będzie akcja kwestowania na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Borkowicach.

 

 

  

 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W GMINIE BORKOWICE

W 2016 ROKU

 

 

Nazwa imprezy

Termin

Organizator

Koncert Noworoczny

23 styczeń

Szkoła Muzyczna

Gminne Dyktando

04 luty

Biblioteka Gminna

140 rocznica urodzin

ks. Jana Wiśniewskiego

kwiecień

Gminny Ośrodek Kultury

Nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Rzucowie

maj