Gmina Borkowice Zaprasza
 
News & Updates
     
     
 

Karta Dużej Rodziny

 


 

W związku z wejściem w życie w dniu 16 czerwca 2014 r. Uchwały Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Gmina Borkowice przystąpiła do wydawania Kart Dużej Rodziny.

 

 Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. 

Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

 Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje co najmniej trójkę dzieci – niezależnie od dochodów w rodzinie.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Niepełnosprawne dzieci powyżej 18 roku życia otrzymują kartę na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej.

Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców Gminy Borkowice wydawane są przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach

Składając wniosek należy okazać następujące dokumenty:

  • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;