Gmina Borkowice Zaprasza
 
News & Updates
     
     
 

Parafia Borkowice

Najstarsze dzieje borkowickiej parafii sięgają XIV wieku. Przyjmuje się. że erygowanie tej parafii pod wezwaniem św. Krzyża nastąpiło w 1364 roku. Kiedy to krakowski biskup Bodzanta wyznaczył wsie mające wejść w skład parafii Borkowice. Według Jana Długosza do parafii tej należało w XV wieku 11 wsi (Borkowice, Bryzgów. Jabłonica. Kawy. Ninków, Politów. Radestów, Ruski Bród, Ruszkowiee, Wola Kuraszowa, Zdonków). Obszar tego okręgu parafialnego najprawdopodobniej już na początku XII wieku został wyłączony z domeny królewskiej i stał się własnością szlachecką. Pierwsza świątynia została wybudowana w XIV wieku. Fundatorami jej byli zapewne dziedzice Borkowic Duninowie. Dokładny czas fundacji trudno jest określić. Wiemy natomiast, ze ten obiekt sakralny zbudowany był z modrzewiowego drewna i przetrwał kilkaset lat. W 1672 roku kosztem Jana Dziboniego, właściciela Borkowic. stanął nowy kościół, również drewniany. W 1828 roku rozebrano go i postawiono trzeci drewniany kościół, dopóki nie została ukończona budowa nowej świątyni.(Czwarty kościół murowany stanął z funduszy Katarzyny Małachowskiej i jej syna Onufrego. Zaczęto go budować w 1829joku. ukończono zaś w 1845 roku. Do budynków parafialnych należała plebania, szpital, kilka zabudowań gospodarczych i dom dla służby kościelnej. Parafia Borkowice słynie z kultu Św. Antoniego Padewskiego, który jest jednym z jej patronów. Rozwój tego kultu datowany jest od 1646 roku. Z postacią Św. Antoniego związanych jest szereg ciekawych legend. Do chwili obecnej odpust w dniu Św. Antoniego (13 czerwca) zajmuje istotne miejsce w liturgii organizowanej przez borkowickich kapłanów. Dzień ten jest okazją do szczególnie uroczystych wizyt pasterskich gromadzących duże rzesze wiernych. Ważne miejsce w parafii Borkowice zajmują siostry benedyktynki (misjonarki), które pracują tutaj od 1939 roku. Do Borkowic przybyły w wyniku starań ks. K. Wiśmewskiego i do dnia dzisiejszego służą kościołowi i ludności parafialnej. Od 1999 roku posiadają nowy klasztor. Siostry zakon¬ne prowadzą przedszkole oraz katechezę szkolną w borkowickich szkołach.

Od kilkudziesięciu lat na Krakowej Górze odprawiane sa Harcerskie msze polowe.Na tym legendarnym wzniesieniu kończy sie orginalana droga krzyzowa, której pierwsza stacja znajduje sie przy nowym klasztorze. Proboszczem parafi od 1994r. jest ksiądz kanonik Marek Lurzyński.
 

Parafia Rzuców

Wieś Rzuców przez kilkaset lat należała do Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chlewiskach. Znaczna odległość do kościoła (6 km), przy braku środków komunikacji, nie stwarzała dla rzucowian możliwości skutecznej opieki duszpasterskiej.Mieszkańcy Rzucowa do kościoła w Chlewiskach chodzili tylko w niedzielę i święta i to nie zawsze, szczególnie w okresie zimy. Po wybudowaniu w 1938 r. kaplicy w Nadolnej, cześć rzucowian uczęszczała do tej świątyni, odległej o 3 km. Rzucowianie oraz mieszkańcy okolicznych wsi pierwsze starania o budowę kościoła i utworzenie parafii w Rzucowie podjęli już w roku 1933. Inicjatorem był ksiądz kanonik Jan Wiśniewski z Borkowic. Starania te z różnych powodów nie odniosły wówczas pożądanego skutku.. Realne szansę zaistniały dopiero po drugiej wojnie światowej, gdy w 1947 r. mieszkańcy Rzucowa otrzymali z gruntów państwowych plac pod budowę kościoła. Plac ten to część terenu, na którym, do niedawna porastał stary mieszany las, należący do dziedzica Witolda Mokiejewskiego. W 1948 r. na plcu wzniesiono drewnianą kaplicę z materiału pochodzącego z dwóch domów mieszkalnych zakupionych w Skłobach. W 1951 r. kaplicę poświęcił ks. biskup Franciszek Jop. Pierwszym stałym duszpasterzem w Rzucowie, w 1958 r. został ksiądz Józef Śliwak. W ciągu ponad dziesięciu lat organizował regularne duszpasterstwo, wyposażył kościół we wszystko, co było potrzebne do jego normalnej działalności, tworząc trwałe fundamenty przyszłej parafii. Ksiądz Krzosek pozostał w pamięci parafian jako wielki społecznik, dobry organizator. Za jego czasów, w roku 1977 uzyskano zezwolenie na utworzenie cmentarza grzebalnego. Dwa miesiące później ks. biskup Piotr Gołębiowski erygował w Rzucowie parafię. Budowa nowego kościoła rozpoczęła się w roku 1983. Kościół z. cegły i żelbetonu zaprojektował mgr inż. arch. Przemysław Gawor z Politechniki Krakowskiej. Jest to nietypowa budowla sakralna o wymianach 18 m x 18m i wysokości 28 m nad ziemią, z wejściem w rogu, naprzeciwko którego, również w rogu mieści się prezbiterium. Swoimi rozmiarami przewyższa dotychczasową kaplicę przynajmniej trzykrotnie. Obecnie duszpasterzem parafii jest ksiądz proboszcz Wojciech Tyburcy. Dnia 16 czerwca 2002 r. w kościele odbyła się uroczysta msza święta, w czasie której ks. biskup Adam Odzimek poświęcił nowo wybudowaną dzwonnicę. DO Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rzucowie należą wsie: Rzuców z przysiółkiem Wandów, Smagów, Goworek, Niska Jabłonica, Sulistrowice, Wola Kuraszowa, Ninków-Kol.. Ostałów.